Spis literatury WCOPiW

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza do korzystania z czytelni oraz biblioteki NGO. Z ponad 100 publikacji skorzystać można w czytelni, ale również poza Centrum, dzięki wypożyczeniu pozycji z biblioteki NGO.

W czytelni oraz bibliotece skorzystać można z zasobów wiedzy w postaci licznych publikacji – książek, poradników, broszur, badań, opracowań, dzięki czemu ze zgromadzonych publikacji skorzystać będzie można na miejscu bądź wypożyczyć je tak, jak w tradycyjnej bibliotece i w domowym zaciszu bądź w organizacji, zapoznać się z nimi.

Czytelnia oraz biblioteka tradycyjne czynne są w godzinach pracy Centrum, tj. pn.-pt. 800 – 1800, natomiast e-biblioteka jest do Państwa dyspozycji przez cały czas.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą publikacji (poniżej). Aby mieć pewność, że dana pozycja jest obecnie dostępna w Centrum lub w przypadku chęci zarezerwowania danej publikacji, wystarczy skontaktować się telefonicznie – 54 416 62 60 lub drogą elektroniczną – cop.wloclawek@gmail.com.

Staramy się na bieżąco rozszerzać bazę dostępnych publikacji, w czym również Ty możesz nam pomóc. Jeżeli masz ciekawe materiały, i chcesz aby inni mogli z nich korzystać, możesz przekazać publikację do Centrum.

