Otwarty konkurs ofert

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka  nr 252/2024 z dnia 28 maja  2024 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 3 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegóły w zarządzeniu :

Zarządzenie Prezydenta Włocławka  nr 252/2024 z dnia 28 maja  2024 r