Dziesiąte wakacje z Fundacją ANWIL

To będą już dziesiąte wakacje z Fundacją ANWIL. Rusza nabór do programu grantowego, którego celem jest finansowe wsparcie lokalnych inicjatyw zorientowanych na zapewnienie dzieciom oraz młodzieży aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w lecie⛱. Jak co roku, organizatorzy liczą na ciekawe projekty organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z terenu powiatu włocławskiego.
W tym roku na organizację wakacyjnego wypoczynku przeznaczymy 200 tys. zł. Maksymalna wysokość grantu wyniesie 20 tys. złotych.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także koła gospodyń wiejskich z całego powiatu włocławskiego.
Jak przystąpić do konkursu?
Aby wziąć udział w konkursie grantowym, należy przygotować projekt, spełniający określone kryteria i wypełnić wniosek o grant on-line w systemie RoGrant pod adresem https://granty-fundacja.anwil.pl .
Wnioski można składać  do 27 maja br.
Szczegółowe zasady znajdziecie w regulaminie „Wakacje z Fundacją 2024”, który jest dostępny jest na stronie: http://www.fundacjaanwil.orlen.pl