Społecznik w Centrum


“Społecznik w Centrum” to cykl filmików na kanale youtube Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu mający na celu przybliżenie mieszkańcom Włocławka działalności organizacji społecznych, lokalnych liderów, pasjonatów, społeczników.

Celem przedsięwzięcia jest promocja i integracja III Sektora oraz szerzenie idei wolontariatu.

Projekt inspirowany jest ogólnopolską kampanią społeczną „Organizacje społeczne. To działa!”

Społecznicy, lokalni liderzy, przedstawiciele i przedstawicielki NGO, będą przez nas zachęceni do mówienia o sobie dobrze, chwalenia się tym, co robią!

Podejmiemy próbę zarażania pozytywną energią i entuzjazmem wszystkich niedowiarków.

Odcinek 1. Justyna Rykowska, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną "OLIGO"
Przedstawiamy bohaterkę 1 odc. cyklu filmów “Społecznik w Centrum”: to Justyna Rykowska, od 2012 roku działająca w Oligo. Laureatka konkursu „Stalowy Anioł” organizowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej. Wolontariuszka WCOPiW – od 2019 r. udzielająca porad prawnych włocławskim NGO-som. Posiada wykształcenie prawnicze uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz pozyskiwania i zarządzania Funduszami Europejskimi. Prywatnie jest wielką miłośniczką żeglarstwa i skoków narciarskich.

Odcinek 2. Barbara i Jan Schwarz, Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "Eurointegracja"
Przedstawiamy bohaterów 2 odc. cyklu filmów “Społecznik w Centrum”: to Barbara i Jan Schwarzowie, wiceprezes i prezes Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych “Eurointegracja”. Pomysłodawcy i organizatorzy wyjątkowego, cyklicznego wydarzenia – Olimpiady Hefajstosa Włocławek – dla osób niepełnosprawnych z miasta Włocławka i woj. Kujawsko-pomorskiego. Ostatnia edycja wydarzenia została wyróżniona nagrodą Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Celem organizowanych imprez jest promocja zdrowego stylu życia, wzrost aktywności ruchowej, czynne i efektywne spędzanie wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych stowarzyszenia jak również dla dzieci, młodzieży, seniorów i społeczności lokalnej. Barbara Schwarz zdobyła w 2017r. nagrodę w Konkursie „Stalowy Anioł”, natomiast w konkursie „Rodzynki z pozarządówki” wyróżnione zostało stowarzyszenie w 2019 r., w 2020 roku Barbara Schwarz otrzymała wyróżnienie z rąk Dyrektora LMK i mlodzieży szkolnej liceum „Przyjaciel Młodzieży”. Zarząd podkreśla, że praca w stowarzyszeniu jest pracą wielu ludzi, bardzo oddanych i serdecznych i dlatego też wszystkie wyróżnienia należą się również członkom Eurointegracja.

Odcinek 3. Krystyna Maciejewska, Stowarzyszenie "Amazonki"
Przedstawiamy bohaterkę 3 odc. cyklu “Społecznik w Centrum”: to Krystyna Maciejewska, która do Stowarzyszenia „Amazonki” we Włocławku należy od 2008 r., a prezesem została w 2014 r. Pani Krystyna jest osobą bardzo oddaną misji stowarzyszenia, która działa systematycznie, rozwija siebie oraz organizację. To kobieta o silnym charakterze, jednak pełna empatii i ciepła. Pamiętając o tym, że kobieta chora na nowotwór (kobieta pozbawiona tzw. „atrybutu kobiecości”) odczuwa głęboką dysharmonię ze swoim otoczeniem i własnym ciałem, dzięki współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, fundacjami, stowarzyszeniami przystępuje do konkursów zdobywa ona środki na rehabilitację fizyczną – zajęcia z gimnastyki, jogi, rehabilitację na basenie, warsztaty dietetyczne, spotkania z psychologiem, psychoterapię, zajęcia manualne, zapobieganie wykluczeniu społecznemu w zakresie cyfryzacji – zajęcia z komputerem w celu poszukiwania informacji, organizuje ona spotkania integracyjne –wyjścia do kina i teatru, wyjazdy do wiosek tematycznych, celebrowanie świąt i jubileuszy. W czasie sprawowania funkcji Prezes Stowarzyszenia zrealizowała ona 10 projektów grantowych. Rozwija się stale i podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, debatach, konferencjach, forach. Ponadto Pani Krystyna w latach 2015 – 2018 była członkinią Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a obecnie tj. w latach 2019 – 2023 pełni funkcję wiceprzewodniczącej Powiatowej Społecznej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.

Odcinek 4. Martyna Górkiewicz i Damian Olszewski, Grupa "AnaNAS możesz LICZYĆ"
Bohaterami czwartego odcinka są: Martyna Górkiewicz – obecna koordynatorka i Damian Olszewski – były koordynator grupy wolontariuszy “AnaNAS możesz LICZYĆ”. Zarówno Martyna jak i Damian, to przede wszystkim społecznicy. Osoby pełne energii, które działają wolontarystycznie na rzecz III SEKTORA we Włocławku. Damian rolę koordynatora pełnił przez 3 lata do 4 marca b.r., a Martyna od 4 marca b.r. Grupa powstała 19 września 2016 r. w wyniku oddolnej inicjatywy wolontariuszy, po pierwszej wspólnej akcji – Dniach Dawców Szpiku Kostnego Fundacji DKMS koordynowanej przez Honoratę Maj – Dyrektora WCOPiW. Grupa korzysta z ofert wolontariatu zamieszczanych na profilu “Ananans możesz liczyć” w mediach społecznościowych. Wszystkie organizacje oraz grupy nieformalne działające non-profit we Włocławku mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na pomoc wolontariuszy.

Odcinek 5. Dominik Cieślikiewicz, Fundacja Ładowarka
Bohaterem piątego odcinka jest Dominik Cieślikiewicz, który stworzył “Ładowarkę” ponad 6 lat temu. Dzisiaj zespół Fundacja Ładowarka zarządza Kawiarnią Obywatelską “Śródmieście Cafe”, projektuje i tworzy gry planszowe o Włocławku czy też buduje z najmłodszymi mieszkańcami miasta i ich rodzicami najbardziej znane zabytki z klocków LEGO. O tym i nie tylko w naszym cyklu opowiadał Prezes Zarządu Fundacji.

Odcinek 6. Krystyna Marszałek-Michalska, Przyjazny Włocławek
Bohaterka kolejnego odcinka to Krystyna Marszałek–Michalska, która od 40 lat zajmuje się wolontariatem. Początkowo jako opiekunka SK PCK w SP 21, następnie w ZS 4 we Włocławku. Założyła tam Klub Wolontariusza „Klub Ośmu”. Po przejściu na emeryturę nadal działa na rzecz drugiego człowieka , kreując inicjatywy lokalne. To dzięki Pani Krystynie jej zaangażowaniu i przede wszystkim wytrwałości powstały sale terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Corocznie 120 rodzin w okresie świąt otrzymuje bogate paczki żywnościowe. W działania Pani Krystyny włączają się młodzi ludzie ucząc się przy tym pożądanych społecznie postaw takich jak: tolerancja, empatia, odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Pani Krystyna to pomysłodawca zbiórki plastikowych nakrętek w ten sposób wsparła indywidualne turnusy rehabilitacyjne, wyposażanie sal dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku: sale aromaterapii, hortiterapii, chromoterapii, dofinansowanie do windy. Pani Marszałek to menadżer projektu Banku Żywności w Toruniu koordynuje zbiórki na terenie włocławskich hipermarketów, przy czym aktywizuje społeczność lokalną do udziału w projekcie tj. stowarzyszenia ( osoby dorosłe, seniorzy), placówki oświatowe (młodzież, nauczyciele). Efektem wspólnej pracy jest obdarowanie żywnością 120 rodzin z gminy i powiatu włocławskiego ( 3 razy w roku). To koordynatorka niesienia pomocy rzeczowej dla rodzin, które ucierpiały podczas pożaru, powodzi itp. i dzieci z fundacji „Zdążyć z pomocą” . Wielokrotnie nagradzana, m.in.:

 • 2002 Nagroda Dyrektora szkoły za działalność wolontarystyczną
 • 2006 Odznaka Honorowa PCK IV stopnia
 • 2008 „Super Belfer Włocławka”
 • 2009 Medal Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • 2012, 2013 Statuetki „Przyjaciel Oligo”
 • 2014 Przyjaciel Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku
 • 2015 Finał Włocławskiego Plebiscytu Gazety Pomorskiej „Człowiek Roku 2014″, III miejsce
 • 2016 wyróżnienie w konkursie „Gala Dobrych Serc”- zgłoszenie „Eurointegracji” i ZS nr 3
 • Od 2009 do 2019: listy pochwalne od Prezydentów Włocławka za działalność wolontarystyczną
 • 2016 Nagroda Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Stalowy Anioł”.

Warto posłuchać, warto działać!

