Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego – VI kadencja

Adres korespondencyjny MRDPP we Włocławku
za pośrednictwem
Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
ul. Żabia 12a
87-800 Włocławek
Dokumenty
    Dokumenty zostaną uzupełnione wkrótce.