Baza organizacji pozarządowych

Jeśli szukasz jakiejkolwiek organizacji pozarządowej, w tym również mającej siedzibę we Włocławku, najlepiej skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów (także stowarzyszeń) Krajowego Rejestru Sądowego.

Można również poszukać organizacji pozarządowej w bazie portalu ngo.pl, a jeśli dana organizacja ma status tzw. organizacji pożytku publicznego – w odrębnej bazie organizacji pożytku publicznego.

Aktualny wykaz polskich organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w specjalnej wyszukiwarce umożliwiającej też dostęp do sprawozdań rocznych OPP.

Aktualny wykaz organizacji sportowych działających na terenie Włocławka jest dostępny tutaj.

Wykaz organizacji pozarządowych, przygotowany przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu jest dostępny w wyszukiwarce poniżej.

Nazwa organizacjiAdresTelefonAdres e-mail/strona WWWObszar działania
AUTO-PARKINGKolska 12, Włoclawek+48 609 408 545
AutyStrefaZabia 12a, Włocławek+48 666 020 015stowarzyszenie@autystrefa.pl / https://autystrefa.plAutySfera ma na celu zrzeszać różnorodnych młodych ludzi, oraz wszystkich, którzy czują, że w grupie
"Anita Koralik"Stodólna 53/20, Włoclawek+48609 095 167anitakoralik@wp.p / https://aniakoralik.pllRękodzieło
"Gun Club Wlc"Polskiej Organizacji Wojskowej 41/1, Włocławek+48 508 325 677gunclub.wlc@gmail.comPopularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie oraz doskonalenie poziomu sportu strzeleckiego jako dyscypliny o charakterze wypoczynkowo rekreacyjnym, stowarzyszenie osób zajmujących się kolekcjonowaniem militariów oraz zaangazowanych w tworzenie rekonstrukcji historycznych .
"Tutela"Żytnia 71A/12, WłocławekEdukacja ekologiczna
Stowarzyszenie Zwykłe "Wolny Wybór"Traugutta 22/19, Włocławek+48 665 157 621wolnywybor2016@gmail.comSzeroko rozumiana profilaktyka uzależnień, spotkania grupy wsparcia dla młodzieży mającej problem z nadużywaniem środków psychoaktywnych.
Akademia Rozwoju Tworczości i KreatywnościRozdroże 51, Włocławek+48 503 612 387 / +48 694 244 019 / +48 695 079 261stowarzyszenie@artik.org.pl / http://www.artik.org.pl
Bezpartyjny WłocławekŚw. Antoniego 20/1, WłocławekPromowanie idei samorządności i bezpartyjności, udział w życiu publicznym miasta.
Bractwo Strzeleckie WłocławekŻytnia 2, WłocławekPopularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego
BTLOkrzei 89, Włocławekhttp://www.btllogistik.plWspieranie i propagowanie działalności logistycznej i transportowej.
Centrum Edukacyjne Gry Go "Szaleni Samuraje"Płocka 75, Włocławek665 681 196szleni.samuraje@outlook.com / https://szlenisamuraje.orgDzielenie się wiedzą na temat gry "Szaleni Samuraje "
Centrum Nauki Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyzszej we WłocławkuPlac Wolności 1/26, Włocławek660 717 370http://www.cnib.pl/Inicjatywy naukowe, edukacyjne, ekonomiczne i społeczne. Wspieranie absolwentów szkół wyzszych w rozwoju osobistym i biznesowym.
Centrum Pomocy Prawnej Emerytów i Rencistów MundurowychJarorowa 54, Włocławek792 613 686Świadczenie pomocy społecznej szczególnie pomocy prawnej
Choragiew Kujawsko - Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego / Hufiec WłocławekSzpitalna 33, Włocławek793-147-147wloclawek@zhp.plZapewnianie członkom warunków sprzyjających do rozwoju zawodowego
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne we WłocławkuDziewińska 9B, Włocławekhttp://www.chsd.plDocieranie z wszelkiego rodzaju pomoca do osób będoących w potrzebie.
Dobrzyńsko - Kujawskie Towarzystwo KulturalnePiwna 4, Włocławek54 236 47 50biuro.dktk@wp.plTworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi twórczości artystycznej na terenie województwa włocławskiego. Popieranie i upowszechnianie dorobku różnych dziedzin twórczości artystycznej. Inspirowanie i koordynacja działalności społecznego ruchu kulturalnego województwa włocławskiego.
Enduro Rally Team PolandGałczyńskiego17/43, Włocławek570 106 000twojpokotrener@gmail.comUpowrzechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności w zakresie sportu motocyklowego i rekreacji, organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju współzawodnictwa sportowego popularnego i wyczynowego
Europejska Fundacja Naukowa Instytut InnowacjiToruńska 148, WłocławekDziałalność na rzecz integracji europejskiej. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Fabryka Rozwoju KompetencjiAleja Chopina 10A/7, Włocławekszkolimylve@gmail.comUpowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, 2. Ochrona i promocja zdrowia, 3. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 4. Zapewnienie szkolenia dzieci i młodzieży uprawiającej sport, 5. Wspieranie działalności dobroczynnej oraz innych stowarzyszeń
LEX PRO PUBLICO BONOPrzedmiejska 5 lok.8, Włocławek605 529 005kontakt@texprobulicobono.plPropadowanie wiedzy prawnej wśród podmiotów korzystających z przysługujących im na terenie Rzeczypospolitej Polskiej praw. Podnoszenie świadomości prawnej wśród obywateli, zmniejszanie barier w dostępie do wiedzy w tym zakresie oraz wsparcie prawne organizacji pozarządowych.
Freshland EventsMłynarska 1A, Włocławek601 916 727freshlandevents@gmail.comPromowanie muzyki i kultury klubowej
Fundacja "Keep Your Prorgress"Wieniecka 38 / 15, Włocławekcontact@keepyourprogress.com / http:/www.keepyourprogress.com/#/Taniec
Fundacja "Włocławski Instytut Rozwoju"Broniewskiego 32 /23, Włocławek
Fundacja "PrimaVia Ardua Est"Jeżynowa 25, Włocławekpomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 2)udzielanie niodpłatnej pomocy oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Fundacja "Centrum Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji"Smolna 6, Włocławek662 093 591fundacjacsrr@gmail.comSport, Turystyka, Rekreacja, Ochrona Zdrowia
Fundacja "SAMOTNA MAMA"Okrężna 21, Włocławek54 231 43 19kontakt@fundacjasamotnamama.orgPomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz im dzieciom.
Fundacja "Sport i Pamięć"Hoża 14/28, Włocławek54 236 09 91Uczczenie i upamiętnienie zmarłych sportowców ziemi włocławskiej, udzielanie pomocy byłym sportowcom włocławskim znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc sportowcom, dla których sport stał się drogą do niepełnosprawności
Fundacja Akademia PływaniaIzabeli Zbiegniewskiej 2 lok. 29, Włocławek505 127 695akademia.plywania.h2o@gmail.comNauka pływania .Zajęcia indywidualne i grupowe
Fundacja ANWILToruńska 222, Włocławek54 414 62 22fundacja@anwil.pl / www.fundacjaanwil.plFundacja została powołana przez Fundatora - ANWIL S.A. w celu podejmowania, prowadzenia i popierania inicjatyw na rzecz podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego, zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki, podnoszenia jakości pomocy społecznej, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej, upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu, wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy, wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej, ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu.
Fundacja BenignusWczasowa 3, Włocławek660 787 233 / 54 413 27 56www.benignus.pl
Fundacja Bocian RecordsToruńska 30, Włocławek509 484 012shop@bocianrecords.com.plDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
Fundacja California ParkŁanowa 25 lok.1 A, Włocławek792 250 195califopark@gmail.comGłownymi celami fundacji jest propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród ogółu społeczeństwa w śczegółności młodzieży i członków fundacji ,szkolenie zawodników na najwyzszym poziomie mistrzostwa sportowego poprzez : upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki, i krajoznawstwa ; upowszechnianie aktywnego stylu zycia i czynnego wypoczynku ; wspieranie rozwoju uprawiania sportu, a w szczególności sportów rowerowych dziedzin: DOWNHILL FREERIDE STREET DIRTJUMPING BMX SLOPSTYLE TRIAL XC ENDURO
Fundacja CaietanusKaliska 99, Włocławek501 531 062fundacja@caietanus.plPomoc na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z innymi dysfunkcjami i zaburzeniami;Promocja i organizacja wolontariatu;Działalność charytatywna w obszarach: ochrony i promocji zdrowia: nauka, edukacji, oświaty i wychowania, sport, turystyka, kultura.
Fundacja Dobry PomysłKapitulna 67, Włocławek602-808-811 | 605-557-577biuro@dobrypomysl.orgOchrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Fundacja Ekologiczna3 Maj 35, Włocławek695 477 466Ekologia
Fundacja Ekonomii Społecznej - TonŁazienna 1/Przedmiejska 5, Włocławek660 121 633fundacjation@gmail.comKultura, sztuka, tradycja, ochrona zdrowia, ratownictwo, bezpieczeństwo, prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja, prawo, wsparcie dla organizacji pozarządowych, rynek pracy, aktywizacja zawodowa, działalność międzynarodowa
Fundacja First StepPlac Wolności 11, WłocławekPropagowanie idei przedsiębiorczości w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Działalność na rzecz upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Fundacja Fizycznej Ekonomi Na Rzecz Posiadania WłasnościDziewińska 4 /14/38, Włocławek
Fundacja HoryzontyBrzeska 1/3, Włocławek54 412 46 18Niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Propagowanie oraz organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ochrona środowiska naturalnego i zwierząt oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa.
Fundacja HumanitarnaBojakowskiego 5,Włocławek54 231 10 48fhumanitarna@tlen.pl / http://fundacja.wloclawek.plPomoc społeczna, Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ochrona i promocja zdrowia, Działalność wspomagająca rozwój techniki, Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dobór kultury i dziedzictwa narodowego, Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja Kujawsko-Pomorski Bank Żywności "Złoty Kłos"Wronia 1 / 21, WłocławekUsługi socjalne, pomoc społeczna: pomoc rzeczowa: odzierz ,żywnoć, wyposażenie
Fundacja LegatioZdrojowa 14, Włocławek54 413 22 46sklep@legatio.pl
Fundacja LuppoŻytnia 66/68 lok 19, Włocławek604 386 341Realizacja celów społecznie użytaecznych
Fundacja ŁadowarkaŻabia 12a, Włocławek792777398kontakt@fundacjaladowarka.plInicjowanie przedsięwzięć kulturalno-społecznych oraz, co jest tego następstwem, inspirowanie do działania.
Fundacja Magia DzieciomAleja Jana Pawła II 133, Włocławek606 211 350biuro@magiadzieciom.plOrganizowanie i udzielanie pomocy na rzecz: szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo wychowawczych, bibliotek oraz uczelni wyższych, placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka), placówek służby zdrowia.
Fundacja Muzeum CelulozyŻabia 12 A, Włocławekceluloza.com.pl
Fundacja Na Rzecz Osób Uzależnionych od Alkoholu i Środków Psychotropowych "Świadome życie"Orla 1, WłocławekPraca na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna, diagnostyczna i profilaktyczna wobec osób dorosłych i dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku "VLADYSLAWIA"Plac Wolności 1, Włocławek660 457 526fundacja@ksw.wloclawek.pl
Fundacja NovumToruńska 30, Włocławek609 01 5009biuro@fundacjanovum.plProwadzenie działań wspierających małe nowopowstałe organizacje między innymi poprzez świadczenie nieodpłatnych lub częściowo płatnych usług specjalistycznych,
Fundacja Osób Niepełnosprawnych ze Schorzeniami Układu Ruchu im. Jana Pawła IIPlac Kolanowszczyzna 16/8, WłocławekNiesienie pomocy osobom chorym na schorzenia układu ruchu. Pomoc osobom po wypadkach. Działania na rzecz czynnego i aktywnego udziału osób ze schorzeniami układu ruchu w życiu społecznym kraju.
Fundacja OurPaprocia 52, Włocławekfundacjaour@fundacjaour.plDziałalność w zakresie:pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2)działalności charytatywnej, 3)ochrony i promocji zdrowia, 4)działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
Fundacja PersonaKrólewiecka 22, Włocławek606 710 897Wspomaganie i promowanie inicjatyw, zmierzających do wszechstronnego rozwoju Polski oraz społeczności lokalnych stanowiących jej części składowe w szczególności w zakresie nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu.
Fundacja pod SkrzydłamiŻeromskiego 19/21Głównym celem fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniem priorytetowym jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, powszechności zatrudnienia; -wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz zwiększanie integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; -zwiększenie integracji społeczności lokalnych na obszarach aktywności turystycznej, kulturowej, sportowej, oświaty i ochrony środowiska oraz propagowanie aktywności kulturowej, sportowej i zasad zdrowego trybu życia oraz wspieranie różnorodnych form rozwoju edukacji, kultury, kultury fizycznej, zdrowia i turystyki; -działaność psychoedukacyjna, poradnicza i terapeutyczna; -działaność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; -inicjowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym prowadzenie usług opiekuńczych; -działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością; -działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; -tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i inspirowania oraz kształtowania partnerstwa pomiędzy podmiotami wspierającymi wielowymiarowy rozwój lokalny i regionalny, w tym w zakresie współpracy edukacyjnej, gospodarczej i turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i światowym; -działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24. 04. 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie dz. U. Nr 96 poz. 873 (tekst jednolity dz. U. Z 2020r., poz. 1057 z póź. Zm. ) w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-33 tej ustawy.
Fundacja Pod ŚwierkamiToruńska 47 lok 49, Włocławek576 187 767fundacjapodswierkami@onet.plCELEM FUNDACJI JEST INICJOWANIE, WSPIERANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI I POMOCY SPOŁECZNEJ, ROZWOJU WSPÓLNOT LOKALNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA, EDUKACJI POLEGAJĄCEJ NA: A)PODEJMOWANIU AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZAWODOWEMU, EDUKACYJNEMU, ZDRPWPTNEMU I WE WSZYSTKICH SFERACH ŻYCIA LUDZKIEGO, MIESZKAŃCÓW MIAST I WSI, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I SENIORÓW B)DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA C)PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH D)PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM E)EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO F)PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA G)PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYKLUCZONYCH BĄDŹ ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ICH NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA, RODZIN, W TYM SZCZEGÓLNIE SENIORÓW I ICH DZIECI H)PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU I)TWORZENIE WARUNKÓW DO REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, MEDYCZNEJ, FUNKCJONALNEJ I PSYCHICZNEJ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INWALIDÓW I ZAGROŻONYCH JAKĄKOLWIEK FORMĄ WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO, EKONOMICZNEGO, ŚRODOWISKOWEGO ORAZ DYSKRYMINACJĄ.
Fundacja Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan . Blisko Twoich Potrzeb"Kilińskiego 10, Włoclawekkontakt2fundacja.lewiatan.plCELEM FUNDACJI JEST PODEJMOWANIE,PROWADZENIE I POPIERANIE: A)DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH B)DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ I DOBROCZYNNOŚCI C)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM D)DZIAŁAŃ NIOSĄCYCH POMOC OFIAROM WYPADKÓW,KATASTROF,KATAKLIZMÓW I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH E)DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI I POMOCY SPOŁECZNEJ,W SZCZEGÓLNOŚCI NIESIENIA POMOCY OSOBOM CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM,UBOGIM,ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM F)DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PODNOSZENIA JAKOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I EKONOMICZNEMU OSÓB TAKIM WYKLUCZENIEM ZAGROŻONYCH G)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA,W TYM UDZIELANIE POMOCY SZPITALOM I PLACÓWKOM MEDYCZNYM W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LUB MATERIALNEJ H)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ NAUKI,SZKOLNICTWA WYŻSZEGO,EDUKACJI,OŚWIATY I WYCHOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ORGANIZACYJNE I FINANSOWE WSPIERANIE STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW ORAZ STUDENTÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH LUB POCHODZĄCYCH Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ubogim "Dar Serca"Przedmiejska 10/3, Włocławek507 751 399fundacja-sochacki@wp.plNiesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i opuszczonym oraz wpieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw w tym zakresie.
Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia "Almach"Kulińska 2, Włocławek54 237 16 34biuro@fundacja-almach.org.plNiesienia pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, Działania w zakresie ochrony zdrowia obywateli, Działania w zakresie ochrony konsumentów i pacjentów, Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą, Wspieranie w rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy.
Fundacja Stop ZłoTraugutta 22 lok. 19, Włocławek795 593 592fundacjastopzlo@tgmail.comCELEM FUNDACJI JEST: 1) PRZECIWDZIAŁANIE WSZELKIM PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W TYM PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI 2) ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI I WYSTĘPOWANIU WSZELKICH PATOLOGII SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKACH SZCZEGÓLNIE NA TO NARAŻONYCH 3) OCHRONA WOLNOŚCI I OBYCZAJOWOŚCI SEKSUALNEJ CZŁOWIEKA 4) OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA 5) POPRAWA WARUNKÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ DYDAKTYCZNO-NAUKOWYCH INSTYTUCJI SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH I SZKOLNYCH 6) WSPIERANIE I PROMOCJE RÓŻNYCH FORM KSZTAŁCENIA I ROZWOJU MŁODZIEŻY, A TAKŻE DOROSŁYCH 7) ZWIĘKSZANIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 8) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 9) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 10) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ OPIEKI SPOŁECZNEJ 11) WSPIERANIE MERYTORYCZNE WSZELKICH INSTYTUCJI, KTÓRYCH DZIAŁANIA POKRYWAJĄ SIĘ Z CELAMI STATUTOWYMI 12) PROMOCJA SPORTU
Fundacja Stowarzyszenia "Sokół"Promienna 11, WłocławekAktywna ochrona środowiska naturalnego, w tym szczególnie zwierząt gatunków chronionych, 2. Działalność wydawniczo-propagatorska, 3. Edukacja ekologiczna
Fundacja YAKPłocka 75, Włocławekfundacjayak@gmail.com1) DZIAŁANIE NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, 2) KRZEWIENIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY I KULTURY EKOLOGICZNEJ, 3)DZIAŁANIE NA RZECZ PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI NT. ZAGROŻEŃ I OCHRONY ŚRODOWISKA,4)PROPAGOWANIE EKOLOGICZNEGO I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, W TYM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA, 5) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, 6) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE EDUKACJI GLOBALNEJ, 7) WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, 8) OCHRONA PRAW I INTERESÓW OSÓB CHCĄCYCH ŻYĆ W CZYSTYM ŚRODOWISKU, 9) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI, 10) PROPAGOWANIE WIEDZY NA TEMAT UNII EUROPEJSKIEJ I POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ ITP
Głowa do góryOlszowa 6/29, Włocławek574060315Pomoc dla ofiar przemocy
Gran Vida Fundacja Dla Godnego ŻyciaŻabia 12a, Włocławek796660908biuro@granvida.orgDO CELÓW FUNDACJI NALEŻY DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: A)POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; B)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM; C)DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ; D)OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (DZ.U. Z 2020R. POZ.295); E)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW; F)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN; G)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM; H)DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; I)NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; J)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; K)WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ; L)EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; M)TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA; N)UDZIELANIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO; O)PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU; P)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA OCHRONY PRAW DZIECKA; Q)PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Idr. (I dalej razem)Aleja Jana Pawła II 94, WłocławekProwadzenie działalności wspierającej i popularyzującej rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Propagowanie i realizacja działań rewitalizacyjnych.
Jadło&Dzielnia- WłocławskaPrusa 16883766058jadlodzielnia@o2.plRatowanie żywności przed marnotrawieniem. Promowanie idei dzielenia się żywnością w społeczeństwie
Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. Generała Broni Władysława AndersaOkrzei 94A, Włocławek794-261-146js4051@wp.pl
"Jesteśmy"Tadeusza Kościuszki 26, Włocławek884 990 000
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział we Włocławku3 Maja 35/2 Włacławek783 981 822kkluzik@civitaschristiana.plWspółkształtowanie rzeczywistości polskiej i przygotowywanie katolikówświeckich do służby Kościołowi i Narodowi.
Klawe MiastoŻabia 12 a, Włocławekklawemiasto@gmail.comPopularyzacja i ochrona dziedzictwa oraz rozwój kultury i sztuki
Klub Inteligencji Katolickiej we Włocławkupl. Kopernika 3, Włocławek54 236 50 33Praca intelektualna i moralna w oparciu o naukę Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych. Przeciwdziałanie patologii społecznej
Koło Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we WłocławkuUrocza 3, Włocławek54 232 04 18Edukacja, wychowanie
Koło Absolwentów Liceum Marii Konopnickiej we WłocławkuBechiego 1, Włocławek54 232 29 65 / 600 437 716Edukacja, wychowanie
Koło Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Zdzisłąwa Arentowicza we WłocawkuPlac Staszica 1, Włoclawek54 231 55 50kontakt@biblioteka.wloclawek.plPromowanie czytania
Koło Wychowanków Liceum Ziemi Kujawskiej we WłocławkuMickiewicza 6, Włocławek54 232 29 55Opracowywanie zgromadzonych archiwaliów, na które składają się zdjęcia, wspomnienia wychowanków, opracowania i wycinki prasowe, które mogą być w przyszłości wykorzystywane przy opracowaniu monografii szkoły.
Komitet Budowy Pomnika Poświęconego Popmorodowanym Mieszkańcom Włocławka i Powiatu Włocławskiego- Ofiarom Zbrodni Katyńskiej 1940 r.Plac Wolności 1, WłocławekWszelkie działania na rzecz budowy pomnika poświęconego pomorodwanym mieszkańcom Włocławka i powiatu włocławskiego- ofiarom Zbrodni Katyńskiej 1940. Uposzechnianie wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej 1940 r.
Komitet Społeczny Odnowy Historycznych Nagrobków we WłocławkuStodólna 78/36, WłocławekWszelkie działania na rzecz ratowania i odnowy historycznych nagrobków we Włocławku. Działalność edukacyjna i informacyjna. Upowszechnianie i wspieranie dorobkukulturowego i tradycjiregionalnych
Konfraternia Orderu Świętego Stanisława we WłocławkuParkowa 14, Włocławekkształtowanie ładu moralnego, patriotyzmu, przywrócenie orderowi św. Stanisława rangi, jaką posiadł w xviii i xix w, pomoc charytatywna dla polaków w kraju i za granicą
Krajowe Centrum Pomocy Prawnej Emerytów, Rencistów i Funkcjonariuszy Służby MundurowychJaworowa 54, Włocławek792 613 6861. ŚWIADCZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE POMOCY PRAWNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ I FIZJOTERAPEUTYCZNEJ DLA EMERYTÓW, RENCISTÓW I FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN, KTÓRZY Z POWODU: INWALIDZTWA, DŁUGOTRWAŁEJ LUB CIĘŻKIEJ CHOROBY, TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA, ZDARZENIA LOSOWEGO LUB SYTUACJI KRYZYSOWEJ, NIE SĄ W STANIE POKONAĆ TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH WYKORZYSTUJĄC WŁASNE UPRAWNIENIA, ZASOBY I MOŻLIWOŚCI. 2. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO POMOCY PRAWNEJ DLA EMERYTÓW, RENCISTÓW I FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PRZEZ STWORZENIE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI ZRZESZAJĄCYMI EMERYTÓW I RENCISTÓW (STOWARZYSZENIAMI I ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI SŁUŻB MUNDUROWYCH) OGÓLNOKRAJOWEGO, ZINTEGROWANEGO I SKOORDYNOWANEGO SYSTEMU DORADZTWA PRAWNEGO. 3. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ I FIZJOTERAPII ORAZ INNYCH FORM POMOCY MEDYCZNEJ DLA EMERYTÓW, RENCISTÓW I FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN, DOTKNIĘTYCH DŁUGOTRWAŁĄ CHOROBĄ BĄDŹ INWALIDZTWEM, PRZEZ STWORZENIE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI ZRZESZAJĄCYMI EMERYTÓW I RENCISTÓW (STOWARZYSZENIAMI I ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI SŁUŻB MUNDUROWYCH ) OGÓLNOKRAJOWEGO SKOORDYNOWANEGO SYSTEMU ODDZIAŁYWAŃ SPOŁECZNYCH, PSYCHOLOGICZNYCH, I MEDYCZNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH IM REINTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
Kujawski Związek Hodowców Gołębi Ras Europejskich,Ptactwa Ozdobnego i drobnego inwentarzaSadowa 11 Włocławek608 030 225jerzy@gastro-bud.plHodowla drobiu ozdobnego
Kujawskie Stowarzyszenie "Seniorzy Razem"Kaliska 90/ 79, Włocławek694 272 554Prowadzenie szero pojętej działalności na rzezcz rozwoju życia kultularnego, edukacji, turystyki i wypoczynku seniorów.
Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Wiślak" - WłocławekŻytnia 65, WłocławekProfilaktyka Uzależnień .
Kujawskie Stowarzyszenie GospodarczeŁanowa 5 /10, WłocławekLokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Kujawskie Stowarzyszenie PoetówToruńska 99 lok. 188, Włocławek784 002 866
Kujawskie Stowarzyszenie RadiestezyjneKrasickiego 3 lok. 15 A, Włocławek791 398 098elzbietafiglewska@mail.com/ksr.wloclawek@gmail.comKursy,wykłady,spotkania dla osób zainteresowanym rozwojem duchowym
Kujawsko-Pomorski Związek LiteratówOgniowa 7/39, Włocławek506 231 189Krzewienie i upowszechnianie pisarstwa oraz gromadzenie materiałów literackich, dotyczących w szczególności Kujaw i Pomorza oraz krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych i ich gromadzenie.
