Granty i stypendia w ramach KPO, II edycja programu grantowego “Odpowiedzialni Społecznie”

Granty i stypendia w ramach KPO – W dniach 30 czerwca – 15 lipca br. będzie można składać wnioski o granty dla instytucji i stypendia dla twórców w ramach „Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju”
(Inwestycja A2.5.1, KPO).

Kto może otrzymać dotacje i stypendia?
O granty mogą ubiegać się instytucje kultury, organizacje pozarządowe a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Granty można otrzymać na realizację takich projektów jak: festiwale, przeglądy i konkursy, wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, spektakle, koncerty, widowiska, badania, projekty popularyzujące wiedzę o kulturze ,konferencje i panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe, a także projekty związane z dokumentacją, archiwizacją kultury.

Dofinansowanie można otrzymać na cztery różne projekty, które muszą zostać zrealizowane do końca 2024 r.

Stypendia można przeznaczyć na rozwój umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych, szkolenia zawodowe, spotkania ze specjalistami w dziedzinie sztuki, a także współpracę ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Jednostkowy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 20 tys. do 100 tys. zł przy wkładzie własnym w wysokości 20 proc. wartości wniosku.

Z kolei miesięczna kwota stypendium to 5 tys. zł brutto. Będzie można się o nie ubiegać w blokach trwających od 3 do 6 miesięcy i uzyskać wsparcie w wysokości od 15 do 30 tys. złotych brutto

Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 15 lipca br.

Szczegóły

 

 

II edycja programu grantowego “Odpowiedzialni Społecznie” 

 

Celem głównym Programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie i wspieranie pomocy społecznej i opieki socjalnej, a także wspieranie społeczeństwa w bieżących wyzwaniach społecznych podyktowanych aktualnie pojawiającymi się potrzebami.

 

Do szczegółowych celów Programu przede wszystkim należy: 

1) oferowanie opieki, pomocy społecznej oraz udzielanie wsparcia w Polsce i za granicą osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych;
2) wspieranie integracji społecznej, procesów adaptacyjnych oraz aktywizacji zawodowej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kształtowanie kompetencji wśród cudzoziemców, przydatnych do podjęcia i rozwoju kariery zawodowej w Polsce;
3) realizowanie działań na rzecz kształtowania dialogu międzykulturowego w Polsce;
4) przyczynienie się do utworzenia i rozwoju wspólnej przestrzeni społecznej, która będzie stanowiła podstawę współpracy i wzajemnego wsparcia wśród różnokulturowej społeczności mieszkańców Polski;
5) poszukiwanie rozwiązań dotyczących aktualnie pojawiających się potrzeb związanych z napływającą do Polski falą uchodźczą;
6) wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym systemu integracji, opieki i pomocy społecznej;
7) reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa poprzez:
a) wspieranie mieszkańców Polski w aktualnych wyzwaniach społecznych, umożliwiających wprowadzanie korzystnych zmian z punktu widzenia interesu społecznego,
b) realizację zadań na rzecz wzmocnienia solidarności społecznej, współpracy międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej, zmierzającej do podnoszenia poziomu aktywności obywatelskiej oraz związanego z tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
8) przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniom.

Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok.

 

 Szczegóły