Baza organizacji pozarządowych

Jeśli szukasz jakiejkolwiek organizacji pozarządowej, w tym również mającej siedzibę we Włocławku, najlepiej skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów (także stowarzyszeń) Krajowego Rejestru Sądowego.

Można również poszukać organizacji pozarządowej w bazie portalu ngo.pl, a jeśli dana organizacja ma status tzw. organizacji pożytku publicznego – w odrębnej bazie organizacji pożytku publicznego.

Aktualny wykaz polskich organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w specjalnej wyszukiwarce umożliwiającej też dostęp do sprawozdań rocznych OPP.

Aktualny wykaz organizacji sportowych działających na terenie Włocławka jest dostępny tutaj.

Wykaz organizacji pozarządowych, przygotowany przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu jest dostępny w wyszukiwarce poniżej.

Nazwa organizacjiAdresTelefonAdres e-mail/strona WWWObszar działania
"Gun Club Wlc"Polskiej Organizacji Wojskowej 41/1, Włocławek508 325 677gunclub.wlc@gmail.comPopularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie oraz doskonalenie poziomu sportu strzeleckiego jako dyscypliny o charakterze wypoczynkowo rekreacyjnym, stowarzyszenie osób zajmujących się kolekcjonowaniem militariów oraz zaangazowanych w tworzenie rekonstrukcji historycznych .
"Popołudniowa herbatka "Promienna 1B, Włoclawekkontakt@popoludniowaherbatka.plPomoc w rozwijaniu zainteresowań członków ,promowanie zaiteresowań związanych z kulturą azatycka ,astronomią, fantastyką, grami wideo, planszowymi i figurowymi
„Towarzystwo Perkoz”Dziewińska 13 , Włocławek54 411 09 10 / 693 400 146Inicjowanie, podejmowanie i rozwijanie działalności społecznej na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa, zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez organizację wypoczynku rodzinnego oraz integrację między różnymi społecznościami.
„Tutela”Żytnia 71A/12, WłocławekEdukacja ekologiczna
„Wolny Wybór”Traugutta 22 lok. 19, Włocławek665 157 621wolnywybor2016@gmail.comSzeroko rozumiana profilaktyka uzależnień, spotkania grupy wsparcia dla młodzieży mającej problem z nadużywaniem środków psychoaktywnych. 
Akademia Rozwoju Tworczości i KreatywnościRozdroże 51, Włocławek503 612 387 / 694 244 019 / 695 079 261stowarzyszenie@artik.org.pl / http:/www.artik.org.pl/index.php/aktualnosci.html
Bezpartyjny WłocławekŚw. Antoniego 20 /1 , WłocławekPromowanie idei samorządności i bezpartyjności , udział w życiu publicznym miasta.
Bractwo Strzeleckie Włocławek Żytnia 2, Włocławek Popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego
BTLOkrzei 89, Włocławekhttp://wwwbtllogistik.pl//stowarzyszeniee-btlWspieranie i propagowanie działalności logistycznej i transportowej.
Centrum Nauki Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyzszej we WłocławkuPlac Wolności 1/26, Włocławek660 717 370http://www.cnib.pl/Inicjatywy naukowe, edukacyjne, ekonomiczne i społeczne. Wspieranie absolwentów szkół wyzszych w rozwoju osobistym i biznesowym.
ChodzikNoakowskiego 57/56607 586 748Podtrzymywanie tradycji regionalnej i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturalnej.
Choragiew Kujawsko - Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego / Hufiec WłocławekSzpitalna 33, Włocławek793-147-147wloclawek@zhp.plZapewnianie członkom warunków sprzyjających do rozwoju zawodowego
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne we WłocławkuDziewińska 9B , Włocławekhttp://www.chsd.plDocieranie z wszelkiego rodzaju pomoca do osób będoących w potrzebie.
Dobrzyńsko – Kujawskie Towarzystwo KulturalnePiwna 4, Włocławek54 236 47 50biuro.dktk@wp.plTworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi twórczości artystycznej na terenie województwa włocławskiego. Popieranie i upowszechnianie dorobku różnych dziedzin twórczości artystycznej. Inspirowanie i koordynacja działalności społecznego ruchu kulturalnego województwa włocławskiego.
Enduro Rally Team PolandGałczyńskiego17/43, Włocławek570 106 000twojpokotrener@gmail.comUpowrzechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności w zakresie sportu motocyklowego i rekreacji , organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju współzawodnictwa sportowego popularnego i wyczynowego
Europejska Fundacja Naukowa Instytut InnowacjiToruńska 148, WłocławekDziałalność na rzecz integracji europejskiej. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Fabryka Rozwoju KompetencjiAleja Chopina 10A/7, Włocławek SZKOLIMYLVE@GMAIL.COMUpowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, 2. Ochrona i promocja zdrowia, 3. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 4. Zapewnienie szkolenia dzieci i młodzieży uprawiającej sport, 5. Wspieranie działalności dobroczynnej oraz innych stowarzyszeń
Fundacja " Keep Your Prorgress"Wieniecka 38 / 15, Włocławekcontact@keepyourprogress.com / http:/www.keepyourprogress.com/#/Taniec
Fundacja " Włocławski Instytut Rozwoju"Broniewskiego 32 /23, Włocławek
Fundacja "PrimaVia Ardua Est"Jeżynowa 25, Włocławekpomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 2)udzielanie niodpłatnej pomocy oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Fundacja „Centrum Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji”Smolna 6, Włocławek662 093 591fundacjacsrr@gmail.comSport, Turystyka, Rekreacja , Ochrona Zdrowia
Fundacja „SAMOTNA MAMA”Okrężna 21, Włocławek54 231 43 19Kontakt@fundacjasamotnamama.orgPomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz im dzieciom.
Fundacja „Sport i Pamięć”Hoża 14/28, Włocławek54 236 09 91Uczczenie i upamiętnienie zmarłych sportowców ziemi włocławskiej, udzielanie pomocy byłym sportowcom włocławskim znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc sportowcom, dla których sport stał się drogą do niepełnosprawności
Fundacja ANWILToruńska 222, Włocławek54 414 62 22fundacja@anwil.pl / www.fundacjaanwil.plFundacja została powołana przez Fundatora – ANWIL S.A. w celu podejmowania, prowadzenia i popierania inicjatyw na rzecz podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego, zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki, podnoszenia jakości pomocy społecznej, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej, upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu, wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy, wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej, ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu.
Fundacja BenignusWczasowa 3, Włocławek660 787 233 / 54 413 27 56www.benignus.pl
Fundacja CaietanusKaliska 99, Włocławek501 531 062fundacja@caietanus.plPomoc na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z innymi dysfunkcjami i zaburzeniami;Promocja i organizacja wolontariatu;Działalność charytatywna w obszarach: ochrony i promocji zdrowia: nauka, edukacji, oświaty i wychowania, sport, turystyka, kultura.
