Spotkanie “Czas na nową jakość wolontariatu!”

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu: Koordynatorom szkolnych kół wolontariatu, Koordynatorom wolontariuszy w instytucjach, stowarzyszeniach oraz grupach nieformalnych. To dzięki Państwa zaangażowaniu, możliwa jest współpraca międzysektorowa i rozwój wolontariatu w naszym mieście. Fantastyczna energia i[…]

Kontynuuj czytanie …

NOWY REKORD!

Kolejny raz podatnicy pobili swój rekord i w 2019 przekazali 874,4 mln zł milionów złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1% należnego podatku, wynikającego z rozliczenia za 2018 r., a podatkiem w 2018 r.[…]

Kontynuuj czytanie …

Zaproszenie

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koło Miejskie we Włocławku serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia i członków ich rodzin oraz sympatyków na spotkanie edukacyjne .   Wykład poprowadzi: Pani Dr. n med. Aneta Janiak Temat spotkania:[…]

Kontynuuj czytanie …

„Hej me Bałtyckie Morze!” .

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO zrealizowało projekt „Hej me Bałtyckie Morze!” dofinansowany ze środków Fundacji PZU. Dzięki uprzejmości Stowarzyszeniu przekazujemy krótką relację  z realizacji projektu …..   W dniach 29.08 –[…]

Kontynuuj czytanie …

Wykład w Centrum

Walory odżywcze i smakowe roślin i zwierząt naturalnych i zatrutych Doświadczony lekarz specjalista emeryt założyciel i właściciel warszawskiej i kujawskiej części 29-letniego ośrodka zdrowia Jan Eugeniusz Malinowski w środę 02 października   2019 roku w czasie[…]

Kontynuuj czytanie …

Ogłoszenie !!!

Prezydent Miasta Włocławek zarządzeniem nr 397/2019 z dnia 24 września 2019 r. wydłużył termin konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w  sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata[…]

Kontynuuj czytanie …