Otwarty konkurs ofert – Organizacja wypoczynku letniego w formie KOLONII dla dzieci i młodzieży w 2024 roku.

Nie przegap otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży – Organizacja wypoczynku letniego w formie KOLONII dla dzieci i młodzieży w 2024 roku.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Program przewiduje dofinansowanie wypoczynku letniego w formie kolonii uwzględniających kwestie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Kolonie muszą być organizowane w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym, turystycznym, krajobrazowym i poznawczym.
Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii (turnusów trwających min. 9 dni – 8 noclegów).
Uczestnikami kolonii mogą być dzieci oraz młodzież urodzone w latach 2008-2019, w przypadku których co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS albo pobiera z KRUS rentę lub emeryturę.
Kolonie muszą być organizowane w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym, turystycznym, krajobrazowym i poznawczym.