Fundacja Dobry PomysłKapitulna 67, Włocławek 602-808-811 | 605-557-577biuro@dobrypomysl.orgOchrona i promocja zdrowia,

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Fundacja Ekologiczna3 Maj 35, Włocławek695 477 466Ekologia
Fundacja Ekonomii Społecznej - TonŁazienna 1/Przedmiejska 5 , Włocławek660 121 633fundacjation@gmail.comKultura, sztuka, tradycja, ochrona zdrowia, ratownictwo, bezpieczeństwo, prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja, prawo, wsparcie dla organizacji pozarządowych, rynek pracy, aktywizacja zawodowa, działalność międzynarodowa
Fundacja First StepPlac Wolności 11, Włocławek Propagowanie idei przedsiębiorczości w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Działalność na rzecz upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Fundacja Fizycznej Ekonomi Na Rzecz Posiadania WłasnościDziewińska 4 /14/38, Włocławek
Fundacja HoryzontyBrzeska 1/3 , Włocławek54 412 46 18Niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Propagowanie oraz organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ochrona środowiska naturalnego i zwierząt oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa.
Fundacja HumanitarnaBojakowskiego 5,Włocławek54 231 10 48fhumanitarna@tlen.pl / http://fundacja.wloclawek.plPomoc społeczna, Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ochrona i promocja zdrowia, Działalność wspomagająca rozwój techniki, Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dobór kultury i dziedzictwa narodowego, Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja Kujawsko-Pomorski Bank Żywności "Złoty Kłos"Wronia 1 / 21, WłocławekUsługi socjalne, pomoc społeczna: pomoc rzeczowa: odzierz ,żywnoć , wyposażenie
Fundacja Legatio Zdrojowa 14, Włocławek 54 413 22 46sklep@legatio.plPropagowanie biblijnej wiedzy o Bogu i człowieku przez lepsze rozumienie Pisma Świętego,
budowanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela grzeszników,
pomoc w znajdowaniu i rozwijaniu więzi z Bogiem i ludźmi.
Fundacja Ładowarka Żabia 12a, Włocławek792777398kontakt@fundacjaladowarka.plInicjowanie przedsięwzięć kulturalno-społecznych oraz, co jest tego następstwem, inspirowanie do działania.
Fundacja Magia DzieciomAleja Jana Pawła II 133, Włocławek606 211 350biuro@magiadzieciom.plOrganizowanie i udzielanie pomocy na rzecz: szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo wychowawczych, bibliotek oraz uczelni wyższych, placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka), placówek służby zdrowia.
Fundacja Muzeum CelulozyŻabia 12 A, Włocławekceluloza.com.pl
Fundacja Na Rzecz Osób Uzależnionych od Alkoholu i Środków Psychotropowych „Świadome życie”Orla 1, WłocławekPraca na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna, diagnostyczna i profilaktyczna wobec osób dorosłych i dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku " VLADYSLAWIA"Plac Wolności 1, Włocławek660 457 526fundacja@ksw.wloclawek.pl
Fundacja NovumToruńska 30, Włocławek609015009biuro@fundacjanovum.plProwadzenie działań wspierających małe nowopowstałe organizacje między innymi poprzez świadczenie nieodpłatnych lub częściowo płatnych usług specjalistycznych,
Fundacja Osób Niepełnosprawnych ze Schorzeniami Układu Ruchu im. Jana Pawła IIPlac Kolanowszczyzna 16/8, WłocławekNiesienie pomocy osobom chorym na schorzenia układu ruchu. Pomoc osobom po wypadkach. Działania na rzecz czynnego i aktywnego udziału osób ze schorzeniami układu ruchu w życiu społecznym kraju.
Fundacja Our Paprocia 52, Włocławekfundacjaour@fundacjaour.plDziałalność w zakresie:pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2)działalności charytatywnej, 3)ochrony i promocji zdrowia, 4)działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
Fundacja PersonaKrólewiecka 22, Włocławek606 710 897Wspomaganie i promowanie inicjatyw, zmierzających do wszechstronnego rozwoju Polski oraz społeczności lokalnych stanowiących jej części składowe w szczególności w zakresie nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu.
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ubogim „Dar Serca”Przedmiejska 10/3, Włocławek507 751 399fundacja-sochacki@wp.plNiesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i opuszczonym oraz wpieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw w tym zakresie.
Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia „Almach”Kulińska 2, Włocławek54 237 16 34biuro@fundacja-almach.org.plNiesienia pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej, Działania  w zakresie ochrony zdrowia obywateli, Działania w zakresie ochrony konsumentów  i pacjentów, Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą, Wspieranie w  rozwoju przedsiębiorczości  i  tworzeniu nowych miejsc pracy.
Fundacja Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego „Być”Jasna 18 C/22, Włocławek48 663 950 044fundacjabyc@wp.plWszelka rehabilitacja mająca na celu przywrócenie w maksymalnym stopniu sprawności fizycznej i psychicznej osób tego potrzebujących;Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi;Wspieranie placówek wychowawczych i oświatowych w celu zwiększenia szans w osiągnięciu samodzielności
Fundacja Stowarzyszenia "Sokół"Promienna 11, WłocławekAktywna ochrona środowiska naturalnego, w tym szczególnie zwierząt gatunków chronionych, 2. Działalność wydawniczo-propagatorska, 3. Edukacja ekologiczna
Głowa do góry Olszowa 6/29, Włocławek574060315Pomoc dla ofiar przemocy
Idr. (I dalej razem)Aleja Jana Pawła II 94, Włocławek Prowadzenie działalności wspierającej i popularyzującej rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Propagowanie i realizacja działań rewitalizacyjnych.
Jadło&Dzielnia- Włocławska Prusa 16883766058jadlodzielnia@o2.plRatowanie żywności przed marnotrawieniem. Promowanie idei dzielenia się żywnością w społeczeństwie
Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. Generała Broni Władysława AndersaOkrzei 94A, Włocławek794-261-146js4051@wp.pl
Katolickie Stowarzyszenie " Civitas Christiana" Oddział we Włocławku3 Maja 35/2 Włacławek783 981 822kkluzik@civitaschristiana.plWspółkształtowanie rzeczywistości polskiej i przygotowywanie katolikówświeckich do służby Kościołowi i Narodowi.
Klub Inteligencji Katolickiej we Włocławkupl. Kopernika 3, Włocławek54 236 50 33Praca intelektualna i moralna w oparciu o naukę Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych. Przeciwdziałanie patologii społecznej
Koło Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we WłocławkuUrocza 3, Włocławek54 232 04 18Edukacja, wychowanie
Koło Absolwentów Liceum Marii Konopnickiej we WłocławkuBechiego 1, Włocławek54 232 29 65 / 600 437 716Edukacja, wychowanie
Koło Wychowanków Liceum Ziemi Kujawskiej we WłocławkuMickiewicza 6, Włocławek54 232 29 55Opracowywanie zgromadzonych archiwaliów, na które składają się zdjęcia, wspomnienia wychowanków, opracowania i wycinki prasowe, które mogą być w przyszłości wykorzystywane przy opracowaniu monografii szkoły.
