Zapraszamy do udziału w projekcie OD WOLONTARIATU DO ETATU

Zapraszamy do udziału w projekcie

OD WOLONTARIATU DO ETATU

Projekt realizowany przez
Gminę Miasto Włocławek / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
współfinansowany ze środków unijnych
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Jesteś osobą młodą (15 29 lat)?
 • Mieszkasz lub uczysz się we Włocławku?
 • Chcesz zaangażować się w działania społeczne?
 • Chcesz nabyć kompetencje społeczne ważne na rynku pracy?
 • Chcesz działać społecznie jako Wolontariusz/ka?
 • Chcesz poznać działanie III sektora?
 • Chcesz poznać podstawy ekonomii społecznej?

TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! 

Dzięki uczestnictwu w nieodpłatnych szkoleniach w duchu zdrowej rywalizacji nabędziesz lub podniesiesz takie kompetencje jak:

 • praca w zespole,
 • posługiwania się mową ciała,
 • umiejętność wypracowywania kompromisu,
 • umiejętność motywowania innych,
 • umiejętność komunikowania się bez przemocy
 • skutecznego zwracania się do słuchaczy,
 • wchodzenia w interakcje z innymi osobami,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • umiejętność autoprezentacji,
 • umiejętność planowania i organizowania.

Projekt obejmuje dwa moduły wsparcia Uczestnika/czki Projektu:

 1. Działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych

Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy/czki będą mogli/ły działać na rzecz wspólnot lokalnych poprzez powoływanie nowych stowarzyszeń, fundacji oraz organizowanie imprez kulturalnych. Ponadto będą mogli/ły pełnić rolę liderów/ek zespołów i koordynatorów/rek wolontariatu.

 1. Wolontariat

Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy/czki zadania będą mogli/ły działać jako wolontariusze/szki w placówkach opieki, przy organizacji imprez kulturalnych oraz animacjach.

Twój udział w projekcie pozwoli Tobie na:

 • określenie jakich kompetencji społecznych Tobie brakuje, lub jakie powinieneś/powinnaś udoskonalić dzięki wsparciu psychologa;
 • stwierdzić/udoskonalić predyspozycje przywódcze;
 • poznać działalność III sektora i jakie korzyści możesz odnieść z działalności na rzecz społeczności lokalnej;
 • nabyć kompetencje niezbędne przy wchodzeniu na rynek pracy;
 • poznać podstawy ekonomii społecznej.

Skorzystaj z szansy jaką daje Ci bezpłatny udział w projekcie Od wolontariatu do etatu”!

Zdobądź i udoskonal kompetencje społeczne tak ważne dziś na rynku pracy!

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zdobycie umiejętności społecznych niezbędnych na obecnym rynku pracy przez osoby młode w wieku 15-29 lat, poprzez udział w szkoleniach związanych z popularyzacją idei wolontariatu oraz szeroko zakrojonej działalności społecznej.

Dofinansowanie: 88 282,50 zł

Całkowita wartość projektu: 96 602,50 zł

Nie zwlekaj – zgłoś się do Nas! Pomożemy Tobie w rozwoju osobistym. Już dziś zachęcamy do aplikowania w projekcie. Zgłoś się do Nas!

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.