Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych

WprowadzenieUczestnicyMateriały po warsztatachMówili o nasFotorelacja

W dniu 15 listopada 2017 roku w Centrum Kultury Browar B w godzinach od 10:00 do 17:00 odbyło się Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Włocławek dra Marka Wojtkowskiego.

Serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie oraz liczne przybycie wszystkim zaproszonym gościom. W tegorocznym Forum wzięły udział Władze Miasta Prezydent – Pan dr Marek Wojtkowski oraz Pani dr Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych, Radni Miasta Włocławek, Dyrektorzy Instytucji Miasta, Członkowie III i nowo powołanej IV kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Opiekunowie 6 szkolnych kół wolontariatu i Wolontariusze, Przedstawiciele 8 włocławskich Klubów Seniora i 3 Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz najbardziej liczna grupa Przedstawicieli około 50 organizacji pozarządowych działających we Włocławku. Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym to spotkanie było możliwe.

Spotkanie otworzył Prezydenta Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski, który podziękował organizacjom za liczne działania wspierające społeczność lokalną oraz wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę z III sektorem. Następnie zaproszonym gościom czas umilił występ Chóru Canto, działający przy Szkole Muzycznej im. Czesława Niemena we Włocławku pod batutą Dyrygenta – Pana Mariana Szczepańskiego.

Po występie artystycznym Przewodniczący ustępującej Rady – Pan Jerzy Chudzyński podsumował dwuletnią pracę III kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Następnie Pan Prezydent dr Marek Wojtkowski podziękował wszystkim Członkom Rady za ich pracę włożoną w rozwój trzeciego sektora wręczając listy gratulacyjne, a także powołał nowych Członków Rady zgodnie z Zarządzeniem nr 287/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W części plenarnej dla wszystkich uczestników została wygłoszona prelekcja motywacyjna przez Fundraisera agenta do zadań specjalnych Pana Piotra Pogona- konsultanta kreatywnego i organizatora kampanii fundraisingowych podmiotów III sektora. Najważniejsze jego przesłanie to miłość do drugiego człowieka, która powinna towarzyszyć społecznikom w każdym momencie życia, wzajemny szacunek oraz wiara we własne możliwości. Przedstawiciele 61 organizacji pozarządowych oraz instytucji z masą pozytywnej energii udali się na warsztaty:

 • „Technologiczne (r)ewolucje. Jak mądrze korzystać z technologii w organizacji”, które poprowadził Pan Jerzy Nowak z Fundacji TechSoup. W trakcie szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z darmowymi, prostymi i przydatnymi narzędziami technologicznymi, które przyspieszają, ułatwiają i profesjonalizują pracę organizacji pozarządowych
 • „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o fundraisingu, ale boicie się zapytać”, które poprowadziła Pani Sylwia Romańczak – związana z Fundacją Świętego Mikołaja. W sposób kreatywny i przystępny przybliżyła metody pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność NGO-sów.

Po intensywnej pracy warsztatowej przyszedł czas na kolejne występy artystyczne. Za sprawą seniorów atmosfera zrobiła się luźniejsza i bardziej swojska. Swoje zdolności wokalne zaprezentował Zespół Łęgowianie, działający w Klubie Seniora „Łęgowianie” oraz Zespół Melodia funkcjonujący przy Włocławskim Uniwersytecie Seniora, a Stowarzyszenie Starówka zapewniło uczestnikom Forum pyszne swojskie przekąski.

Ostatnią część Forum stanowił panel, w którym organizacje opowiedziały o swoich dotychczasowych działaniach i planach na przyszłość.

Forum uświetnił występ artystyczny Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „Oligo”. Spektakl pt. „Brzydkie Kaczątko” dostarczył wielu wzruszających emocji.

Podczas Forum 19 organizacji pozarządowych promowało swoje działania także na stoiskach wystawienniczych z ulotkami, gadżetami oraz rękodziełem. Podobne stoiska przygotowały również Wydziały Urzędu Miasta Włocławek najczęściej współpracujące z organizacjami pozarządowymi mianowicie: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Biuro Sportu i Turystyki oraz Kawiarenka Obywatelska „Śródmieście Cafe”, a także Instytucje: Schronisko dla zwierząt, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych było przede wszystkim możliwością do spotkania międzysektorowego, które sprzyjało wymianie doświadczeń. Spotkanie to sprzyja jeszcze lepszej współpracy Gminy Miast o Włocławek z organizacjami pozarządowymi.”

Organizacje Pozarządowe oraz instytucje, które wzięły udział w Forum

Organizacje pozarządowe

 • Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Fundacja “Samotna Mama”
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla – Zawiśla
 • Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu SURDO
 • Włocławska Akademia Piłkarska
 • Stowarzyszenie PATROL Włocławek
 • Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralna Teatr NASZ
 • Włocławski Uniwersytet Seniora
 • Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane – Inspektorat Włocławek
 • Uczniowski Klub Sportowy Trampek
 • Kujawskie Stowarzyszenie Literatów
 • LGD Miasto Włocławek
 • Stowarzyszenie “Żyj dla innych”
 • Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie “WIŚLAK” – Włocławek
 • Włocławskie Integracyjne Stowarzyszenie Artystów Pasja
 • Fundacja ANWIL dla Włocławka
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy
 • Fundacja Humanitarna
 • Kujawsko Pomorski Klub Biegłych i Rzeczoznawców
 • Stowarzyszenie Starówka
 • Stowarzyszenie “Amazonki” we Włocławku
 • Klub Sportowy Aqua
 • Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Włocławski Klub Biegacza “Maratończyk
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO
 • Miejski Szkolny Związek Sportowy we Włocławku
 • Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”
 • Włocławskie Towarzystwo Naukowe
 • Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących PIONEK
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału we Włocławku
 • Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Owsianego
 • Świetlica Oratorium
 • Polski Związek Niewidomych Koło we Włocławku
 • Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości
 • Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych
 • Stowarzyszenie Saperów Polskich
 • Towarzystwo Miłośników Miar i Wag
 • Stowarzyszenie Krwiodawców Poczty Polskiej
 • Stowarzyszenie Życie nad Wisłą
 • Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej
 • Lokalni Patrioci
 • Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Włocławek
 • UKS „Elemka”
 • Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Włocławskich
 • Rodzice LGBT przy KPH
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Stowarzyszenie Czas Start

Kluby seniora

 • Klub seniora „Stokrotka”
 • Klub seniora „Kujawy”
 • Klub seniora „Złota Jesień”
 • Klub seniora „Nasz dom”
 • Klub seniora „Jubilat”
 • Klub seniora „Zazamcze”
 • Klub seniora „Łęgowianie”
 • Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szkolne koła wolontariatu

 • Zespół Szkół Elektrycznych – Koło Wolontariatu
 • Zespół Szkół nr 4 we Włocławku – Koło Wolontariatu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku- Koło Wolontariatu
 • Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku – Koło Wolontariatu
 • Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku – Koło Wolontariatu
 • Zespół Szkół nr 8 – Koło Wolontariatu
 • Zespół Szkół nr 3 – Koło Wolontariatu

Instytucje

 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Centrum Nauki i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku
 • Dom Pomocy Społecznej na Skarpie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
 • Schronisko dla zwierząt we Włocławku

Wydziały Urzędu Miasta Włocławek

 • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
 • Wydział Rozwoju Miasta
 • Kawiarenka Obywatelska „Śródmieście Cafe”
 • Biuro Sportu i Turystyki
 • Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej