Skład MRDPP – IV kadencja

Skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Przedstawiciele Rady Miasta Włocławek

Agnieszka Chmielewska

Jarosław Hupało

Dariusz Jaworski

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Włocławek

Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz

Zbigniew Polatowski

Danuta Zarzeczna

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Katarzyna Balcer
Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek

Sylwia Czerwińska-Modrzejewska
Przedstawiciel Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego Teatr Nasz

Czesław Zarzeczny
Przedstawiciel Kujawskiego Stowarzyszenia Seniorzy Razem

Monika Jabłońska
Przedstawiciel Fundacji na rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladyslawia”

Longina Rogiewicz
Przedstawiciel Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej

Jan Schwarz
Przedstawiciel Włocławskiego Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”

Jarosław Marciniak
Przedstawiciel Klubu Sportowego „AQUA”