Szkolenie dla włocławskich pedagogów

Wczoraj w Centrum odbyło się drugie szkolenie, poprowadzone przez ekspertów z zakresu profilaktyki uzależnień z Toruńskiego Stowarzyszenia Rodzin “Powrót z U”.
Szkolenie dedykowane było włocławskim pedagogom.
Organizacja szkoleń możliwa była, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.