Szkolenie pn. “Standardy ochrony małoletnich”

Czy wiesz, że zgodnie z nowym prawem każdy podmiot pracujący z dziećmi ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich do 15 sierpnia 2024 roku?
Pomożemy Twojej organizacji!
Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza organizacje pozarządowe i kluby sportowe działające na rzecz osób mieszkających we Włocławku i realizujące projekty ze środków miasta, na bezpłatne szkolenie pt. „Standardy ochrony małoletnich”.
Czym są standardy ochrony małoletnich (zwane inaczej standardami ochrony dzieci)?
To zbiór zasad, które stawiają ochronę dziecka w centrum działań i wartości organizacji i tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko we wszystkich podmiotach działających na rzecz dzieci. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zarówno organy zarządzające takimi placówkami, jak i organizatorzy tego rodzaju działalności mają obowiązek wdrożyć standardy dostosowane do charakteru i rodzaju podmiotu lub prowadzonej działalności.
Szkolenie to jest niezbędne dla każdego profesjonalisty, który pragnie przyczynić się do tworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska dla najmłodszych. Umożliwi ono zgłębienie nowych przepisów, ale także stanie się miejscem do dyskusji o najlepszych praktykach ochrony dzieci.
 Geneza powstania ustawy
 Podstawowe pojęcia i definicje związane z Ustawą Kamilka
 Cele i główne założenia ustawy
 Ważne daty związane z Ustawą Kamilka
 Podmioty zobowiązane do wprowadzania Standardów
 Obowiązki nałożone na pracodawców i innych organizatorów
 Standardy Ochrony Małoletnich
 Kontrole obowiązku wprowadzenia Standardów
 Sankcje za nieprzestrzeganie Standardów
 Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem
 Załączniki do Polityki, opracowanie i wdrożenie Polityki oraz monitoring i ewaluacja polityki
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne,
od 12.00 do 13.45
Termin: 03.06.2024 r.