Komitet Budowy Pomnika Poświęconego Popmorodowanym Mieszkańcom Włocławka i Powiatu Włocławskiego- Ofiarom Zbrodni Katyńskiej 1940 r.Plac Wolności 1, WłocławekWszelkie działania na rzecz budowy pomnika poświęconego pomorodwanym mieszkańcom Włocławka i powiatu włocławskiego- ofiarom Zbrodni Katyńskiej 1940. Uposzechnianie wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej 1940 r.
Komitet Społeczny Odnowy Historycznych Nagrobków we Włocławku Stodólna 78/36, Włocławek Wszelkie działania na rzecz ratowania i odnowy historycznych nagrobków we Włocławku. Działalność edukacyjna i informacyjna. Upowszechnianie i wspieranie dorobkukulturowego i tradycjiregionalnych
Konfraternia Orderu Świętego Stanisława we WłocławkuParkowa 14, Włocławek kształtowanie ładu moralnego, patriotyzmu, przywrócenie orderowi św. Stanisława rangi, jaką posiadł w xviii i xix w, pomoc charytatywna dla polaków w kraju i za granicą
Kujawski Związek Hodowców Gołębi Ras Europejskich,Ptactwa Ozdobnego i drobnego inwentarzaSadowa 11 Włocławek608 030 225jerzy@gastro-bud.plHodowla drobiu ozdobnego
Kujawskie Stowarzyszenie "Seniorzy Razem"Kaliska 90/ 79, Włocławek694 272 554Prowadzenie szero pojętej działalności na rzezcz rozwoju życia kultularnego, edukacji , turystyki i wypoczynku seniorów.
Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie " Wiślak" - WłocławekŻytnia 65, WłocławekProfilaktyka Uzależnień .
Kujawskie Stowarzyszenie GospodarczeŁanowa 5 /10, WłocławekLokalny rozwój ekonomiczny , rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Kujawsko – Pomorski Związek LiteratówOgniowa 7/39, Włocławek506 231 189Krzewienie i upowszechnianie pisarstwa oraz gromadzenie materiałów literackich, dotyczących w szczególności Kujaw i Pomorza oraz krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych i ich gromadzenie.
Kujawsko-Pomorski Klub Biegłych i RzeczoznawcówBojakowskiego 5, Włocławek606-798-522 54 231 10 48klubbieglych@wp.pl http:/rzeczoznawca.wloclawek.pldoskonalenie zawodowe biegłych i rzeczoznawców
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego KierowcówWronia 23/25, Włocławek54 232-47-65 669 055 045http://lok.ogr.pl biurooskwloclawek@lok.org.plSport, turystyka, rekreacja
Liga Ochrony Przyrody we WłocławkuKomunalna 4, Włocławek54 232 76 82http://lop.wloclawek.pl/Ekologia, ochrona środowiska
Lokalni Patrioci- Grupa Włocławek Zimna12/14, Włocławeklokalnipatrioci.wloclawek@gmail.com Integracja organizacji społecznych, instytucji, przedsiębiorców na rzecz wspierania rozowoju lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego miasta Włocławka, zwiększenie udziału obywateli w procesie współdecydowania o sposobach i kierunkach rozwoju Włocławka
Małe Przedsiębiorstwa Transportowe TAXI-MPT „Kujawiak”Ostrowska 16/141, Włocławek54 233 33 59http://taxi-kujawiak.plSprawy zawodowe, branżowe, pracownicze
Mieszkańcy Śrómieścia Włocławek Cyganka 14/14, Włocławek696346371marzena.alicja.afeltowska@gmail.comPropagowanie pozytywnych wzorców i zachowań wśród mieszkańców obszaru rewitalizowanego, itegracja oraz aktywizacja mieszkańców Śródmieścia
Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Romskich w Polsce „ Roma”Stodólna 53/7, Włocławek603 435 175 54 235 36 18http://roma.q4.pl/ / romastudio@o2.plKultura, sztuka, tradycja;Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
Mikaj i FikajGrodzka 30, Włocławek503017884Edukacja społeczeństwa w zakresie osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier społecznych. Aktywność fizyczna. Wyrównywanie szans społecznych
Młodzieżowo-Seniorskie Towarzystwo KoszykówkiSzuwarowa 12, Włocławek dawidk90@onet.plPropagowanie kultury fizycznej wśród doroslych i młodzieży. Popularyzacja koszykóki. Propagowanie zdrowego stylu życia
Naczelna Organizacja Techniczna Włocławka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo TechnicznychPlac Wolności1, Włocławek54 232 36 55Wspomidanie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności.
Nowoczesny Włocławek Kościuszki 26, Włocławek 884990000agnieszkajurawalczak@gmail.comPodnioszenie świadomości społecznej mieszkańców, integracja i aktywizacja społeczna, promocja kultury, sportu, przesiębiorczości i nauki
Ochotnicza Straż Pożarna - Oddział Ratownictwa Wodnego WłocławekChmielna 24, Włocławek
Oddani Naszej Rzeczypospolitej Kujawska 17/6, WłocławekKrzewienie patriotyzmu opartego na fundamentach chrześcijańskich. Propagowanie modelu rodziny opartego na związku kobietyb i mężczyzny
Oddzial Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we WłocławkuOkrzei 74 A, Włocławek54 232 76 61
Oddział Kujawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno - KrajoznawczegoSłowackiego 1 A , Włocławek54 232 33 54http://www.wloclawek.pttk.pl/Organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej , rajdy piesze , rowerowe , spływy kajakowe, konkursy krajoznawcze i turystyczne.
Oddział RejonowyPolskiego Czerwonego Krzyża we WłocławekZduńska 14, Włocławek54 231 46 56pck@poczta.onet.plPomoc społeczna
Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichWarszawska 11/13, Włocławek54231 55 50mbpinstruktor@wp.pl / http://wwwsbd.plDziałalnośc na rzecz rozwoju bibliotekarstwa , budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza.
Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa AstronomicznegoFredry 16, Włocławek608-675-888stanley41@poczta.onet.plPopularyzacja astronautyki/astronomii
Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa KardiologicznegoWieniecka 49, Włocławek54 416 53 26cardio69@vp.pl / http://www.ptkardio.pl/
Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa Schronisk MłodzieżowychMechaników 1/ Żabia 12a, Włocławek54 236-24-10biuro@ptsm.wloclawek.plEdukacja i wychowanie. Organizator cyklicznych rajdów dla młodzieży
Oddział Wojewódzki we Włocławku Stowarzyszenia Osób Represjowanych w Stanie WojennymBrzeska 6, Włocławek54 235 23 08Organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwaosób , które dotknięte zostały w stanie wojennym represjami, w życiu społecznym , politycznym i gospodarczym .
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych " Dla Naszych Dzieci"Sielska 3, Włocławek
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarzad Rejonowy we WłocławkuZw. Zawodowych 18, Włocławek54 232-10-96pkpsjb@wp.plNiesienie różnych form pomocy osobom potrzebującym
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg WlocławekKapitulna 88, Działkowa 1 Włoclawek54234 16 45 / 603 768 055bogdan.wdowiak1@neostrada.pl / http://pzhgp.wloclawek.pl/ow/Racjonalny rozwój gołębi pocztowych , rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu gołębi.