Publikacje dostępne w siedzibie WCOPiWPublikacje elektroniczne
Lp.Tytuł, autor, informacje o wydaniuNumer ewidencyjny
1Kodeks postępowania administracyjnego. B. Adamiak, J. Borkowski, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014.Nr 1/2013
2Zarys prawa podatkowego – wybrane zagadnienia. A. Partyka- Szewczyk, P. Zapadka, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2013.Nr 2/2013
3Kodeks wykroczeń, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2013.Nr 3/2015
4Kodeks pracy, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2013.Nr 4/2015
5Kodeks postępowania Administracyjnego / Postępowanie egzekucyjne w administracji/ Prawo o ustroju sądów administracyjnych/ Prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2013.Nr 5/2013
6Kodeks cywilny. M. Rozwadowska-Herman, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011.Nr 6/2015
7Kodeks wykroczeń/ Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. M.Czernicka, I Tuleya, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007.Nr 7/2015
8Prawo pracy. A. Portalska- Brzózka, R. Portalski, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008.Nr 8/2015
9Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowychNr 9/2015
10Rachunkowość Fundacji i Stowarzyszeń. R Nawrocki, wyd. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Gdańsk 2013.Nr 10/2015
11System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych. A. Jędruszczak, B. Nowakowski, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011.Nr 11/2013
12Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną. R. Barański, A. Olejniczak, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2012.Nr 12/2013
13Pożytek publiczny i wolontariat, P. Jaśkiewicz, A. Olejniczak, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010.Nr 13/2013
14Rachunkowość Fundacji i Stowarzyszeń. R. Nawrocki, ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Gdańsk 2013.Nr 14/2014
15Fundacje i Stowarzyszenia – prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją, D. Cyman, A Zaręba –Cyman, ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Gdańsk 2013.Nr 15/2014
16Komentarz do planu kont dla jednostki budżetowej i samorząd. Zakładów budż. Oraz budż. Jedn. Sam. Teryt.Nr 16/2014
17Mocni w Promocji – Podręcznik dla organizacji Pozarządowych, M. Borowska, I. Dembicka- Starska, wyd. Stowarzyszenie Klon/ Jawor Warszawa 2014.Nr 17/2015
18Jak założyć Fundację i napisać jej statut. E. Wojdan- Jakubczyk, wyd. Stowarzyszenie Klon/ Jawor Warszawa 2013.Nr 18/2015
19Jak założyć stowarzyszenie i napisać jego statut. M. Chrzczonowicz, A. Krawczyk, wyd. Stowarzyszenie Klon/ Jawor Warszawa 2014.Nr 19/2015
20Jak korzystać z inicjatywy lokalnejNr 20/2015
21O Projekcie i wniosku….dla początkujących którzy chcą uporządkować wiedzę. M Dadel, wyd. Stowarzyszenie Klon/ Jawor Warszawa 2014.Nr 21/2015
22Rachunkowość Fundacji i Stowarzyszeń 2015Nr 22/2015
23Standardy Rad Działalności Pożytku PublicznegoNr 23/2015
24Jak założyć Fundację i napisać jej statut. E. Woldan- Jakubczyk, wyd. Stowarzyszenie Klon/ Jawor Warszawa 2015.Nr 24/2015
25Jak założyć spółdzielnię socjalną. B. Kwiatkowska, wyd. Stowarzyszenie Klon/ Jawor Warszawa 2014.Nr 25/2015
26Organizacje pożytku publicznego.Nr 26/2015
27Ustawa o działalności pożytku publicznego. M. Dadel, wyd. Stowarzyszenie Klon/ Jawor Warszawa 2015.Nr 27/2015
28Dotacja od Administracji Publicznej. M. Dadel, A. Gałązka, wyd. Stowarzyszenie Klon/ Jawor Warszawa 2014.Nr 28/2015
29Mocni w Promocji. M. Borkowska, I. Dembicka- Starska, wyd. Stowarzyszenie Klon/ Jawor Warszawa 2014.Nr 29/2015
30VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. M. Borowski, wyd. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Gdańsk 2016.Nr 30/2016
31Instrukcja końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich, M. Lech, D. Uszołek- Lech wyd. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Gdańsk 2012.Nr 31/2016
32Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów.Nr 32/2016
33Komentarz do ustawy o rachunkowości. R. Serdyński, K. Szaruga, wyd. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Gdańsk 2015.Nr 33/2016
34III Sektor dla Polski, wyd. Sieć wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOTNr 34/2016
35Procedura zlecania zadań Publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym. J. Świąder, wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 2011.Nr 35/2016
36Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji. Red. P.Filipek, Kraków 2011.Nr 36/2016
37Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością. Warszawa 2013.Nr 37/2016
38To działa. Wyd. Stowarzyszenie dziennikarzy i Dokumentalistów KONCENTRAT. Warszawa 2012.Nr 38/2016
39Polityka różnorodności w Administracji Centralnej. Red. E. Lisowska, Warszawa 2012.Nr 39/2016
40Dobre Praktyki. Tom I. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012.Nr 40/2016
41Dobre Praktyki. Tom II. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012.Nr 41/2016
42U progu zmian. Red. G. Makowski, wyd. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.Nr 42/2016
43Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracji pozarządowej. M. Dudkiewicz, G. Makowski, wyd. biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa 2011.Nr 43/2016
44Raport z kompleksowego działania sektora ekonomii społecznej w regionie kujawsko-pomorskim. Toruń 2012.Nr 44/2016
45Diagnoza obecnej sytuacji Kobiet i Mężczyzn 50+ na rynku pracy Polsce. Raport końcowy. Red. E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, Łódź 2013.Nr 45/2016
46Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy. E. Kryńska, P. Szukalski, Łódź 2013.Nr 46/2016
47Kobiety dla Polski. Polska dla Kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009. Warszawa 2012.Nr 47/2016
48Publiczna troska, prywatna opieka. Wyd. Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2011.Nr 48/2016
49Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy miedzy organizacjami pozarządowymi a administracja publiczną. Wyd. biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa 2012.Nr 49/2016
50Przeciw dyskryminacji. Poradnik RPO. Wyd. Rzecznik Praw Obywatelskich. Warszawa 2013.Nr 50/2016
51Prawa reprodukcyjne Polek i Polaków. Kancelaria Senatu, Warszawa 2004.Nr 51/2016
52Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego. Wyd. Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Centrum Opus.Nr 52/2016
53Piekło kobiet trwa. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Warszawa 2007.Nr 53/2016
54Współpraca szkół kształcących zawodowo z pracodawcami. Włocławek 2012.Nr 54/2016
55Zawsze po stronie kobiet. W. Nowicka, A. Walko- Mazurek, Federacja na rzecz kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa 2011.Nr 55/2016
56Przewodnik Turystyczny. Śladem Funduszy Europejskich. Wyd. Daunpol Sp. z o. o.Nr 56/2016
57Droga równości. I. Jaruga – Nowacka. Fundacja Przestrzenie Dialogu. Gdańsk 2011.Nr 57/2016
58Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.Nr 58/2016
59Siódemka na szóstkę. Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu.Nr 59/2016
60Inicjatywa lokalna krok po kroku. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Warszawa 2013.Nr 60/2016
61Dziecko chore i niepełnosprawne. Warszawa 2008.Nr 61/2016
62Polityka regionalna i działania transgraniczne.Nr 62/2016
63Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie.Nr 63/2016
64Poradnik dla Organizacji pozarządowych. R. Skiba, wyd. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2004.Nr 64/2016
65Prawo na co dzień – poradnik dla organizacji pozarządowych. M. Guć, M. Helmin, wyd. Fundacja Społeczeństwa Obywatelskiego.Nr 65/2016
66Wybory Kobiet. Jak być kobietą w polityce. Wyd. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Sosnowiec 2011.Nr 66/2016
67Więcej niż biznes. J. Gądecki, M. Kucz, J. Kamińska, A. Mokwińska, wyd. Stowarzyszenie Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.Nr 67/2016
68Elementarz telepracy.Nr 68/2016
69Inspirator Obywatelski. Red. G. Makowski, F. Pazderski, wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.Nr 69/2016
70Kierunek 15 + model współpracy trójsektorowej. Podręcznik stosowania.Nr 70/2016
71Inspirator równościowy. K. Kędziora, K. Kubin, K. K. Wencel, K. Wysieńska, wyd. Instytut Spraw Publicznych.Nr 71/2016
72Od przemocy ekonomicznej do niezależności. Opracowała M. Bladowska- Wrzodek, wyd. Fundacja Kronenberga, Warszawa 2012.Nr 72/2016
73ABC równości-podręcznik samorządowca. M. Mażewska, M. Zakrzewska, wyd. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Polska, Warszawa 2007.Nr 73/2016
74Polityka równości płci na poziomie lokalnym. Wyd. OŚKA, Warszawa 2005.Nr 74/2016
75Zanim wyjdziemy na ulice. Rozmowy o ekonomii. J. Cowighan, I. Litwin, Warszawa 2012.Nr 75/2016
76Plan Faktycznej Współpracy- poradnik. Toruń 2014.Nr 76/2016
77Kierunek- profesjonalna działalność pozarządowa. Wyd. Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej.Nr 77/2016
78Demokracja to MY. Wyd. Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.Nr 78/2016
79Organizacja prawdziwie społeczna czyli samokontrola w NGO. Wyd. FRSO, Warszawa 2015.Nr 79/2016
80Rachunkowość Fundacji i Stowarzyszenia. R Nawrocki, wyd. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Gdańsk 2015.Nr 80/2016
81Jak tworzyć i prowadzić Centra. Wsparcie Organizacji Pozarządowych. Wyd. Sieć/Splot, 2011.Nr 81/2016
82Aktywni Seniorzy. Inspirator dla Organizacji. Wyd. Instytut Spraw Społecznych.Nr 82/2016
83III sektor dla PolskiNr 83/2016
84Rady Działalności Pożytku Publicznego. A. Gawinek, A. Olender, wyd. Stowarzyszenie Klon/JaworNr 84/2016
85Zaplanuj, przedyskutuj, podejmij decyzję. Subiektywny poradnik o konsultacjach społecznych.Nr 85/2016
86Mały poradnik dla tych, którzy chcą zacząć pracę z młodymi Wolontariuszami. Wyd. Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMaNr 86/2016
87Kobiety w czasach przełomu 1989-2009. Koordynacja: A. Grzybek, A. Mrozik, Warszawa 2009Nr 87/2016
88Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, M. Żukowski, wyd. Helion, Gliwice2016 r.Nr 88/2016
89Niskobudżetowy Startup . Zyskowy Biznes i Życie Bez Frustracji, Ch. Guillebeau, wyd. Helion , Gliwice 2013 r.Nr 89/2016
90Zasady strategii. Bill Gates, Andy Grove i Steve Jobs. Pięć ponadczasowych lekcji, D. B. Yoffie i M. A. Cusumano, Dom Wyd. REBIS, Poznań 2016Nr 90/2016
91Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, F. Laloux, wyd. Studio Emka, Warszawa 2015, 2016Nr 91/2016
92Vat podatek od towarów i usług, stan prawny 2 stycznia 2016 r., wyd. OD.NOWA, Bielsko-Biała 2016Nr 92/2016
93Kodeks pracy, wyd. OD.NOWA, Bielsko-Biała 2016Nr 93/2016
94Prawo Pracy- Zbiór przepisów, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016Nr 94/2016
95Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet na lata 2014-2020Nr 95/2016
96Wielka magia. Odważ się żyć kreatywnie, E. Gilbert, Dom wyd. REBIS, Poznań 2015Nr 96/2016
97Siła dobra. Świat oczami Dalajlamy, D. Goleman, Dom wyd. REBIS, Poznań 2016Nr 97/2016
98Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, T. Grandin, R. Panek, Wyd. Copernicus Center Press Sp. z o. o, Kraków 2016Nr 98/2016
99Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych, R. Alberti, M. Emmons, wyd. GWP, Sopot 2015Nr 99/2016
100.Asertywność w ćwiczeniach, A. Hulewska, wyd. Samo Sedno, Warszawa 2014Nr 100/2016
1016 filarów poczucia własnej wartości. N.Branden, wyd. Feeria, Łódź 2015Nr 101/2016
102Zarządzanie stresem czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. M. Clayton, wyd. Samo Sedno, Warszawa 2012Nr 102/2016
103Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, B.Kozyra, wyd. Mt. Biznes, Warszawa 2015Nr 103/2016
104Faktyczne reguły motywowania i rozumienia motywacji. Głaskologia, M. Brzeziński, wyd. Instytut Kreowania Skuteczności, Warszawa 2013Nr 104/2016
105Budowanie zaangażowania czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał, M. Sasin, wyd. Helion, Gliwice 2015Nr 105/2016
Publikacje NGO Chorzów:

Zobacz też publikacje na stronach: