Zarządzenia Prezydenta ws. MRDPP

Zarządzenie nr 103/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Zarządzenie nr 81/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2017 r w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Zarządzenie nr 314/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2015 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Zarządzenie nr 91/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2014 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Zarządzenie nr 252/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2013 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Uchwała nr XXXVI/100/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Włocławek do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Uchwała nr XXXII/36/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Zarządzenie Nr 73/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 220/2011 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Zarządzenie nr 220/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2011 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Uchwała nr XIII/182/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2011 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Włocławek do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Uchwała nr XI/107/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Uchwała nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Zarządzenie nr 257/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Zarządzenie Nr 263/2017 z dnia 2 października w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Zarządzenie nr 272/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18.10.2017 r.

Zarządzenie nr 287/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Zarządzenie nr 325/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 287/2017 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku