Skład MRDPP – VI kadencja

Skład VI kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przedstawiciele Rady Miasta Włocławek

Krzysztof Kowalski

Daniel Tobjasz

Janusz Ziółkowski

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Włocławek

Natalia Ciechanowska

Zbigniew Polatowski
— Przewodniczący MRDPP

Danuta Zarzeczna

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Katarzyna Balcer
— Sekretarz MRDPP

Przedstawiciel Fundacji „Samotna Mama”

Ewelina Brodzińska
Przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej „Empatia”

Izabela Drozd
Przedstawiciel Kujawskiego Stowarzyszenia Seniorzy Razem

Elżbieta Górska
Przedstawiciel Dobrzyńsko- Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego

Miłosz Kłobukowski
Przedstawiciel Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości “Vladyslawia”

Jarosław Marciniak
— Wiceprzewodniczący MRDPP

Przedstawiciel Klubu Sportowego „AQUA”

Grażyna Pawłowska
Przedstawiciel Stowarzyszenia „Starówka”

Jan Schwarz
Przedstawiciel Włocławskiego Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”

Andrzej Walczak
Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek