Dodanie napisów do filmu

Drodzy,
dodanie napisów do filmu ułatwia tworzenie inkluzywnych treści i umożliwia oglądanie filmów szerszemu gronu odbiorców, takich jak osoby niesłyszące lub niedosłyszące. Napisy bardzo przydają się też osobom, które wolą oglądać filmy w trybie wyciszenia lub mają trudności ze zrozumieniem akcentu i języka.
Okazuje się, że wystarczy korzystać z łatwych i bezpłatnych narzędzi- aplikacji. To do dzieła! Damy radę!