Wynajem pomieszczeń biurowych

Misją Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu jest wspieranie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój już istniejących i wzmacnianie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. Jednym z działań Centrum jest udostępnianie sali konferencyjnej, sali seminaryjnej i innych pomieszczeń biurowych oraz składników majątku, które ma w swoim posiadaniu.

Regulamin współpracy i korzystania przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z obiektu Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku przy ul. Żabiej 12a wraz z cennikiem wynajmu określa Zarządzenie nr 15.

W ramach zapytania o wynajem sali konferencyjnej i sali seminaryjnej należy wypełnić formularz Zapotrzebowanie (do pobrania tutaj) i przesłać go na adres cop.wloclawek@gmail.com lub przynieść/wysłać do siedziby Centrum, ul. Żabia 12a, 87-800 Włocławek, od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Pozostałe dokumenty: Porozumienie (do pobrania tutaj), Porozumienie o adres (do pobrania tutaj).

Pomieszczenie biurowe nr. 1
Pomieszczenie biurowe nr. 2
Pomieszczenie biurowe nr. 3