Polski Związek Niewidomych Warsztaty Terapi ZajęciowejŁazienna 6, Włocławek54 232 34 10wtz.wloclawek@op.plZapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących .
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział RejonowySzpitalna 6 (blok D), Włocławek54 416 53 07psdwloclawek@onet.pl / http://diabetyk.org.plDziałania na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę.
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział we WłocławkuPlac Wolności 1606 798 522 / 54 231 10 48rzeczoznawcajerzy@wp.plWyrażanie dążen i osiągnięć środowiska rzeczoznawców oraz występowania na rzecz jego potrzeb wobec władzy państwowych , samorządowych , gospodarczych i społecznych.
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we WłocławkuWolność 44, Włocławek54 412 22 71ptopwl@q4.plPomoc osobom przewlekle chorym i z zaawansowaną chorobą nowotworową
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy we WłocławkuKilińskiego 16, Włoclawekptozwloclawek@o2.plDziałania na rzecz popularyzacji wiedzy o zdrowiu i poprawy umiejętności jego zachowania , inspirowania dzaiałalności badawczej i wdrażania jej wyników.
Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział WłocławskiWieniecka 43, Włocławekhttps://ptp.edu.pl/Upowszechnianie wiedzy z dziedziny medycyny wieku rozwojowego, współudział w tworzeniu polityki zdrowotnej wobec populacji wieku rozwojowego w celu zapewniania prawidłowego rozwoju i stanu zdrowia dziecka .
Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO” Oddział Regionalny we WłocławkuBojakowskiego 2/40, Włocławek604-092-422wloclawek@poliko.plOchrona i promocja zdrowia w zakresie przypadków nowotworów układu pokarmowego, a w szczególności sposobów ich leczenia poprzez wyłonienie stomii (przetoki jelitowej).
Promyk Nadziei WłocławekKrólewiecka 31/18, Włocławek 570113802Pomoc z zbiórce funduszy na rzecz chorych dzieci. Organizacja imprez charytatwynych.
Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej – Oddział we WłocławkuOstrowska 16/15, Włocławek503 160 379alicja.sujkowska@rwr.pl / http://rwr.plProwadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na obszarze wodnym
Regionalne Centrum Integracji EuropejskiejToruńska 148, Włocławek728-932-078rcie@rcie.pl /www.rcie.plPozyskiwanie funduszy i dotacji ze srodków UE. Doradztwo personalne
Regionalne Stowarzyszenie Artystów „Wło-Art.” We WłocławkuWarszawska 11 /13, Włocławekjadwiga.jaroszewska@wp.pl artkujawy2013@gmail.comDziałalność kulturalno-oświatowa skupiająca twórców z regionu Kujawsko-Pomorskiego
Serce Nordica WłocławekHoża 1/119, Włocławek503860218Prowadzenie szeroko pojętej działalności na rzezc rozwoju życia kultularnego , edukacyjnego , turystyki i wypoczynku mieszkańców Włocławka w tym również młodzieży, seniorow i osób niepełnosprawnych .
Społeczny Zarząd ParkinguPromienna 7/9, WłocławekProwadzenie parkingu w imieniu właścicieli miejsc parkingowych.
Stowarzyszene Twórców Ludowych Oddział WłocławskiBulwary 6 (Muzeum Etnograficzne), Włocławek54 235 30 01ednografia@muzeum.wloclawek.pl / http://zgstl.pl/Twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki ,folkloru i literatury ludowej.
Stowarzyszenei Zwykłe "Stop bezprawiu urzędniczemu " we WłocławkuZagajnikowa 6, Włocławek604 066 962Walka z bezprawnym działaniem organów publicznych i bezprawnym działaniem reprezentantów tychże organów w osobach funkcjonarjuszy publicznych.
Stowarzyszenie " Medyczny Uniwesytet Trzeciego Wieku we Włocławku"3 Maja 17, Włocławek728 911 463Kształcenie ustawiczne zgodnie z zasadami Life Long Learning( uczenie się przez całe życie )oraz kształtowanie pomyslnego procesu starzenia się z zachowaniem łączności międzypokoleniowej.
Stowarzyszenie "Akademia Zabawy i Ruchu"Pawia 7, Włocławek 696435455 Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju, edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży; wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego, w szczególności w obszarze edukacji, kultury i sztuki
Stowarzyszenie "Czas Start"Żytnia 53 /102
Stowarzyszenie "Klub Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku"Mechaników 3 , Włoclawek
Stowarzyszenie "Projekt Kultura"Toruńska 99/89 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie kultury ludowej, upowszechnianie tradycji ludowych: tanecznych, muzycznych i wokalnych; Działalność w sferze zadań publicznych obejmujących ochronę dóbr i tradycji oraz popularyzację materialnego i niematerialnegpo dziedzictwa kultury Polskiej;
Stowarzyszenie "Tęczowy Parasol"Toruńska 93a/16, Włocławekteczowyparasol@interia.pl / kontakt@teczowyparasol.com.pl / http://teczowyparasol.com.plPozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie zajęć dla dzieci takich jak : rehabilitacja ruchowa kynoterapia,hipoterapia, terapia inicjatywy sensorycznej, zajęcia logopedyczne,terapia manualna i zajęcia ruchowe na basenie.
Stowarzyszenie "Trampolina Dla Polski"Ostrowska 8, Włocławek54 233 81 24trampolina.wloclawek@gmail.comDziała na rzecz społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży. Itegracja i wsparcie.
Stowarzyszenie „Amazonki” we WłocławkuŻabia 12 a, Włocławek519170908amazonki@wp.plPomoc kobietom po raku piersi na terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego.
Stowarzyszenie „Bioregion Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej”3 Maja 9, WłocławekEkologia w Regionie
Stowarzyszenie „DAJ SZANSĘ”Sielska 3, Włocławek510 287 215www.dajszanse.com dorota.bw@op.plOrganizowanie wsparcia dla dzieci chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci z włocławskich domów dziecka
Stowarzyszenie „Kolorowe Sale Dla Chorych Dzieci”Plac Wolności 15, Włocławek604 465 970 54 412 93 15http://kolorowesale.q4.plInicjowanie, podejmowanie, rozwijanie i prowadzenie działalności społecznej na rzecz poprawy warunków pobytu dzieci w szpitalach i innych placówkach zajmujących się leczeniem chorych dzieci.
Stowarzyszenie „Przyjazny Włocławek”Żabia 12a, Włocławek 667 015 018Stowarzyszenie „Przyjazny Włocławek” prowadzi akcje charytatywne na rzecz potrzebujących: zbiórki żywności dla seniorów, odzieży, książek, nakrętek. Wspiera działania i inicjatywy z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego z zakresu sportu i rekreacji, kultury, edukacji. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspiera także stowarzyszenia działające na rzecz ochrony praw zwierząt.
Stowarzyszenie „Starówka”Łanowa 7/19, Włocławek600 231 981Stowarzyszenie.starówka@wp.plDziałalność edukacyjna, kulturalna;promocja patriotyzmu lokalnego, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie „Wójtówka”11B, 87-809 Wójtowskie
Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina”Dziewińska 9/61, Włocławek54 420 21 68zdrowarodzina.pl@gmail.comRozwiązywanie problemów rodzin z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością, rodzin dotkniętych uzależnieniami i przeciwdziałanie wszelkim patologiom społecznym.
Stowarzyszenie „Życie Nad Wisłą”Grodzka 115, Włocławek600 069 126Działanie na rzecz popierania budowy stopnia wodnego na Wiśle w Nieszawie;Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat rzeczywistych zagrożeń związanych z ewentualną awarią stopnia wodnego we Włocławku.
Stowarzyszenie „Żyj Dla Innych”Leśna 3, Włocławek54 233 12 65Niesienie pomocy dzieciom, przede wszystkim z niepełnosprawnością umysłową oraz ich rodzicom lub opiekunom;Wyrównywanie szans tych osób;Tworzenie dla nich lepszych warunków życia;Aktywizacja tych osób w życiu społecznym;Wspieranie rodzin.
Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Humanistyczno- EkonomicznejOkrzei 94A/55, Włocławek54 231 36 00 505 042 607Popularyzacja w społeczeństwie tradycji i współczesnych osiągnięć WSHE;Utrwalanie więzi środowiskowych absolwentów WSHE, Krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich;Wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków stowarzyszenia ;Inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów WSHE
Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych we WłocławkuBukowa 38/40, Włocławek54 232 58 52Edukacja, wychowanie
Stowarzyszenie Budowania Postaw i świadomości Finansowe SFINRajska 5/56, Włocławek601-84-10-62biuro@sfin.biz.plEkonomia, finanse osobiste. Organizacja szkoleń, prelekcji o tematyce finansowej
Stowarzyszenie Budowanie Postaw i Świadomości Finansowej " SFIN"Rajska 5/56, Włocławekbiuro@sfin.biz.plKreowanie nowoczesnych postaw i obiektywnej świadomości finansowej Polaków. Rozwój świadomego finansowo społeczeństwa i wykształcenie pozytywnych nawyków potrzebnych do rozsądnego zarządzania środkami finansowymi.
Stowarzyszenie Dyskusyjny Klub ÓsemkaŁanowa 5/4, Włocławekhttp://dkfosemka.pl/dkf8@dkfosemka.plWybór i prezentacja filmów zarówno fabularnych jak i dokumentalnych ambitnych , edukacyjnych, Nagradzanych na festiwalach i przeglądach.
Stowarzyszenie Dziennikarzy WłocławskichBroniewskiego 3/5, Włocławek606 483 044Omawianie aktualnych problemów z jakimi spotykaja się dziennikarze lokalni i sposoby ich rozwiązywania.
Stowarzyszenie Edukacji Jutra "Makethee"Fredry 12a/32, Włocławek
Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne "Vladislavia"Wiejska 29, Włocławek501-140-309/54 231 19 88marianchor@tlen.plStowarzyszenie prowadzi zespoły Chóralne i instrumentalne.
Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr „Nasz”Weselna 22, Włocławek508 349 493sylcze@wp.plKultura, teatr, wolontariat
Stowarzyszenie Firm SpecjalistycznychGrodzka 44, WłocławekPoprawa wizerunku branży specjalistycznej w Polsce, edukacja społeczeństwa , walka z nieuczciwą konkurencją, wymiana doświadczeń między firmami.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych "SUKCES"Kaliska 50/4, Włocławek54 426-26-67http://www.sise.cba.pl/Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych " Perspektywy"Łanowa 23 A, Włocławek54 232 37 08Edukacja kultularna
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział we WłoclawkuPlac Wolności 154 232 62 50Nauka I technika
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Mechaników Polskich oddział we WłocławkuPlac Wolności 1, Włocławek697-313-224tkurant@gmail.comRozwój przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu, współpraca międzynarodowa.
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Przemysłu Chemicznego Oddział we WłocławkuPlac Wolności 1, Włocławekapmanteckip@op.pl / www.sitpchem.cba.plPropagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego.
Stowarzyszenie Kibiców Anwilu Włocławek "Ultras Anwil"Kolska 12/33Kreowanie i pormowanie pozytywn ego wizerunku Klubu Koszykówki Włocławek S.A. podczas koszykarskich spotkań krajowych i zagranicznych. Wspieranie rozwoju koszykówki we Włocławku.
Stowarzyszenie Kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówk.Łanowa 2/130, WłocławekProwadzenie działalności o charakterze usług taksówek osobowych 2. Wzajemna pomoc członków stowarzyszenia w świadczeniu usług
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we WłocławkuZapiecek 3/5, Włocławek awula@op.plDziałalność społeczna na rzecz ochrony zabytków, dóbr kulturowych, działąlność wydawnicza, naukowa, organizowanie wystaw ukazujących dorobekw branżach kolekcjonerskich np.. Malarstwo, falerystyka, filokartystyka.
Stowarzyszenie Kolorowe sale dla chorych dzieciPlac Wolności 15, Włocławek54 412 93 15irena_nowakowska@wp.plOchrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Krwiodawców Poczty PolskiejChopina 54, Włocławek801 333 444Niesienie pomocy potrzebującym, tworzenie i uczestniczenie w narodowym programie rekrutacji honorowych krwiodawców.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy we WłocławkuMiedziana 2 /4,k Włocławekskwp-wloclawek@wp.plOchrona praw , godności , i interesów członków .
Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Kobiet Romskich Otwarte Drzwi - Pirade WudaraPtasia 1 D , Włocławek
Stowarzyszenie Kultury Muzycznej " Moje Nuty"Sosnowa 9, Włocławek602 625 722mojenuty@outlook.comOrganizacja koncertów i wydarzeń kulturalnych, ogólnie pojęte wsparcie muzyków i osób tworzących oraz zrzeszenia fanów i sympatyków muzyki. Swoimi działaniami obejmuje głównie tereny Pomorza i Kujaw oraz Ziemi Dobrzyńskiej.
Stowarzyszenie Linia ŻyciaPOW 24/1, Włocławek Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie kultury ludowej, upowszechnianie tradycji ludowych: tanecznych, muzycznych i wokalnych;
Stowarzyszenie Mieszkańców Ośiedla - ZawiśleWillowa 8884 321 007osiedlezawisle@wp.plDziała na rzecz lokalnego społeczeństawa poprzez organizowanie różnego rodzaju inicjatyw kultularnych , spotrowych i rekreacyjnych.
