Skład MRDPP – V kadencja

Skład V kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przedstawiciele Rady Miasta Włocławek

Krzysztof Kowalski

Daniel Tobijasz

Janusz Ziółkowski

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Włocławek

Natalia Ciechanowska

Zbigniew Polatowski
— Przewodniczący MRDPP

Danuta Zarzeczna

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Katarzyna Balcer
— Sekretarz MRDPP

Przedstawiciel Fundacji „Samotna Mama”

Ewelina Brodzińska
Spółdzielnia Socjalna “EMPATIA”

Jerzy Chudzyński
Przedstawiciel Polskiego Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne

Ewa Karczewska
Przedstawiciel Świetlicy “Oratorium”

Jarosław Marciniak
Przedstawiciel Klubu Sportowego „AQUA”

Grażyna Pawłowska
Przedstawiciel Stowarzyszenia „Starówka”

Justyna Rykowska
Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „Oligo”

Jan Schwarz
Przedstawiciel Włocławskiego Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”

Andrzej Walczak
Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek