Działania społeczne i międzypokoleniowe – Seniorzy w Akcji

Ruszył nabór wniosków w konkursie pn. “Seniorzy w Akcji” organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych,

termin składania wniosków tj. do 6 maja 2024 r.

Zachęcamy do aplikowania.

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie realizacji pomysłów na działania społeczne, których pomysłodawcami i animatorami są osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe.
  Wsparcie można uzyskać na działania, które będą odpowiedzią na takie  wyzwania społeczne jak:
  – relacje międzygeneracyjne,
  – samotność i izolacja osób starszych,
  – różnorodność kulturowa i społeczna,
  – zmiany środowiska i klimatu.
  Rodzaj wsparcia:
  DOTACJA
  DORADZTWO I WARSZTATY
  Finansowanie:
  ZALICZKA
  Wysokość wsparcia:
  12.000 – 17.000 zł, do 90%.
  Wkład własny:
  min. 10% (finansowy lub niefinansowy – rzeczowy, usługowy, wolontariat).
  Czas trwania projektu:
  min. 6 miesięcy, 4 listopada 2024 – 5 lipca 2025.
  Partner zagraniczny:
  NIE
  Składanie wniosków przez internet:
  TAK
  Kto może złożyć wniosek ?
  Osoby w wieku 60+ lub pary międzypokoleniowe składające się z osoby 60+ i osoby młodszej w wieku 18- 40 lat (tzw. animatorzy), we współpracy z organizacją pozarządową/instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego (tzw. „organizacja wspierająca”).
  Organizacja wspierająca musi posiadać osobowość prawną i być:
  1. Organizacją pozarządową spełniającą definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą pełnić rolę organizacji wspierającej po uzyskaniu zgody jednostki centralnej, tj. pełnomocnictwa do działania w ramach niniejszego Konkursu w imieniu tej jednostki.
  2. Samorządową instytucją kultury – organizacją kulturalną działającą na rzecz społeczności lokalnej, która nie jest prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
  Na co można uzyskać wsparcie ?
  Wsparcie można uzyskać na działania, które będą odpowiedzią na takie wyzwania społeczne jak:
  – relacje międzygeneracyjne,
  – samotność i izolacja osób starszych,
  – różnorodność kulturowa i społeczna,
  – zmiany środowiska i klimatu.
  Informacje dodatkowe:
  Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę.
  Konkurs jest organizowany w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
  Cel: wyłonienie i wsparcie realizacji pomysłów na działania społeczne, których pomysłodawcami i animatorami są osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe, a których celem jest wspieranie aktywności i zaangażowania społecznego osób starszych.
  Konkurs odbywa się w trzech etapach:
  – etap I: przesyłanie zgłoszeń,
  – etap II: rozmowy online z członkami komisji konkursowej ,
  – etap III: uczestnictwo w warsztatach online („Inkubatorze Pomysłów”) oraz składanie wniosków o dotacje.
  Ze środków programu nie mogą być finansowane następujące wydatki:
  – stała oferta zajęć skierowanych tylko do członkiń, członków/ beneficjentek, beneficjentów organizacji;
  – jednorazowe działania, takie jak: konferencja, udział w festiwalu, wyjazd turystyczny czy szkolenie (w sytuacji, gdy są to główne działania, wokół których skupia się projekt); – stała oferta organizacji wspierającej w zakresie prowadzonych przez nią kursów, warsztatów, zajęć sportowych czy rekreacyjnych itp.;
  – działania o charakterze interwencyjnym: świadczenie doraźnej pomocy medycznej, opiekuńczej czy materialnej;
  – działania, które służą realizacji celów politycznych lub religijnych;
  – remonty, inwestycje oraz zakup środków trwałych.
  Jedna organizacja/instytucja wspiera jeden pomysł w danej edycji konkursu.
  Jedna osoba zgłasza w danej edycji tylko jeden pomysł na projekt.
  Osoba będąca animatorem może w tej roli uczestniczyć nie więcej niż w dwóch edycjach konkursu.
  Termin składania wniosków: 
  6 maja 2024
  Źródło / Więcej informacji:
  Informacja o naborze wniosków na stronie konkursu
  Kontakt