Piknik Wolontariatu

CO?
Piknik Wolontariatu
GDZIE?
Włocławski Park Linowy przy Al. Kazimierza Wielkiego
KIEDY?
14 czerwca 2024 r. od 16.00
DLA KOGO?
Dla Wolontariuszy oraz Przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji zaangażowanych w organizację wolontariatu na terenie Włocławka.
CEL:
Głównym celem imprezy jest promocja idei wolontariatu i szeroko pojętej działalności społecznej, ale przede wszystkim jest podziękowaniem za charytatywną działalność Wolontariuszy.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Wystarczy zgłosić swój udział do dnia 10 czerwca 2024 r.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: cop.wloclawek@gmail.com i telefonicznie pod nr /54/416 62 60
ZASADY:
Wszystkie zasady uczestnictwa zawarte zostały w poniższym Regulaminie. Pamiętajcie o wygodnym stroju, kocyku.
—————————————————————————
Regulamin uczestnictwa w Pikniku Wolontariatu
we Włocławku w dniu 14 czerwca 2024 r.
—————————————————————————

I. Organizator:
Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
II. Cele Pikniku:
1. Integracja środowiska wolontariatu poprzez wspólną zabawę, rozmowy, aktywność sportową i udział w atrakcjach pikniku.
2. Wymiana informacji i pomysłów na działania organizacji pozarządowych i instytucji w obszarze organizowania wolontariatu.
3. Zawiązanie współpracy międzysektorowej.
4. Promocja zaangażowania w wolontariat wśród mieszkańców Włocławka.
III. Termin i lokalizacja:
Piknik Wolontariatu odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 roku od
godziny 16:00 do 20:00 na terenie Park Linowy przy Alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku.
IV. Uczestnictwo:
1. Uczestnictwo w pikniku jest bezpłatne.
2. W Pikniku Wolontariatu mogą uczestniczyć wolontariusze: z grupy „A na Nas możesz liczyć” działającej przy Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, wolontariusze szkolnych kół wolontariatu działających na terenie Włocławka, a także Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji zaangażowanych w organizację wolontariatu i działających na terenie Włocławka, które zgłoszą swój udział do dnia 10 czerwca 2024 r.
3. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania limitu miejsc.
4. Opiekun koła wolontariatu przed piknikiem zapoznaje wolontariuszy i ich rodziców z regulaminem pikniku, zasadami bezpieczeństwa i konsekwencjami ich łamania.
5. Opiekun koła wolontariatu zobowiązany jest dostarczyć pisemne zgody rodziców na udział w Pikniku Wolontariatu i oświadczenia zapoznania się z Regulaminem Pikniku Wolontariatu zarówno od rodziców, jak i od wolontariuszy. Udział wolontariuszy małoletnich w pikniku wymaga pisemnej zgody rodziców!
6. Opiekun koła wolontariatu zobowiązany jest do zapewnienia wolontariuszom właściwej opieki i bezpieczeństwa zarówno w drodze na Piknik Wolontariatu (na przystankach, w środkach komunikacji), w trakcie pikniku, jak i po skończonym pikniku – w drodze powrotnej.
7. Piknik Wolontariatu będzie się składał z atrakcji:
• gry i zabawy animacyjne;
• korzystanie z atrakcji parku linowego:
-trasa – atrakcji parku linowego m.in.:
-trasa zielona
– trasa tęczowa
– trasa niebieska
– trasa żółta
– trasa czarna – najdłuższa tyrolka w rejonie
– wspólnego grillowania
– pamiątkowego zdjęcia z fotobudki
-jazda quadami
• wyjątkowe spotkania z wolontariuszami;
• wspólne grillowanie;
8. Organizacje i instytucje biorące udział w Pikniku Wolontariatu zobowiązują się do:
a) przybycia na teren imprezy o godzinie 15:00 i przygotowania swoich działań (tylko organizatorzy atrakcji piknikowych),
b) poinformowania organizatorów o odwołaniu swojej obecności na Pikniku najpóźniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem,
c) utrzymanie porządku wokół zajmowanego przez siebie terenu oraz uprzątnięcie go po zakończeniu udziału w Pikniku.
9. Organizatorzy zapewniają każdej organizacji i instytucji biorącej udział w pikniku: możliwość udziału we wszystkich elementach Pikniku, dostęp do kosza na śmieci, pierwszą pomoc przedmedyczną, pomoc organizacyjno-techniczną po wcześniejszych ustaleniach.
10. Istnieje możliwość symbolicznego dofinansowania realizacji wybranej atrakcji w formie gry animacyjnej podczas Pikniku Wolontariatu w wysokości do 150 zł. Dofinansowanie trzeba przeznaczyć na zakup materiałów do przeprowadzenia gry animacyjnej. Szczegółowych informacji dot. dofinansowania udziela
Honorata Maj, tel. (54) 416 62 60, e-mail: cop.wloclawek@gmail.com.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności na rzeczy pozostawione na terenie Pikniku.
12. Piknik Wolontariatu nie jest imprezą masową.
13. Uczestnictwo w pikniku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz niekomercyjne wykorzystanie wizerunku (materiał fotograficzny i filmowy) wyłącznie na potrzeby promocji idei wolontariatu.
14. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać Regulamin i Zasady Bezpieczeństwa Parku Linowego oraz reguł ustalonych przez organizatorów.
V. Przyjmowanie zgłoszeń:
1. Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: cop.wloclawek@gmail.com oraz osobiście w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12 a we Włocławku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00
2. Wszelkie informacje dotyczące Pikniku udzielane są pod numerem telefonu: (54) 416 62 60
Grafika autorstwa naszych zdolnych Praktykantek – Julii & Julii z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku ❤
Dziękujemy za Wasz wkład artystyczny.

Pokaż mniej