Stowarzyszenie Miłośników Jeziora WikaryjskiegoGajowa 22/62, Włocławek smjwik@gmail.comPropagowanie ochrony środowiska - rozwijanie kultury i kultury fizycznej - rozwijanie turystyki pieszej i rowerowej - szerzenie wiedzy ekologicznej
Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki KONTRA WłocławekTraugutta 22, Włocławekkontrawloclawek@gmail.comPromowanie Aktywności ruchowej i sportu w szczególności koszykówki wśród kobiet, prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzine rekreacji i rehabilitacji ruchowej ,integracja środowiska koszykarskiego ,aktywizaja byłych zawodników i sympatyków koszykówki ,ochrona zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych i Off-Road "Patrol Włocławek"Korczaka 12, Włocławek607 756 851patrol@q4x4 / www.q4x4.plPromowanie walorów historycznych i turystycznych Kujaw. Krzewienie kultury, sportu i promocji zdrowia, wychowania obywatelskiego. Działalność edukacyjna
Stowarzyszenie Miłośników Tenisa we WłocławkuBajeczna 1/18, Włocławek Uprawianie tenisa ziemnego wszerokim jego pojęciu. Propagowanie sportu tenisowego. Rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym trybie odżywiania , prowadzenie profilaktyki w walce z uzależnieniami.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi KujawskiejGabriela Narutowicza 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski54 282 40 97Ochrona środowiska, działalność kulturalna, wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji, działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi, poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu, upowszechnianie wiedzy o historii Chocenia, gminy Choceń i regionu kujawskiego, poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja.
Stowarzyszenie Mistrzowie TaktykiŁanowa 4/ 105, Włocławek
Stowarzyszenie Młodej LewicyKościuszki 24/26, 87-800 Włocławekfmskraj@gmail.comCelem stowarzyszenia jest: poszanowanie wolności słowa;sumienia i wyznania;zabieganie o racjonalny rozwój miasta i regionu;dbanie o ich dobry wizerunek względem innych miast;wspieranie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego
Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów „Roma-Union”Pułku Piechoty 4/44, Włocławek889 444 441Kształtowanie postaw patriotycznych i ideowych wśród członków oraz innych osób;Włączanie ludności cygańskiej w nurt życia społecznego i kulturalno – oświatowego R.P. ;Likwidacja analfabetyzmu;Propagowanie kultury cygańskiej ;walka z przejawami rasizmu;niesienie pomocy najuboższym rodzinom cygańskim
Stowarzyszenie Motocyklistów TWO WHEELSOstrowska 38/49, Włocławek517 193 790.Propagowanie i promowanie wiedzy na temat motocykli oraz szeroko pojetej turystyki motocyklowej
Stowarzyszenie Możesz być, działąć, pomagać od A-aktywności do Z-zdrowtności14 Pułku Piechoty 17/27, Włocławek 504023707Wsparcie i działanie na rzecz osób starszych, samotnych i wykluczonych, chorych i niepełnosprawnych. Wspomaganie rozwoju wspólnoty i społwczności lokalnych, promocja wolontariatu.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „ Sokół”Osiedlowa 1, Włocławek608 365 646http://peregrinus.pl/pl/Ochrona zwierząt gatunków chronionych;Edukacja ekologiczna;Wspieranie uprawiania sokolnictwa (hodowli i układania ptaków łowczych oraz polowania z nimi);Hodowla zwierząt gatunków chronionych
Stowarzyszenie Na Rzecz Readaptacji i Aktywizacji Społecznej " Nowa Droga"Kaliska 100, Włoclaweknowa_droga@gmail.comSzeroko pojęta readaptacja i aktywizacja obywatelska.Pomoc skazanym opuszczającym zakłady karne , ponoszenie świadomości społecznej dotyczącej przeciw działaniom potologi społecznej , zapobieganie przestępczości, wspieranie rozwoju kobiet.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Człowieka „Jestem”Przedmiejska 17/2, Włocławek54 232 79 94Popularyzacja wiedzy poprzez różnego rodzaju działania informacyjne, popularno-naukowe i szkoleniowe;Świadczenie usług edukacyjnych, opiekuńczo- diagnostycznych- terapeutycznych;Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania wszelkiego rodzaju patologiom
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Demokracji LokalnejBluszczowa 42, WłocławekPrawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży o Zaburzonym Rozwoju " Ty i Ja"Nowomiejska 21, Włocławek54 412 10 41 w.20Edukacja, wychowanie
Stowarzyszenie Nowa Grupa KujawskaSłowackiego 1A. Włocławek600 295 845nowa.grupa.kujawska@wp.plPodtrzymywanie tradycji regionalnej i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturalnej. Upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie w zakresie sztuk plastycznych. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych. Diagnozowanie potrzeb i prezentowanie opinii środowisk społecznych i twórczych odnośnie życia artystycznego w regionie wobec różnych instytucji i władz administracyjnych. Integracja twórców sztuk pięknych z regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
Stowarzyszenie Obywateli Projekt WłocławekKrólewiecka 17/28,Włocławek515 712 642www.projektwloclawek.plNaszym celem są działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Promujemy odpowiedzialny biznes i przedsiębiorczość, dialog międzykulturowy oraz zajmujemy się integracją niepełnosprawnych. Aktywizujemy młodych ludzi, pozyskujemy wolontariuszy, prowadzimy edukację historyczną.
Stowarzyszenie Osób NieobojętnychKościelna 8, WłocławekWspieranie działań zmierzających do budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o katolicką naukę społeczną.
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych KontaktowychJagiellońska 13/15 lok.32, WłocławekOchrona praw i repezentowanie interesów pielęgniarek i połoznych pracujących na umowy cywilnoprawne w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Stowarzyszenie Po prostuNowomiejska 8/16, WłocławekProwadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie prowadzenia , inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno - kultularnych.
Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział we WłocławkuPłocka 30/32 lok 28, Włocławek506 515 281wloclawek@spe.org.plRozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualnym OLIGOKomunalna 4, Włocławek668-445-061oligo.wloclawek@gmail.comPomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom i Dzieciom ze Spektrum Autyzmui ich Rodzinom "Pro Futuro"Parkowa 90 A, Włocławek Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób ze spektrum autyzmu i rozwinięcie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby ze spektrum autyzmu. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób ze spektrum autyzmu.
