Zorganizuj obóz dla wolontariuszy

Narodowy Instytut Wolności to nie tylko konkursy grantowe!
NGOs otrzymają 5 punktów więcej niż firmy w procedurze zapytań ofertowych!
3️⃣ Już po raz trzeci NIW-CRSO przygotowuje obóz dla wolontariuszy Korpusu Solidarności! Chcesz go z nami zorganizować?
W tym roku zwiększamy skalę organizacji obozu i zaprosimy 70-ciu wolontariuszy, którym w ten sposób chcemy podziękować za ich zaangażowanie w działania ochotnicze i przygotować ich do skutecznej pracy na rzecz swoich społeczności lokalnych.
⚙️To innowacyjne, pełne inspiracji wydarzenie, stwarzające przestrzeń do nawiązania wielu znajomości mogących zaowocować rozwijaniem ogólnopolskiej sieci wolontariatu. Jego celem jest integracja uczestników, wymiana doświadczeń, zdobycie nowej wiedzy oraz oczywiście wypoczynek
Przygotowując wydarzenie, zależy nam na zaangażowaniu w jego realizację podmiotów 3 sektora i między innymi do Was❗️ kierujemy propozycję złożenia oferty. Wybrany podmiot zorganizuje całą logistykę wydarzenia. Zależnie od prowadzonej działalności i postanowień statutowych organizacja może zrealizować zadanie w ramach działalności gospodarczej lub odpłatnej.
Zgłaszajcie się! – link do zapytania ofertowego.