Spotkanie edukacyjne

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie we Włocławku organizuje spotkania edukacyjne dla Członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz sympatyków.
Są to spotkania edukacyjne, ostatni autorski wykład poprowadził Pan dr Michał Jończyk -Cukrzyca pod kontrolą.
Po spotkaniu Członkowie Stowarzyszenia planowali nadchodzące wydarzenia tj.wyjazd do Warszawy i Grilla.
Organizatorzy:
Zarząd Koła PSD we Włocławku
Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowej i Wolontariatu we Włocławku