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach DrogowychWronia 1/28, Włocławek54 232 71 46 / 54 232 71 46Wszechstronna pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych;Promocja działań sprzyjających zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „Kujawy” w ŚmiłowicachDługa61, Włocławek54 230 91 15spoiw@tlen.plSprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Ziemi DobrzyńskiejDługa 61, Włocławek54 230 91 15spoiow@tlen.plSprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Ziemi KujawskiejDługa 61, Włocławek54 230 91 15 / 54 236 01 13spoiw@tlen.plSprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Promocji i Wspierania TalentówWiejska 29, Włocławek606 928 868Promowanie i wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów zespołu szkół muzychnych im. Czesława Niemena we Włocławku
Stowarzyszenie Promujące Edukację I Rozwój " Perspektywa"3 Maja 17, Włocławek668 075 543perspektywa@pwsz.wloclawek.plInicjowanie i organizowanie działan na rzecz rozwoju, edukacji oraz wychowywania dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry WłocławskiejPlac Kopernika 7, Włocławek602 397 664Działania zmierzające do zachowania i ochrony Katedry włocławskiej i należących do niej dzieł sztuki i kultury będących świadectwem wiary, polskości i tradycji narodowej
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 "WESPÓŁ"Gałczyńskiego 9A, Włocławek54 234 96 94wespol20@gmail.comDziałalność charytatywna na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca " Kujawy"Celulozowa 25/16, WłocławekKultura ,sztuka , tradycja i taniec.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z GetsamaniStrzelecka 7, Włoclawek54 235 59 90 / 518 014 718pocieszyciele@gmail.com / http://www.posieszyciele.pl/
Stowarzyszenie Rak Prostaty Pomoc Toruńska 91/213, Włocławek698803425armands@o2.plProwadzenie ogólnodostępnego forum internetowego rakprostaty.pl zajmującego się informacją, pomocą i wsparciem dla chorych na raka gruczołu krokowego, oraz ich bliskich i przyjaciół
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Młodzieży z wadą słuchu „Surdo”Starodębska 26, Włocławek502 168 745502 623 114surolo@onet.plPomoc dzieciom oraz młodzieży z wadą słuchu i ich rodzicom
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji WłocławskiejPl. Mikołaja Kopernika 3, Włocławek54 231 27 16 / 691 371 807Celem stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne oraz wspieranie członków i sympatyków stowarzyszenia oraz wszystkich potrzebujących w ich życiu małżeńskim i rodzinnym
Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło Nr 19Żabia 12a, Włocławek605 523 500http://www.ssp.wloclawek.pl/ / saperzy.wloclawek@onet.plPopularyzowanie i propagowanie spraw obronności kraju zwłaszcza wśród młodzieży i społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie Seniora "Nasz Dom"Wyspiańskiego 2/51, WłocławekProwadzenie szeroko pojętej działalności na rzecz rozwoju życia kulturalnego, edukacji, turystyki i wypoczynku seniorów
Stowarzyszenie Taksówkarzy AvantiWronia 1 ,Włocławek54 231 33 60http://www.taxi-avanti.pl/Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Taksówkarzy Radio Taxi „Delfin”Plac Kolanowszczyzna 16, Włocławek54 232 60 00radiotaxidelfin@vp.plSprawy zawodowe, pracownicze,, branżowe
Stowarzyszenie Taksówkarzy Włocławskich „Wspólnota Przewozów Taksówka”Wieniecka 39, Włocławek,54 236 73 53 / 54 236 53 53Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Teatralne " Teatr Ludzi Upartyych "Wojska Polskiego 13, Włocławek54 231 47 60Teatr
Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej we WłocławkuŻabia 12 A Włocławek54 416 62 60zg_suwnn@o2.plIntegrowanie Polaków urodzonych w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945 na ziemiach III Rzeszy w jej granicach sprzed 1939 roku. Udzielanie wszechstronnej pomocy tym osobom.
Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Oddział we WłocławkuZielony Rynek 11/13 , Włocławek54 412 44 09
Stowarzyszenie WLC.PL Lepsza Strona Włocławka Słodowska 4a, Włocławek Promowanie dostępu mieszkańców włocławka i okolic do rzetelnych, obiektywnych, prawdziwych i bieżących informacji o wszelakich politycznych, kulturalnych, społecznych, sportowych, prawnych i biznesowych zdarzeniach, sytuacjach i wydarzeniach mających miejsce we włocławku
Stowarzyszenie Właścicieli Garaży StowgarToruńska 85, Włocławek54 236 69 49Ochrona i zabezpieczenie pojazdów samochodowych na terenie będącym we władaniu stowarzyszenia;wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska.
Stowarzyszenie Włocławska Inicjatywa GospodarczaSpółdzielcza 7, Włocławek501-611-770poczta@wigwloclawek.plDziałania w zakresie zbiórki wewnetrznej na rzecz dzieci niepełosprawnych, poprzez działalność informacyjną w mediach
Stowarzyszenie Włocławska Młodzieżowa Orkiestra MilenijnaWiejska 29, Włocławek54 231 19 88Sztuka, muzyka, poznawanie kultury międzynarodowej
Stowarzyszenie Włocławska Orkiestra KameralnaWiejska 29, Włocławek54 231 19 88Rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa
Stowarzyszenie Włocławski Klub KoszykarekOlszowa 7/55, Włocławek662062884www.wloclawskiklubkoszykarek.wordpress.com wloclawskiklubkoszykarek@gmail.comInicjatywa Pań z Włocławka, które łączy koszykówka , chęc spędzania czasu razem i wyrwania się od domowych obowiązków. Propagowanie aktywności ruchowej i sportu w szczególności koszykówki wśród kobiet po 30 r. ż.
Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet SenioraPlac Wolności 1, Włocławek534 777 869uniwersytetzarzad@wp.plOchrona i promocja zdrowia działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, oświata, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działania na rzecz integracji europejskiej, aktywizacja społeczna seniorów, wolontariat
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Aditus”Żabia 12a, Włocławek608 061 556aditus@interia.plPomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans tych osób, przeciwdziałanie patologiom społecznym;Upowszechnianie Turystyki, Kultury Fizycznej, sportu, rekreacji oraz zdrowego stylu życia
Stowarzyszenie Wspomagania Rodzin Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju "POPATRZ NA MNIE"Nowomiejska 21, Włocławek54 234 70 26Wszechstronna pomoc osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom
Stowarzyszenie Związek Byłych Pracowników Państwowych Gospodarst Rolnych Oddział Kujawsko - PomorskiKościuszki 12, Włocławek
Stowarzyszenie zwykłe „ Wolny Wybór”Traugutta 22/19, Włocławek665 157 621wolnywybor2016@gmail.comUdzielanie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym;Przeciwdziałanie patologiom społecznym;poprzez działania profilaktyczne
Stowarzyszenie" Potary Club Włocławek'Okręzna 21, Włocławekwloclawek@rotary.org.pl / http://www.rotary-wloclawek.pl/Wspieranie lokalnej społecznoiści , działanie na rzecz edukacji młodzierzowej , profilaktyka i promocja zdrowia.
Teraz My"Kaszubska 3/27, Włocławek691 354 915terazmy.wloc@gmail,comAktywizacja społeczna mieszkańców Włocławka, wyrażających wole pracy na rzecz innych.
Terenowy Komitet Ochrony Praw DzieckaPiekarska 6, Włocławek54 411 62 00 wew. 313Działanie na rzecz ochrony praw dzieci bitych, krzywdzonych i maltretowanych.
Towarzystwo Elektrowni WodnychPłocka 171 (biuro: Piaskowa18;Reda), Włocławek58 679 79 51biuro@tew.pl
Towarzystwo Internistów Polskich Oddział WłocławskiWieniecka 49 ( Szpital II Oddział), Włocławek54 412 93 65tip.org.plWspieranie rozwoju medycyny wewnetrznej , promowanie wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych .
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział we WłocławkuBarska 81, Włocławek
Towarzystwo Miłośników WłocławkaPlac Wolności 20, Włocławek54 232 28 08Działalność społeczna zmierzająca do rozwoju i popularyzacji miasta Włocławka
Towarzystwo Muzyczne „Big-Band Włocławek”Wojska Polskiego 13, Włocławek601-686-559Rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we WłocławkuŁanowa 19/7, Włocławek697-102-595toz@toz.wloclawek.pl /www.toz.wloclawek.plDziałanie w obronie zwierząt, niesienie im pomocy.
Towarzystwo Pomocy Całkowicie Niewidomym "KRET"Wyspiańskiego 4/10, Włocławek605-591-800tpcnkret@o2.plDziałanie na rzecz środowiska osób całkowicie niewidomych, ich aktywizacja życiowa i zawodowa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział OkręgowyKaliska 1, Włocławek54 411 99 86biuro@tpd.wloclawek.pl / http://tpd.wloclawek.plOrganizowanie warsztatów terapi zajęciowej ,półkoloni i koloni ,środowiskowe ogniska wychowawcze.
Unia Polskich Sieci Detalicznych StowarzyszenieKomunalna 6, Włocławek41 362 01 90Ochrona podstawowych interesów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych członków stowarzyszenia.
Victoria"Płocka 133/6, Włocławek Promowanie zdrowego stylu życia. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zagrożeń, wynikających ze spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i dopalaczy
We are for UPłocka 131/35, Włocławek 797356076fundacja@weareforu.pl Działalność w zakresie: 1) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, regionalnych, państwowych, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 4) wspierania, upowszechniania, promocji w rozwoju kariery, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, które chcą rozwijać swoje pasje i talenty
Włocławek Pomaga Żabia 5/8, Włocławek665486558wloclawek_pomaga@onet.plOrganizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, resocjalizacyjnej, rehabilitacyjnej. Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
Włocławsk Grupa MotocyklowaPiękna 3 A, WłocławekJacek: 792 817 845 Marcin: 692 119 701wgmwloclawek@gmail.comPromowanie ruchu motocyklowego, propagowanie sportów motocyklowych propagowanie szeroko pojętej turystyki motocyklowej.
Włocławski Cmentarz Zwierząt Żabia 12a, Włocławekwloc.dla.zwierzat@gmail.comDziałalność na rzecz zwierząt i przyrody.
Włocławski Instytut Spraw PublicznychJaworowa 54, Włocławekmaciekgawrysiak@wp.pl
Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dyslekcji Oddzial Terenowy NR. 31Ogniowa 8/10, Włocławek54 411 33 38ptd.wloclawek@interia.pl https://wwwpdt.edu.pl/index.htmlWyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedów, psychologów zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzierzy.
Włocławski Ruch EkologicznyBulwary 5C/12, WłocławekEkologia
Włocławski Wydział Kreatywny Żabia 12a, Włocławek Integracja środowiska lokalnego. Promowanie oraz poznawanie miasta. Szerzenie działań kulturowych oraz społecznych wśródmłodych ludzi.
Włocławski Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Żabia 12a, Włocławek603 651 344zzwpwloclawek@tlen.pl / zzwpwloclawek@o2.plIntegrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność. Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych   w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej.
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Komunalna 4, Włocławek54 232 76 82wcee@neostrada.plbudowanie społeczeństwa przyszłości, świadomego swych wyborów, postaw oraz zachowań proekologicznych
Włocławskie Integracyjne Stowarzyszenie Artystów "Pasja"Warszawska 11/13, Włocławek502 894 777martakoltun@o2.plKultura i sztuka.
Włocławskie Kurkowe Bractwo StrzeleckiePlac Wolności 17, Włocławek691 722 961aleksander19491@wp.plDziałalność oświatowa i kulturalna na rzecz młodzieży w zakresie krzewienia historii, spuścizny narodowej i kultury fizycznej. Pielęgnowanie tradycji narodowych, patriotycznych, historycznych Rzeczypospolitej Polski, zgodnie z hasłem "bóg-honor-ojczyzna".
Włocławskie Stowarzyszenie Agroturystyki z siedziba w ZarzeczewieNizinna 9, Zarzeczewo54 237 13 01 / 54 237 18 55zarzacz@wloclawek.mtk.plDziałalnośc na rzezcz mniejszości narodowych i etnicznych
Włocławskie Stowarzyszenie Edykacyjno - Opiekuńcze " Kolorowy Świat"Kaliska94/7, Włocławek608472746kolorowyswiatwloclawek@onet.plEdukacja i wychowanie
Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy StomatologówKrólewiecka 1a/2, Włocławek54 231 51 57szkolenia@stomatologia.edu.pl / http://stomatologia.edu.plProwadzenie działalności naukowo - szkoleniowej. Integrowanie środowiska lekarzy stomatologów. Ochrona praw zawodowych.
Włocławskie Stowarzyszenie LotniczeŻabia 12a, Włocławek Upowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie
Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "EUROINTEGRACJA"Chopina 10/12, Włocławek782 500 052j.schwarz@onet.eu / www.eu-wsn.plDziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo
Włocławskie Stowarzyszenie Osób z Zespołem TurneraMatebudy 13, Włocławek505 146 515Tworzenie osobom z zespołem Turnera warunków harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego, chroniącego przed niepełnosprawnościa i wykluczeniem społecznym i dajacego im szanse , jakości życia nie rózniącego się istotnie od osiągalnej przez ludzi zdrowych.
Włocławskie Stowarzyszenie Osrodka Szkolenia KierowcówToruńska 69/60, Włocławek606 389 353 / 605 532 645
Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe „COGITO”Kruszyńska 1 B, Włocławek54 232 43 89 / 693 360 999cogito@w3wl.pl / http://www.zscogitowloclawek.szkolnastrona.pl/Edukacja , wychowanie
Włocławskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego SLICEAleja Jana Pawła II 65, Włocławek 731183074slicewloclawek@gmail.comDziałania na rzecz popularyzacji tenisa ziemnego. Integracja środowiska lokalnego zainteresowanego grą w tenisa ziemnego.
Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „ Promień”Gałczyńskiego 9, Włocławek54 234 11 43biuropromien@wp.plPrzeciwdziałanie alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu.
Włocławskie Towarzystwo NaukowePlac Wolności 20,Włocławek54 232 28 08http://www.wtn.pl/ / wtn@wtn.plKrzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych, dotyczących Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia RozsianegoBukowa 35/20, Włocławek600 231 848Działalość na rzecz obywateli ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół działających na gruncie konstytuvj RP.
Wspólnie dla Włocławka Św. Antoniego 6, WłocławekOdbudowa fundamentalnych wartości ogólnych w oparciu o naukię Kościołą, tj. woloność jednostki, wolność prywatna, poszanowanie prawa, sprawiedliowść, prymat etyki w polityce. Propagowanie idei samorządności, równości, budowa nowoczesnegospołeczeństwa w myślzasad demokracji i tolerancji.
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd OddziałuPiekarska 6, Włocławek
Związek Kompatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów PolitycznychPiekarska 6, Włocławek54 232 33 79http://wloclawek.wku.wpmil.pl/pl9787.htmlWlielośrodowiskowy charakter zrzeszający obywateli polskich, którzy walczyli o wolnośc, suwerenność i niepodległośc .
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział we WłocławkuStarodębska 26, Włocławek54 232 64 52wloclawek@zkwp.pl / http://www.zkwpwloclawek.pl/Organizuje wystawy i pokaz psów rasowych .
Związek Sibiraków Oddział we WłocławkuPiekarska 6, Włocławekhttp://www.siybiracyzg.pl/