Od wolontariatu do etatu

O projekcieAktualnościCzęsto zadawane pytaniaRekrutacjaHarmonogram szkoleńKontakt

Projekt realizowany przez
Gminę Miasto Włocławek / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
współfinansowany ze środków unijnych
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Jesteś osobą młodą (15 – 29 lat)?
 • Mieszkasz lub uczysz się we Włocławku?
 • Chcesz zaangażować się w działania społeczne?
 • Chcesz działać społecznie jako Wolontariusz/ka?
 • Chcesz poznać działanie III sektora?
 • Chcesz poznać podstawy ekonomii społecznej?

Ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Dzięki uczestnictwu w nieodpłatnych szkoleniach nabędziesz lub podniesiesz takie kompetencje w zakresie:

 • praca w zespole,
 • posługiwania się mową ciała,
 • umiejętność wypracowywania kompromisu,
 • umiejętność motywowania innych,
 • umiejętność komunikowania się bez przemocy,
 • skutecznego zwracania się do słuchaczy,
 • wchodzenia w interakcje z innymi osobami,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • umiejętność autoprezentacji,
 • umiejętność planowania i organizowania.

Projekt obejmuje dwa moduły wsparcia Uczestnika/czki Projektu:

 1. Działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych
  Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy/czki będą mogli/ły działać na rzecz wspólnot lokalnych poprzez powoływanie nowych stowarzyszeń, fundacji oraz organizowanie imprez kulturalnych. Ponadto będą mogli/ły pełnić rolę liderów/ek zespołów i koordynatorów/rek wolontariatu.
 2. Wolontariat
  Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy/czki zadania będą mogli/ły działać jako wolontariusze/szki w placówkach opieki, przy organizacji imprez kulturalnych oraz animacjach.

Twój udział w projekcie pozwoli Tobie na:

 • określenie jakich kompetencji społecznych Tobie brak, lub jakie powinieneś/powinnaś udoskonalić – dzięki wsparciu psychologa;
 • stwierdzić/udoskonalić predyspozycje przywódcze i umiejętność pracy w zespole;
 • poznać działalność III sektora i jakie korzyści możesz odnieść z działalności na rzecz społeczności lokalnej;
 • nabyć kompetencje niezbędne przy wchodzeniu na rynek pracy;
 • poznać podstawy ekonomii społecznej.

Skorzystaj z szansy jaką daje Ci bezpłatny udział w projekcie „Od wolontariatu do etatu”!
Wykształć bądź udoskonal kompetencje społeczne tak ważne dziś na rynku pracy!

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zdobycie umiejętności społecznych niezbędnych na obecnym rynku pracy przez osoby młode w wieku 15-29 lat, poprzez udział w szkoleniach związanych z popularyzacją idei wolontariatu oraz szeroko zakrojonej działalności społecznej.

Dofinansowanie: 88 282,50 zł
Całkowita wartość projektu: 96 602,50 zł

Cykl szkoleń: “Dobry start na rynek pracy”

Wznawiamy działania w projekcie. Rozpoczynamy cykl szkoleń pn. “Dobry start na rynek pracy”. Kiedy ? od 12.07.-16.07 oraz 19.07-20.07 w godzinach od 12:00 do 18:00 Będzie to cykl szkoleń przygotowujący młodych ludzi do tego jak[…]

Podsumowanie konkursu fotograficznego “Wolontariat w organizacjach”

  Podsumowaliśmy konkurs fotograficzny pn.: „Wolontariat w organizacjach” realizowany przez uczestników projektu „Od wolontariatu do etatu”. Decyzją komisji konkursowej składającej się z uczestników projektu „Od wolontariatu do etatu” oraz zespołu Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i[…]

Rozstrzygnięcie konkursu Wolontariat w NGO

W nowy rok weszliśmy z pięknym kalendarzem przygotowanym przez wolontariuszy biorących udział w projekcie Od wolontariatu do etatu. Kalendarz to efekt przeprowadzonego przez wolontariuszy konkursu fotograficznego WOLONTARIAT W NGO w ramach projektu Od wolontariatu do[…]

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM “WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH” ORGANIZATOR: Uczestnicy projektu „Od wolontariatu do etatu” realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek/ Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?[…]

Zawieszamy szkolenia pn. “Dobry start na rynek pracy”.

Drodzy Wolontariusze, chociaż bardzo nam brakuje Waszego śmiechu i gwaru w Centrum w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń w skali kraju, powołując się na Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Włocławskiego Centrum Organizacji[…]

Zakończył się cykl zajęć pn. “Formy prawne działania organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej”

Zakończyliśmy cykl zajęć pn “Formy prawne działania organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej” realizowanych w ramach projektu “Od wolontariatu do etatu”. W ramach cyklu odbyło się  6 spotkań: – 9 październik 2020 – 13 październik 2020[…]

Odwołanie szkoleń realizowanych w ramach projektu “Od wolontariatu do etatu”

W związku z wprowadzanymi kolejnymi ograniczeniami i zaleceniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 informujemy, iż zaplanowane na dzień 16 i 17 października 2020 roku szkolenia z cyklu”. Formy prawne działania organizacji pozarządowych i[…]

Media o naszym projekcie

Informacje w mediach o rekrutacji do projektu “Od wolontariatu do etatu” http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/14621/projekt-od-wolontariatu-do-etatu https://www.wloclawek.info.pl/wiadomosci/39576/projekt-wloclawskiego-copiw-od-wolontariatu-do-etatu/ https://pomorska.pl/chcesz-byc-wolontariuszem-wez-udzial-w-projekcie-od-wolontariatu-do-etatu-realizowanym-we-wloclawku/ar/c1-14848519 https://dziennikwloclawski.pl/cop-zaprasza-do-projektu-od-wolontariatu-do-etatu/ Natomiast poniżej informacje o wznowieniu realizacji projektu po czasie zamknięcia, spowodowanym wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce: http://wlc.pl/od-wolontariatu-do-etatu/ https://mojwloclawek.pl/20200724332679/um-wloclawek-centrum-organizacji-pozarzadowych-realizuje-projekt-od-wolontariatu-do-etatu-1595559073 https://dziennikwloclawski.pl/centrum-organizacji-pozarzadowych-realizuje-projekt-od-wolontariatu-do-etatu/

W czerwcu wznowiliśmy realizację projektu pn. “Od wolontariatu do etatu”

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu po czasie zamknięcia, spowodowanym wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, w czerwcu wznowił realizację projektu pn. “Od wolontariatu do etatu”, Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.[…]

Drodzy Beneficjenci

Informuję, że mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o  zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów projektu “Od wolontariatu do etatu”  zgodnie z Zarządzeniem Dyrektor WCOPiW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności WCOPiW ,[…]

Zapraszamy do udziału w projekcie OD WOLONTARIATU DO ETATU

Zapraszamy do udziału w projekcie OD WOLONTARIATU DO ETATU Projekt realizowany przez Gminę Miasto Włocławek / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jesteś osobą młodą (15[…]

Kto realizuje projekt?
Projekt jest realizowany przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
Czego dotyczy projekt?
Projekt dotyczy szkoleń, warsztatów, kursu i innych form wsparcia, których celem jest wykształcenie bądź podniesienie kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy.
Co to są kompetencje społeczne?
Kompetencje społeczne to:

 • funkcjonowanie w grupie,
 • współpraca z innymi,
 • umiejętności interpersonalne
Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt kierowany jest do ludzi młodych w wieku od 15 do 29 lat, których kompetencje społeczne są niewykształcone lub którzy chcą podnieść wyżej wymienione kompetencje.
Czy osoba nie ucząca się może zgłosić się do projektu?
Tak, pod warunkiem, że mieści się w przedziale wiekowym od 15 do 29 roku życia oraz mieszka we Włocławku.
Jak długo trwa projekt?
Projekt jest realizowany trwa 10 miesięcy i kończy się certyfikatem.
Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w projekcie?
Uczestnicy/czki projektu:

 • nabędą lub podniosą swoje kompetencje społeczne ważne na rynku pracy,
 • poznają działalność III sektora,
 • będą mogli/ły bardziej świadomie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej poprzez wstępowanie lub zakładanie własnych stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego, zorganizować inicjatywę oddolną,
 • będą mogli/ły działać jako wolontariusze nawiążą nowe znajomości, poszerzą swoje kontakty, które w momencie wejścia na rynek pracy mogą się okazać bardzo przydatne.
Jakie są koszty szkoleń?
Uczestnicy/czki szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów.
Gdzie będą odbywały się szkolenia?
Projekt będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

 • szkolenia odbywać się będą we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a we Włocławku,
 • pozostałe formy wsparcia – na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – informacja o miejscu ich realizacji zostanie przedstawiona w późniejszym terminie.
Kiedy będą odbywały się szkolenia?
Szkolenia będą odbywały się głownie w weekendy jeden lub dwa razy w miesiącu poza weekendami, inne formy wsparcia – informacje zostaną przedstawione w późniejszym terminie.
Przez kogo będą prowadzone szkolenia?
Szkolenia, warsztaty, kursy będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.
Jak można się zgłosić?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w formie on-line dostępny tutaj.
Jak wygląda ścieżka rekrutacji?
 • I etap:
  • Wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie go
 • II etap:
  • ocena formularzy pod kątem formalnym i merytorycznym,
  • ocena kompetencji Uczestnika/czki Projektu przez Opiekuna Wolontariatu,
  • ocena kompetencji Uczestnika/czki Projektu przez niezależnego dyplomowanego psychologa,
  • sporządzenie listy podstawowej oraz rezerwowej przez komisję rekrutacyjną

Zanim zaczniemy...

Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz przygotowanie skanów załączników:

 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające status ucznia
 • kwestionariusz samooceny
Informacja
Działania projektowe w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą zostały zawieszone ze względu na stan epidemii COVID 19. Zaktualizowany harmonogram zamieszczony zostanie na stronie co najmniej 2 tygodnie przed podjęciem działań. Pozostajemy w stałym kontakcie z beneficjentami.
Pliki do pobrania
Do pobrania: Harmonogram projektu (format XLSX)
Ostatnia aktualizacja
2021/06/21
Biuro projektu
Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Żabia 12a
87-800 Włocławek
Godziny otwarcia
Poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00
Telefon
Tel.: 54 416 62 60
Tel./Fax: 54 416 62 66