Bezpłatne szkolenia dla NGO

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”  wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ponownie organizuje bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom, wolontariuszom i przedstawicielom NGO. Jest to już 15 wydarzenie w ramach projektu Efektywne NGO 2. W[…]

Kontynuuj czytanie …

Zbiórka dla osób na granicy polsko-białoruskiej

Trwa akcja zainicjowana i koordynowana przez włocławskich prawników zgormadzonych wokół profilu Facebook “Co w prawie piszczy”, której celem jest zebranie jak największej ilości artykułów/produktów przemysłowych dla osób znajdujących się przy granicy polsko-białoruskiej . Wycieńczeni dorośli[…]

Kontynuuj czytanie …

Nowy tydzień we WCOPiW

Tydzień  we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu rozpoczął się intensywnie. W poniedziałek spotkania oraz dyżury włocławskich NGO odbywały się od samego rana: Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku – zajęcia z języka angielskiego oraz spotkanie Zarządu[…]

Kontynuuj czytanie …

15 października upływa termin przesłań sprawozdań

W piątek, 15 października upływa ostateczny termin realizacji dwóch obowiązków dotyczących sprawozdań. To obowiązki organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność gospodarczą (są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców) oraz organizacji pożytku publicznego. Przypominamy, kto i co musi zrobić[…]

Kontynuuj czytanie …