Kujawsko-Pomorski Klub Biegłych i RzeczoznawcówBojakowskiego 5, Włocławek606-798-522 54 231 10 48klubbieglych@wp.pl http:/rzeczoznawca.wloclawek.pldoskonalenie zawodowe biegłych i rzeczoznawców
"Liderzy Biznezu "Długa 61, Włocławekjacek@amb.biz.pl
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego KierowcówWronia 23/25, Włocławek54 232-47-65 669 055 045http://lok.ogr.pl biurooskwloclawek@lok.org.plSport, turystyka, rekreacja
Liga Ochrony Przyrody we WłocławkuKomunalna 4, Włocławek54 232 76 82http://lop.wloclawek.pl/Ekologia, ochrona środowiska
Lepiej RazemStefana Okrzei 9, Włocławek604 081 161
Lokalni Patrioci- Grupa WłocławekZimna12/14, Włocławeklokalnipatrioci.wloclawek@gmail.comIntegracja organizacji społecznych, instytucji, przedsiębiorców na rzecz wspierania rozowoju lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego miasta Włocławka, zwiększenie udziału obywateli w procesie współdecydowania o sposobach i kierunkach rozwoju Włocławka
Lokalna Inicjatywa Społeczna Energia KujawŁubna 5C, Włocławekstowarzyszenie.lisek@gmail.comPropagowania pozytywnych postaw społecznych wśród mieszkańców miasta i terenu byłego województwa włocławskiego
Małe Przedsiębiorstwa Transportowe TAXI-MPT "Kujawiak"Ostrowska 16/141, Włocławek54 233 33 59http://taxi-kujawiak.plSprawy zawodowe, branżowe, pracownicze
Mieszkańcy Śrómieścia WłocławekCyganka 14/14, Włocławek696346371marzena.alicja.afeltowska@gmail.comPropagowanie pozytywnych wzorców i zachowań wśród mieszkańców obszaru rewitalizowanego, itegracja oraz aktywizacja mieszkańców Śródmieścia
Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Romskich w Polsce "Roma"Stodólna 53/7, Włocławek603 435 175 54 235 36 18http://roma.q4.pl/ / romastudio@o2.plKultura, sztuka, tradycja;Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
Mikaj i FikajGrodzka 30, Włocławek503017884Edukacja społeczeństwa w zakresie osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier społecznych. Aktywność fizyczna. Wyrównywanie szans społecznych
Młodzi dla WłocławkaMetalowa23 lok.32607951136
Naczelna Organizacja Techniczna Włocławka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo TechnicznychPlac Wolności1, Włocławek54 232 36 55Wspomidanie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności.
NiezaprzestaniemyPOW 13
Nowoczesne PokolenieMetalowa 23 lo 8, Włocławeknowoczesnepokolenie@gmail.com1.POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB 2.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 3.OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 4.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 6.WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 7.PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 8.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART 3. UST.3, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 1-32 DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 9.ROZWIJANIE I UMACNIANIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. 10.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, DOBROCZYNNOŚCI, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW.
Nowoczesny WłocławekKościuszki 26, Włocławek884990000agnieszkajurawalczak@gmail.comPodnioszenie świadomości społecznej mieszkańców, integracja i aktywizacja społeczna, promocja kultury, sportu, przesiębiorczości i nauki
Ochotnicza Straż Pożarna - Oddział Ratownictwa Wodnego WłocławekChmielna 24, Włocławek
Oddani Naszej RzeczypospolitejKujawska 17/6, WłocławekKrzewienie patriotyzmu opartego na fundamentach chrześcijańskich. Propagowanie modelu rodziny opartego na związku kobietyb i mężczyzny
Oddzial Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we WłocławkuOkrzei 74 A, Włocławek54 232 76 61
Oddział Kujawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno - KrajoznawczegoSłowackiego 1 A, Włocławek54 232 33 54http://www.wloclawek.pttk.pl/Organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej, rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe, konkursy krajoznawcze i turystyczne.
Oddział RejonowyPolskiego Czerwonego Krzyża we WłocławekZduńska 14, Włocławek54 231 46 56pck@poczta.onet.plPomoc społeczna
Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichWarszawska 11/13, Włocławek54231 55 50mbpinstruktor@wp.pl / http://wwwsbd.plDziałalnośc na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza.
Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa AstronomicznegoFredry 16, Włocławek608-675-888stanley41@poczta.onet.plPopularyzacja astronautyki/astronomii
Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa KardiologicznegoWieniecka 49, Włocławek54 416 53 26cardio69@vp.pl / http://www.ptkardio.pl/
Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa Schronisk MłodzieżowychMechaników 1/ Żabia 12a, Włocławek54 236-24-10biuro@ptsm.wloclawek.plEdukacja i wychowanie. Organizator cyklicznych rajdów dla młodzieży
Oddział Wojewódzki we Włocławku Stowarzyszenia Osób Represjowanych w Stanie WojennymBrzeska 6, Włocławek54 235 23 08Organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwaosób, które dotknięte zostały w stanie wojennym represjami, w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym .
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dla Naszych Dzieci"Sielska 3, Włocławek
Parafialna Ochotnicza Straż Pożarna pod Wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowedo we WłocławkuOstrowska 8, Włocławek54 233 81 24Ochrona, zapobieganie i zwiekszanie wiedzy na temat pożarów
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarzad Rejonowy we WłocławkuZw. Zawodowych 18, Włocławek54 232-10-96pkpsjb@wp.plNiesienie różnych form pomocy osobom potrzebującym
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg WlocławekKapitulna 88, Działkowa 1 Włoclawek54234 16 45 / 603 768 055bogdan.wdowiak1@neostrada.pl / http://pzhgp.wloclawek.pl/ow/Racjonalny rozwój gołębi pocztowych, rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu gołębi.
Polski Związek Niewidomych Warsztaty Terapi ZajęciowejŁazienna 6, Włocławek54 232 34 10wtz.wloclawek@op.plZapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących .
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział RejonowySzpitalna 6 (blok D), Włocławek54 416 53 07psdwloclawek@onet.pl / http://diabetyk.org.plDziałania na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę.
Polskie Stowarzyszenie Eksploracyjne KujawyPiekarska 3 lok. 18, Włoclawek723 621 190pse.kujawy@gmail.comEksploracja zabytków ukrytych lub porzuconych
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział we WłocławkuPlac Wolności 1606 798 522 / 54 231 10 48rzeczoznawcajerzy@wp.plWyrażanie dążen i osiągnięć środowiska rzeczoznawców oraz występowania na rzecz jego potrzeb wobec władzy państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we WłocławkuWolność 44, Włocławek54 412 22 71ptopwl@q4.plPomoc osobom przewlekle chorym i z zaawansowaną chorobą nowotworową
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy we WłocławkuKilińskiego 16, Włoclawekptozwloclawek@o2.plDziałania na rzecz popularyzacji wiedzy o zdrowiu i poprawy umiejętności jego zachowania, inspirowania dzaiałalności badawczej i wdrażania jej wyników.
Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział WłocławskiWieniecka 43, Włocławekhttps://ptp.edu.pl/Upowszechnianie wiedzy z dziedziny medycyny wieku rozwojowego, współudział w tworzeniu polityki zdrowotnej wobec populacji wieku rozwojowego w celu zapewniania prawidłowego rozwoju i stanu zdrowia dziecka .
Polskie Towarzystwo Stomijne "POL-ILKO" Oddział Regionalny we WłocławkuBojakowskiego 2/40, Włocławek604-092-422wloclawek@poliko.plOchrona i promocja zdrowia w zakresie przypadków nowotworów układu pokarmowego, a w szczególności sposobów ich leczenia poprzez wyłonienie stomii (przetoki jelitowej).
Projekt KobietaŻabia 12a, Włocławek64 767 979fundacjaprojektkobieta2022@gmail.com / facebook.com/bazaludzi.zchmur1.GŁÓWNYM CELEM DZIAŁANIA FUNDACJI JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OGÓŁU LUDNOŚCI, JAK I WYODRĘBNIONYCH GRUP Z TEJ SPOŁECZNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ, NAUKOWEJ KOBIET, WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OSÓB ZAGROŻONYCH BEZROBOCIEM, DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB STARSZYCH, RZECZNICTWO OSÓB MARGINALIZOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ PODEJMOWANIE INICJATYW PROSPOŁECZNYCH, W TYM: A.UDZIELANIE POMOCY SPOŁECZNEJ RODZINOM I OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, B.WSPIERANIE RODZIN, W TYM KOBIET SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI, C.WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W TYM POPRZEZ RÓŻNE FORMY TERAPII, D.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, E.PROMOWANIE I ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU, F.UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, G.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, H.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA I OCHRONY PRAW DZIECKA, I.PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH BEZROBOCIEM, J.DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN, AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ KOBIET, K.DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI L.DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, M.DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, N.KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, O.PORADNICTWA PRAWNEGO, P.WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, G.DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW
Promyk Nadziei WłocławekKrólewiecka 31/18, Włocławek570113802Pomoc z zbiórce funduszy na rzecz chorych dzieci. Organizacja imprez charytatwynych.
Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej - Oddział we WłocławkuOstrowska 16/15, Włocławek503 160 379alicja.sujkowska@rwr.pl / http://rwr.plProwadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na obszarze wodnym
Regionalne Centrum Integracji EuropejskiejToruńska 148, Włocławek728-932-078rcie@rcie.pl /www.rcie.plPozyskiwanie funduszy i dotacji ze srodków UE. Doradztwo personalne
Regionalne Stowarzyszenie Artystów "Wło-Art." We WłocławkuWarszawska 11 /13, Włocławekjadwiga.jaroszewska@wp.pl artkujawy2013@gmail.comDziałalność kulturalno-oświatowa skupiająca twórców z regionu Kujawsko-Pomorskiego
Serce Nordica WłocławekHoża 1/119, Włocławek503860218Prowadzenie szeroko pojętej działalności na rzezc rozwoju życia kultularnego, edukacyjnego, turystyki i wypoczynku mieszkańców Włocławka w tym również młodzieży, seniorow i osób niepełnosprawnych .
Społeczny Zarząd ParkinguPromienna 7/9, WłocławekProwadzenie parkingu w imieniu właścicieli miejsc parkingowych.
Stowarzyszene Twórców Ludowych Oddział WłocławskiBulwary 6 (Muzeum Etnograficzne), Włocławek54 235 30 01ednografia@muzeum.wloclawek.pl / http://zgstl.pl/Twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki ,folkloru i literatury ludowej.
Stowarzyszenei Zwykłe "Stop bezprawiu urzędniczemu " we WłocławkuZagajnikowa 6, Włocławek604 066 962Walka z bezprawnym działaniem organów publicznych i bezprawnym działaniem reprezentantów tychże organów w osobach funkcjonarjuszy publicznych.
Stowarzyszenie "Medyczny Uniwesytet Trzeciego Wieku we Włocławku"3 Maja 17, Włocławek728 911 463Kształcenie ustawiczne zgodnie z zasadami Life Long Learning( uczenie się przez całe życie )oraz kształtowanie pomyslnego procesu starzenia się z zachowaniem łączności międzypokoleniowej.
Stowarzyszenie "Move"Szpichlerna 7 lok. 9665 854 831move.studio.treningu@gmail.comStudio teningu personalnego
Stowarzyszenie Aktywne KujawyPiaski 9. Włocławek512 515 485prmedia@wp.pl1)tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym) 2)organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 3)działania na rzecz promocji regionu głównie kujaw i ziemi dobrzyńskiej 4)działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego kujaw i ziemi dobrzyńskiej 5)promocja działań służących promocji regionu kujaw i ziemi dobrzyńskiej 6)działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 7)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 8)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 9)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą. 10)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 11)działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 12)upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 13)działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 14)promocja i organizacja wolontariatu, 15)działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, rodzicielstwa zastępczego, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 16)działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom, 17)działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjno- promocyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego 18)działalność na rzecz organizacji, których celem statutowym jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie "Akademia Zabawy i Ruchu"Pawia 7, Włocławek696435455Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju, edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży; wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego, w szczególności w obszarze edukacji, kultury i sztuki
Stowarzyszenie "Balansujmy w tańcu"Rybnicka 33B, Włocławekbalansujemy.w.tancu@gmail.comDziałania w obszarze tańca i organizowania imprez
Stowarzyszenie "Czas Start"Żytnia 53 /102
Stowqarzyszenie Chrapy i ŁapyKościelna 23, Włocławek
Stowarzyszenie "Klub Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku"Mechaników 3, Włoclawek
Stowarzyszenie "Projekt Kultura"Toruńska 99/89Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie kultury ludowej, upowszechnianie tradycji ludowych: tanecznych, muzycznych i wokalnych; Działalność w sferze zadań publicznych obejmujących ochronę dóbr i tradycji oraz popularyzację materialnego i niematerialnegpo dziedzictwa kultury Polskiej;
Stowarzyszenie "Tęczowy Parasol"Toruńska 93a/16, Włocławekteczowyparasol@interia.pl / kontakt@teczowyparasol.com.pl / http://teczowyparasol.com.plPozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie zajęć dla dzieci takich jak : rehabilitacja ruchowa kynoterapia,hipoterapia, terapia inicjatywy sensorycznej, zajęcia logopedyczne,terapia manualna i zajęcia ruchowe na basenie.
Stowarzyszenie "Trampolina Dla Polski"Ostrowska 8, Włocławek54 233 81 24trampolina.wloclawek@gmail.comDziała na rzecz społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży. Itegracja i wsparcie.
Stowarzyszenie "Amazonki" we WłocławkuŻabia 12 a, Włocławek519170908amazonki@wp.plPomoc kobietom po raku piersi na terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego.
Stowarzyszenie "Bioregion Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej"3 Maja 9, WłocławekEkologia w Regionie
Stowarzyszenie "DAJ SZANSĘ"Sielska 3, Włocławek510 287 215www.dajszanse.com dorota.bw@op.plOrganizowanie wsparcia dla dzieci chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci z włocławskich domów dziecka
Stowarzyszenie "Kolorowe Sale Dla Chorych Dzieci"Plac Wolności 15, Włocławek604 465 970 54 412 93 15http://kolorowesale.q4.plInicjowanie, podejmowanie, rozwijanie i prowadzenie działalności społecznej na rzecz poprawy warunków pobytu dzieci w szpitalach i innych placówkach zajmujących się leczeniem chorych dzieci.
Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii "Kujawy"Stanisława Skarżyńskiego 1 lok.13, Włocławek505 043 735eugeniuszlew@tlen.pl
Stowarzyszenie "Przyjazny Włocławek"Żabia 12a, Włocławek667 015 018Stowarzyszenie "Przyjazny Włocławek" prowadzi akcje charytatywne na rzecz potrzebujących: zbiórki żywności dla seniorów, odzieży, książek, nakrętek. Wspiera działania i inicjatywy z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego z zakresu sportu i rekreacji, kultury, edukacji. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspiera także stowarzyszenia działające na rzecz ochrony praw zwierząt.
Stowarzyszenie Przedsiębiorców "Aktywni "Polskiej Organizacji Wojskowej 16,Włocławek789 077 766kartakujawska@gmail.comWspomaganie rozowju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa; Działalnośc na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, cudzoziemców, osób niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Ochrona i promocja zdrowia; Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego stylu życia; Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie "Starówka"Łanowa 7/19, Włocławek600 231 981stowarzyszenie.starówka@wp.plDziałalność edukacyjna, kulturalna;promocja patriotyzmu lokalnego, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Salsa Cubana WłocławekGajowa 22/40, Włocławek601 702 074
Stowarzyszenie "Zdrowa Rodzina"Dziewińska 9/61, Włocławek54 420 21 68zdrowarodzina.pl@gmail.comRozwiązywanie problemów rodzin z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością, rodzin dotkniętych uzależnieniami i przeciwdziałanie wszelkim patologiom społecznym.
Stowarzyszenie "Życie Nad Wisłą"Grodzka 115, Włocławek600 069 126Działanie na rzecz popierania budowy stopnia wodnego na Wiśle w Nieszawie;Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat rzeczywistych zagrożeń związanych z ewentualną awarią stopnia wodnego we Włocławku.
Stowarzyszenie "Żyj Dla Innych"Leśna 3, Włocławek54 233 12 65Niesienie pomocy dzieciom, przede wszystkim z niepełnosprawnością umysłową oraz ich rodzicom lub opiekunom;Wyrównywanie szans tych osób;Tworzenie dla nich lepszych warunków życia;Aktywizacja tych osób w życiu społecznym;Wspieranie rodzin.
Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Humanistyczno- EkonomicznejOkrzei 94A/55, Włocławek54 231 36 00 505 042 607Popularyzacja w społeczeństwie tradycji i współczesnych osiągnięć WSHE;Utrwalanie więzi środowiskowych absolwentów WSHE, Krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich;Wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków stowarzyszenia ;Inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów WSHE
Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych we WłocławkuBukowa 38/40, Włocławek54 232 58 52Edukacja, wychowanie
Stowarzyszenie Budowanie Postaw i Świadomości Finansowej "SFIN"Rajska 5/56, Włocławekbiuro@sfin.biz.plKreowanie nowoczesnych postaw i obiektywnej świadomości finansowej Polaków. Rozwój świadomego finansowo społeczeństwa i wykształcenie pozytywnych nawyków potrzebnych do rozsądnego zarządzania środkami finansowymi.
Stowarzyszenie Dyskusyjny Klub ÓsemkaŁanowa 5/4, Włocławekhttp://dkfosemka.pl/dkf8@dkfosemka.plWybór i prezentacja filmów zarówno fabularnych jak i dokumentalnych ambitnych, edukacyjnych, Nagradzanych na festiwalach i przeglądach.
Stowarzyszenie Dziennikarzy WłocławskichBroniewskiego 3/5, Włocławek606 483 044Omawianie aktualnych problemów z jakimi spotykaja się dziennikarze lokalni i sposoby ich rozwiązywania.
Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne "Vladislavia"Wiejska 29, Włocławek501-140-309/54 231 19 88marianchor@tlen.plStowarzyszenie prowadzi zespoły Chóralne i instrumentalne.
Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr "Nasz"Weselna 22, Włocławek508 349 493sylcze@wp.plKultura, teatr, wolontariat
Stowarzyszenie Firm SpecjalistycznychGrodzka 44, WłocławekPoprawa wizerunku branży specjalistycznej w Polsce, edukacja społeczeństwa, walka z nieuczciwą konkurencją, wymiana doświadczeń między firmami.
Stowarzyszenie HR NEXTŻabia 12 a, Włoćławek501 341 463hrnext.stowarzyszenie@gmail.comCelem stowarzyszenia są zadania w zakresie: 1) upowszechnienia stosowania wiedzy i dobrych praktyk hr oraz standardów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach; 2) budowania i wspierania społeczności ekspertów zajmujących się procesami zarządzania zasobami ludzkimi; 3) działania na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania i utrzymywania pracowników; 4) dzielenia się wiedzą z zakresu prawa pracy oraz innych przepisów mających wpływ na funkcjonowanie organizacji; 5) rozwoju kompetencji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o najlepsze praktyki branżowe; 6) rozwijania kontaktów profesjonalnych pomiędzy środowiskiem hr a decydentami w sferach biznesowej i publicznej.
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich ,Gospodarczych i Prawnych" Centrum Rozwoju"Wojska Polskiego 12a,Dochodzenie roszczeń podmiotów w spawach sreaconego majątku
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych "SUKCES"Kaliska 50/4, Włocławek54 426-26-67http://www.sise.cba.pl/Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych " Perspektywy"Łanowa 23 A, Włocławek54 232 37 08Edukacja kultularna
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział we WłoclawkuPlac Wolności 154 232 62 50Nauka I technika
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Mechaników Polskich oddział we WłocławkuPlac Wolności 1, Włocławek697-313-224tkurant@gmail.comRozwój przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu, współpraca międzynarodowa.
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Przemysłu Chemicznego Oddział we WłocławkuPlac Wolności 1, Włocławekapmanteckip@op.pl / www.sitpchem.cba.plPropagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego.
Stowarzyszenie Kibiców Anwilu Włocławek "Ultras Anwil"Kolska 12/33Kreowanie i pormowanie pozytywn ego wizerunku Klubu Koszykówki Włocławek S.A. podczas koszykarskich spotkań krajowych i zagranicznych. Wspieranie rozwoju koszykówki we Włocławku.
Stowarzyszenie Kibiców Włocłavii WłocławekStarodębska 36, Włocławek724 518 302vloclaviafams@gmail.com
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we WłocławkuZapiecek 3/5, Włocławekawula@op.plDziałalność społeczna na rzecz ochrony zabytków, dóbr kulturowych, działąlność wydawnicza, naukowa, organizowanie wystaw ukazujących dorobekw branżach kolekcjonerskich np.. Malarstwo, falerystyka, filokartystyka.
Stowarzyszenie Kolorowe sale dla chorych dzieciPlac Wolności 15, Włocławek54 412 93 15irena_nowakowska@wp.plOchrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Krwiodawców Poczty PolskiejChopina 54, Włocławek801 333 444Niesienie pomocy potrzebującym, tworzenie i uczestniczenie w narodowym programie rekrutacji honorowych krwiodawców.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy we WłocławkuMiedziana 2 /4,k Włocławekskwp-wloclawek@wp.plOchrona praw, godności, i interesów członków .
Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Kobiet Romskich Otwarte Drzwi - Pirade WudaraPtasia 1 D, Włocławek
Stowarzyszenie Kultury Muzycznej "Moje Nuty"Sosnowa 9, Włocławek602 625 722mojenuty@outlook.comOrganizacja koncertów i wydarzeń kulturalnych, ogólnie pojęte wsparcie muzyków i osób tworzących oraz zrzeszenia fanów i sympatyków muzyki. Swoimi działaniami obejmuje głównie tereny Pomorza i Kujaw oraz Ziemi Dobrzyńskiej.
Stowarzyszenie Linia ŻyciaPOW 24/1, WłocławekPodtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie kultury ludowej, upowszechnianie tradycji ludowych: tanecznych, muzycznych i wokalnych;
Stowarzyszenie Loktorów we WłocławkuPolskiej Organizacji Wojskowej 12 lok. 151. REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. 2. DZIAŁANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA KAMIENICY I MIESZKAŃCÓW. 3. DZIAŁANIE LUB WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH.
Stowarzyszenie Mieszkańców Gmin Nadwiślańskich "Przywiśle87"Wojska Polskiego 18 lok. C/E10Organizowanie przedsięwzięć w oparcciu o potencjał Wisły
Stowarzyszenie Miłośników Jeziora WikaryjskiegoGajowa 22/62, Włocławeksmjwik@gmail.comPropagowanie ochrony środowiska - rozwijanie kultury i kultury fizycznej - rozwijanie turystyki pieszej i rowerowej - szerzenie wiedzy ekologicznej
Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki KONTRA WłocławekTraugutta 22, Włocławekkontrawloclawek@gmail.comPromowanie Aktywności ruchowej i sportu w szczególności koszykówki wśród kobiet, prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzine rekreacji i rehabilitacji ruchowej ,integracja środowiska koszykarskiego ,aktywizaja byłych zawodników i sympatyków koszykówki ,ochrona zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych i Off-Road "Patrol Włocławek"Korczaka 12, Włocławek607 756 851patrol@q4x4 / www.q4x4.plPromowanie walorów historycznych i turystycznych Kujaw. Krzewienie kultury, sportu i promocji zdrowia, wychowania obywatelskiego. Działalność edukacyjna
Stowarzyuszenie Miłośników Pszczól "Ambrozja"Rajska 3 lok. 46, Włoćóławek508 342 587amabrozia.wloclawek@op.plEkologia i ochrona środowiska
Stowarzyszenie Miłośników Tenisa we WłocławkuBajeczna 1/18, WłocławekUprawianie tenisa ziemnego wszerokim jego pojęciu. Propagowanie sportu tenisowego. Rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym trybie odżywiania, prowadzenie profilaktyki w walce z uzależnieniami.
Stowarzyszenie Mistrzowie TaktykiŁanowa 4/ 105, Włocławek
Stowarzyszenie Młodej LewicyKościuszki 24/26, 87-800 Włocławekfmskraj@gmail.comCelem stowarzyszenia jest: poszanowanie wolności słowa;sumienia i wyznania;zabieganie o racjonalny rozwój miasta i regionu;dbanie o ich dobry wizerunek względem innych miast;wspieranie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego
Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów "Roma-Union"Pułku Piechoty 4/44, Włocławek889 444 441Kształtowanie postaw patriotycznych i ideowych wśród członków oraz innych osób;Włączanie ludności cygańskiej w nurt życia społecznego i kulturalno - oświatowego R.P. ;Likwidacja analfabetyzmu;Propagowanie kultury cygańskiej ;walka z przejawami rasizmu;niesienie pomocy najuboższym rodzinom cygańskim
Stowarzyszenie Możesz być, działąć, pomagać od A-aktywności do Z-zdrowtności14 Pułku Piechoty 17/27, Włocławek504023707Wsparcie i działanie na rzecz osób starszych, samotnych i wykluczonych, chorych i niepełnosprawnych. Wspomaganie rozwoju wspólnoty i społwczności lokalnych, promocja wolontariatu.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół"Osiedlowa 1, Włocławek608 365 646http://peregrinus.pl/pl/Ochrona zwierząt gatunków chronionych;Edukacja ekologiczna;Wspieranie uprawiania sokolnictwa (hodowli i układania ptaków łowczych oraz polowania z nimi);Hodowla zwierząt gatunków chronionych
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Człowieka "Jestem"Przedmiejska 17/2, Włocławek54 232 79 94Popularyzacja wiedzy poprzez różnego rodzaju działania informacyjne, popularno-naukowe i szkoleniowe;Świadczenie usług edukacyjnych, opiekuńczo- diagnostycznych- terapeutycznych;Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania wszelkiego rodzaju patologiom
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Demokracji LokalnejBluszczowa 42, WłocławekPrawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży o Zaburzonym Rozwoju "Ty i Ja"Nowomiejska 21, Włocławek54 412 10 41 w.20Edukacja, wychowanie
Stowarzyszenie Nowa Grupa KujawskaSłowackiego 1A. Włocławek600 295 845nowa.grupa.kujawska@wp.plPodtrzymywanie tradycji regionalnej i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturalnej. Upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie w zakresie sztuk plastycznych. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych. Diagnozowanie potrzeb i prezentowanie opinii środowisk społecznych i twórczych odnośnie życia artystycznego w regionie wobec różnych instytucji i władz administracyjnych. Integracja twórców sztuk pięknych z regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
Stowarzyszenie Nasze ZawiśleGrodzka 65, Włocławeknaszezawisle@onet.plDziałania na rzecz Zawiśła
Stowarzyszenie Osób NieobojętnychKościelna 8, WłocławekWspieranie działań zmierzających do budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o katolicką naukę społeczną.
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych KontaktowychJagiellońska 13/15 lok.32, WłocławekOchrona praw i repezentowanie interesów pielęgniarek i połoznych pracujących na umowy cywilnoprawne w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Stowarzyszenie Po prostuNowomiejska 8/16, WłocławekProwadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie prowadzenia, inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno - kultularnych.
Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział we WłocławkuPłocka 30/32 lok 28, Włocławek506 515 281wloclawek@spe.org.plRozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualnym OLIGOKomunalna 4, Włocławek668-445-061oligo.wloclawek@gmail.comPomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom i Dzieciom ze Spektrum Autyzmui ich Rodzinom "Pro Futuro"Parkowa 90 A, WłocławekZaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób ze spektrum autyzmu i rozwinięcie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby ze spektrum autyzmu. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób ze spektrum autyzmu.
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach DrogowychWronia 1/28, Włocławek54 232 71 46 / 54 232 71 46Wszechstronna pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych;Promocja działań sprzyjających zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Stowarzyszenie Projekt KujawyŻabia 12 a, Włocławek
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw "Kujawy" w ŚmiłowicachDługa61, Włocławek54 230 91 15spoiw@tlen.plSprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Ziemi DobrzyńskiejDługa 61, Włocławek54 230 91 15spoiow@tlen.plSprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Promocji i Wspierania TalentówWiejska 29, Włocławek606 928 868Promowanie i wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów zespołu szkół muzychnych im. Czesława Niemena we Włocławku
Stowarzyszenie Promujące Edukację I Rozwój "Perspektywa"3 Maja 17, Włocławek668 075 543perspektywa@pwsz.wloclawek.plInicjowanie i organizowanie działan na rzecz rozwoju, edukacji oraz wychowywania dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Przedsiebiorców SUPPORTSpółdzielcza 10, Włoclawek
Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry WłocławskiejPlac Kopernika 7, Włocławek602 397 664Działania zmierzające do zachowania i ochrony Katedry włocławskiej i należących do niej dzieł sztuki i kultury będących świadectwem wiary, polskości i tradycji narodowej
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 "WESPÓŁ"Gałczyńskiego 9A, Włocławek54 234 96 94wespol20@gmail.comDziałalność charytatywna na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy"Celulozowa 25/16, WłocławekKultura ,sztuka, tradycja i taniec.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z GetsamaniStrzelecka 7, Włoclawek54 235 59 90 / 518 014 718pocieszyciele@gmail.com / http://www.posieszyciele.pl/
Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło Nr 19Żabia 12a, Włocławek605 523 500http://www.ssp.wloclawek.pl/ / saperzy.wloclawek@onet.plPopularyzowanie i propagowanie spraw obronności kraju zwłaszcza wśród młodzieży i społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie Seniora "Nasz Dom"Wyspiańskiego 2/51, WłocławekProwadzenie szeroko pojętej działalności na rzecz rozwoju życia kulturalnego, edukacji, turystyki i wypoczynku seniorów
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział we WłocławkuWojska Polskiego 19 lok. 3, Włocławekiustita.wloclawek@op.plGłówną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie Sportowo- Strzeleckie DefensiwoGrodzka 117 ,Włocławek510 297 451
Stowarzyszenie Taksówkarzy AvantiWronia 1 ,Włocławek54 231 33 60http://www.taxi-avanti.pl/Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Taksówkarzy Radio Taxi "Delfin"Plac Kolanowszczyzna 16, Włocławek54 232 60 00radiotaxidelfin@vp.plSprawy zawodowe, pracownicze,, branżowe
Stowarzyszenie Taksówkarzy Włocławskich "Wspólnota Przewozów Taksówka"Wieniecka 39, Włocławek,54 236 73 53 / 54 236 53 53Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Teatralne "Teatr Ludzi Upartych "Wojska Polskiego 13, Włocławek54 231 47 60Teatr
Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej we WłocławkuŻabia 12 A Włocławek54 416 62 60zg_suwnn@o2.plIntegrowanie Polaków urodzonych w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945 na ziemiach III Rzeszy w jej granicach sprzed 1939 roku. Udzielanie wszechstronnej pomocy tym osobom.
Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Oddział we WłocławkuZielony Rynek 11/13, Włocławek54 412 44 09
Stowarzyszenie WLC.PL Lepsza Strona WłocławkaSłodowska 4a, WłocławekPromowanie dostępu mieszkańców włocławka i okolic do rzetelnych, obiektywnych, prawdziwych i bieżących informacji o wszelakich politycznych, kulturalnych, społecznych, sportowych, prawnych i biznesowych zdarzeniach, sytuacjach i wydarzeniach mających miejsce we włocławku
Stowarzyszenie Właścicieli Garaży PromiennaPromienna 23 lok. 12503 943 600w.grunt@wp.pl
Stowarzyszenie Właścicieli Garaży StowgarToruńska 85, Włocławek54 236 69 49Ochrona i zabezpieczenie pojazdów samochodowych na terenie będącym we władaniu stowarzyszenia;wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska.
Stowarzyszenie Włocławska Młodzieżowa Orkiestra MilenijnaWiejska 29, Włocławek54 231 19 88Sztuka, muzyka, poznawanie kultury międzynarodowej
Stowarzyszenie Włocławska Orkiestra KameralnaWiejska 29, Włocławek54 231 19 88Rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa
Stowarzyszenie Włocławski Klub KoszykarekOlszowa 7/55, Włocławek662062884www.wloclawskiklubkoszykarek.wordpress.com wloclawskiklubkoszykarek@gmail.comInicjatywa Pań z Włocławka, które łączy koszykówka, chęc spędzania czasu razem i wyrwania się od domowych obowiązków. Propagowanie aktywności ruchowej i sportu w szczególności koszykówki wśród kobiet po 30 r. ż.
Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet SenioraPlac Wolności 1, Włocławek534 777 869uniwersytetzarzad@wp.plOchrona i promocja zdrowia działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, oświata, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działania na rzecz integracji europejskiej, aktywizacja społeczna seniorów, wolontariat
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Aditus"Żabia 12a, Włocławek608 061 556aditus@interia.plPomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans tych osób, przeciwdziałanie patologiom społecznym;Upowszechnianie Turystyki, Kultury Fizycznej, sportu, rekreacji oraz zdrowego stylu życia
Stowarzyszenie Wspomagania Rodzin Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju "POPATRZ NA MNIE"Nowomiejska 21, Włocławek54 234 70 26Wszechstronna pomoc osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom
Stowarzyszenie Związek Byłych Pracowników Państwowych Gospodarst Rolnych Oddział Kujawsko - PomorskiKościuszki 12, Włocławek
Stowarzyszenie zwykłe "Wolny Wybór"Traugutta 22/19, Włocławek665 157 621wolnywybor2016@gmail.comUdzielanie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym;Przeciwdziałanie patologiom społecznym;poprzez działania profilaktyczne
"Ten Rater Polska"Wieniecka 38 lok.36503 368 815
"Teraz My"Kaszubska 3/27, Włocławek691 354 915terazmy.wloc@gmail,comAktywizacja społeczna mieszkańców Włocławka, wyrażających wole pracy na rzecz innych.
Terenowy Komitet Ochrony Praw DzieckaPiekarska 6, Włocławek54 411 62 00 wew. 313Działanie na rzecz ochrony praw dzieci bitych, krzywdzonych i maltretowanych.
Towarzystwo Elektrowni WodnychPłocka 171 (biuro: Piaskowa18;Reda), Włocławek58 679 79 51biuro@tew.pl
Towarzystwo Internistów Polskich Oddział WłocławskiWieniecka 49 ( Szpital II Oddział), Włocławek54 412 93 65tip.org.plWspieranie rozwoju medycyny wewnetrznej, promowanie wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych .
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział we WłocławkuBarska 81, Włocławek
Towarzystwo Miłośników WłocławkaPlac Wolności 20, Włocławek54 232 28 08Działalność społeczna zmierzająca do rozwoju i popularyzacji miasta Włocławka
Towarzystwo Muzyczne "Big-Band Włocławek"Wojska Polskiego 13, Włocławek601-686-559Rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we WłocławkuŁanowa 19/7, Włocławek697-102-595toz@toz.wloclawek.pl /www.toz.wloclawek.plDziałanie w obronie zwierząt, niesienie im pomocy.
Towarzystwo Pomocy Całkowicie Niewidomym "KRET"Wyspiańskiego 4/10, Włocławek605-591-800tpcnkret@o2.plDziałanie na rzecz środowiska osób całkowicie niewidomych, ich aktywizacja życiowa i zawodowa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział OkręgowyKaliska 1, Włocławek54 411 99 86biuro@tpd.wloclawek.pl / http://tpd.wloclawek.plOrganizowanie warsztatów terapi zajęciowej ,półkoloni i koloni ,środowiskowe ogniska wychowawcze.
"Twój Ruch"Nad Strugą 6, Włocławek
Unia Polskich Sieci Detalicznych StowarzyszenieKomunalna 6, Włocławek41 362 01 90Ochrona podstawowych interesów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych członków stowarzyszenia.
"Victoria"Płocka 133/6, WłocławekPromowanie zdrowego stylu życia. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zagrożeń, wynikających ze spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i dopalaczy
We are for UPłocka 131/35, Włocławek797356076fundacja@weareforu.plDziałalność w zakresie: 1) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, regionalnych, państwowych, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 4) wspierania, upowszechniania, promocji w rozwoju kariery, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, które chcą rozwijać swoje pasje i talenty
Wspierajmy Edkację ZdrowotnąJaworowa 54, Włocławek
Włocławek PomagaŻabia 5/8, Włocławek665486558wloclawek_pomaga@onet.plOrganizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, resocjalizacyjnej, rehabilitacyjnej. Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
Włocławsk Grupa MotocyklowaPiękna 3 A, WłocławekJacek: 792 817 845 Marcin: 692 119 701wgmwloclawek@gmail.comPromowanie ruchu motocyklowego, propagowanie sportów motocyklowych propagowanie szeroko pojętej turystyki motocyklowej.
Włocławski Cmentarz ZwierzątŻabia 12a, Włocławekwloc.dla.zwierzat@gmail.comDziałalność na rzecz zwierząt i przyrody.
Włocławski Instytut Spraw PublicznychJaworowa 54, Włocławekmaciekgawrysiak@wp.pl
Włocławski Klub Modelarski "ISKRA"Żabia 8, Włocławek607 367 464
Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dyslekcji Oddzial Terenowy NR. 31Ogniowa 8/10, Włocławek54 411 33 38ptd.wloclawek@interia.pl https://wwwpdt.edu.pl/index.htmlWyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedów, psychologów zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzierzy.
Włocławski Wydział KreatywnyŻabia 12a, WłocławekIntegracja środowiska lokalnego. Promowanie oraz poznawanie miasta. Szerzenie działań kulturowych oraz społecznych wśródmłodych ludzi.
Włocławski Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska PolskiegoŻabia 12a, Włocławek603 651 344zzwpwloclawek@tlen.pl / zzwpwloclawek@o2.plIntegrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność. Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej.
Włocławskie Centrum Edukacji EkologicznejKomunalna 4, Włocławek54 232 76 82wcee@neostrada.plbudowanie społeczeństwa przyszłości, świadomego swych wyborów, postaw oraz zachowań proekologicznych
Włocławska Fundacja Pomocy Prawno-PsychologicznejPlac Wolności 1, Włocławek
Włocławskie Integracyjne Stowarzyszenie Artystów "Pasja"Warszawska 11/13, Włocławek502 894 777martakoltun@o2.plKultura i sztuka.
Włocławskie Kurkowe Bractwo StrzeleckiePlac Wolności 17, Włocławek691 722 961aleksander19491@wp.plDziałalność oświatowa i kulturalna na rzecz młodzieży w zakresie krzewienia historii, spuścizny narodowej i kultury fizycznej. Pielęgnowanie tradycji narodowych, patriotycznych, historycznych Rzeczypospolitej Polski, zgodnie z hasłem "bóg-honor-ojczyzna".
Włocławskie Porozumienie Rodziców i NauczycieliJaworowa 54, Włocławek792 613 686
Włocławskie Stowarzyszenie Agroturystyki z siedziba w ZarzeczewieNizinna 9, Zarzeczewo54 237 13 01 / 54 237 18 55zarzacz@wloclawek.mtk.plDziałalnośc na rzezcz mniejszości narodowych i etnicznych
Włocławskie Stowarzyszenie CapoeiraHoża 12 lok.48, Włocławek792563850/728848789wsc.capoeira.wloclawek@gmail.com/ fb.com/capoeira.wloclawekSport, turystyka, rekreacja, hobby
Włocławskie Stowarzyszenie Edykacyjno - Opiekuńcze "Kolorowy Świat"Kaliska94/7, Włocławek608472746kolorowyswiatwloclawek@onet.plEdukacja i wychowanie
Włocławskie Stowarzyszenie Historyczno Badawcze "Gryf"Zabia 12a, Włocławek502581330Propagowanie historii Polski. Upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego. Ochrona zabytków, opuszczonych cmentarzy oraz opieka nad nimi.
Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy StomatologówKrólewiecka 1a/2, Włocławek54 231 51 57szkolenia@stomatologia.edu.pl / http://stomatologia.edu.plProwadzenie działalności naukowo - szkoleniowej. Integrowanie środowiska lekarzy stomatologów. Ochrona praw zawodowych.
Włocławskie Stowarzyszenie LotniczeŻabia 12a, WłocławekUpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie
Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "EUROINTEGRACJA"Chopina 10/12, Włocławek782 500 052j.schwarz@onet.eu / www.eu-wsn.plDziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo
Włocławskie Stowarzyszenie Osrodka Szkolenia KierowcówToruńska 69/60, Włocławek606 389 353 / 605 532 645
Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "COGITO"Kruszyńska 1 B, Włocławek54 232 43 89 / 693 360 999cogito@w3wl.pl / http://www.zscogitowloclawek.szkolnastrona.pl/Edukacja, wychowanie
Włocławskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego SLICEAleja Jana Pawła II 65, Włocławek731183074slicewloclawek@gmail.comDziałania na rzecz popularyzacji tenisa ziemnego. Integracja środowiska lokalnego zainteresowanego grą w tenisa ziemnego.
Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub "Promień"Gałczyńskiego 9, Włocławek54 234 11 43biuropromien@wp.plPrzeciwdziałanie alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu.
Włocławskie Towarzysztwo GenealogiczneZabia 12a, Włocławek783 029 501
Włocławskie Towarzystwo NaukowePlac Wolności 20,Włocławek54 232 28 08http://www.wtn.pl/ / wtn@wtn.plKrzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych, dotyczących Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia RozsianegoBukowa 35/20, Włocławek600 231 848Działalość na rzecz obywateli ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół działających na gruncie konstytuvj RP.
Wspólnie dla WłocławkaŚw. Antoniego 6, WłocławekOdbudowa fundamentalnych wartości ogólnych w oparciu o naukię Kościołą, tj. woloność jednostki, wolność prywatna, poszanowanie prawa, sprawiedliowść, prymat etyki w polityce. Propagowanie idei samorządności, równości, budowa nowoczesnegospołeczeństwa w myślzasad demokracji i tolerancji.
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd OddziałuPiekarska 6, Włocławek
Związek Kompatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów PolitycznychPiekarska 6, Włocławek54 232 33 79http://wloclawek.wku.wpmil.pl/pl9787.htmlWlielośrodowiskowy charakter zrzeszający obywateli polskich, którzy walczyli o wolnośc, suwerenność i niepodległośc .
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział we WłocławkuStarodębska 26, Włocławek54 232 64 52wloclawek@zkwp.pl / http://www.zkwpwloclawek.pl/Organizuje wystawy i pokaz psów rasowych .
Związek Sibiraków Oddział we WłocławkuPiekarska 6, Włocławekhttp://www.siybiracyzg.pl/