Odcinek 7. Grażyna Pawłowska, Stowarzyszenie Starówka
Społecznik prezentowany w 7 odcinku cyklu “Społecznik w Centrum” stoi na czele Stowarzyszenia Starówka. Pani Grażyna Pawłowska to pełna energii i pomysłów osoba, która swoim zaangażowaniem i entuzjazmem zaraża członków Stowarzyszenia. Jest także członkiem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, to dowód na to, iż posiada ona poparcie i zaufanie środowiska NGO. Na pytanie: “Czym zajmuje się stowarzyszenie?” – odpowiada: Stowarzyszenie działa od 2012 roku. Za obszar swojego działania przyjęto pomoc ludziom starszym i chorym, emerytom oraz innym mieszkańcom naszego miasta. Aktywizacja członków stowarzyszenia, otwieranie się na problemy innych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pozwoliła na określenie planu działania na poszczególne lata działalności stowarzyszenia. Od czerwca 2016 roku stowarzyszenie posiada także status OPP.

Odcinek 8. Maria Krasucka, Fundacja Caietanus
Poznajcie kolejnego społecznika – Marię Krasucką, która z pasją działa społecznie na rzecz podopiecznych Fundacji Caietanus.
Fundacja przybrała łacińską nazwę Caietanus, która nawiązuje do św. Kajetana, patrona potrzebujących, bezrobotnych i poszukujących pracy. Fundatorzy, to ludzie z pasją, są nauczycielami pracującymi z osobami niepełnosprawnymi w różnym wieku i w środowisku lokalnym. To społecznicy posiadający duży bagaż doświadczeń w pracy, w obszarze ekonomii społecznej. Realizują wiele przedsięwzięć i projektów oraz starają się pozyskiwać środki z różnych źródeł. Posiadają doświadczenie w składaniu i wdrażaniu projektów z POKL z różnymi organizacjami pozarządowymi, szczególnie skierowanych do osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Widzieli potrzebę powstania instytucji, która aktywizowałaby i integrowała to środowisko.
Poznajcie razem z nami jedną z fundatorek Panią Marię Krasucką.

Odcinek 9. Maria Palińska, Liga Ochrony Przyrody, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologiczne
Bohaterką dzisiejszego odcinka jest dr Maria Palińska

 • Dyrektor Biura WCEE, które działa od 1997 roku, pełniła w nim funkcję sekretarza Zarządu do 2000 roku, a od 2000 roku pełni funkcję skarbnika do chwili obecnej.
 • Jest prezesem Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku, członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Jest autorem i współautorem wielu programów edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej ekologii, realizowanych we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej.
 • Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w roku 2006 na Uniwersytecie Śląski, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska jest nauczycielem akademickim, była promotorem (24) recenzentem (27) prac licencjackich z zakresu ochrony środowiska na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych WSHE oraz ok 20 prac podyplomowych z zakresu BHP.
 • Prowadzi wykłady na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych oraz Wydziale Nauk Pedagogicznych WSHE, obecnie Kujawskiej Szkole Wyższej, na Uniwersytetach III wieku w ramach projektu Zielona Wiedza dla Uniwersytetów III wieku z zakresu Bioróżnorodność oraz Ocieplenie Klimatu.
 • Otrzymała III nagrodę w Trofeum Ziemia Planeta Kobiet 2011 w Fundacji Yves Rocher
 • Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w roku 2013
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej w roku 2015.

Wiele energii wkłada w pracę społeczną:

 • Od 2018 – przewodniczący Rady Społecznej Leśnego Kompleksu Lasy Gostynińsko-Włocławskie
 • Od 2018 – wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, mająca na celu działania na rzecz społeczności Włocławka
 • Od 2017 roku członek Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie, obecnie -członek prezydium- organu reprezentującego Ligę Ochrony Przyrody
 • Od 2014 roku członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej natomiast od 2017 pełni funkcję wiceprezydenta Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Włocławku,
 • Od 2006 roku – członek Rady Fundacji Aktywni Razem fundacja prowadzi działania na rzecz społeczności lokalnych
 • Od 2005 roku
  • członek Rady Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,
  • prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody we Włocławku,
  • inicjator wielu programów edukacyjnych, inicjator kół Ligi w Okregu, 7 programów autorskich.
 • Od 2004 roku
  • członek Panelu Ekspertów ds. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w woj. kujawsko-pomorskim
  • członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej

 • Od 2003 roku
  • członek Wojewódzkiej Komisji ds. Opracowania Strategii Rozwoju Turystyki woj. kujawsko-pomorskiego,
  • członek Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Lasy Gostynińsko–Włocławskie,
 • Od 2003 do 2017 członek Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Bydgoszczy
 • Od 2002 do chwili obecnej skarbnik Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej – koordynator wielu programów edukacyjnych wojewódzkich oraz ogólnopolskich.
Odcinek 10. Marcin Lewandowski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dla Naszych Dzieci"
Marcin Lewandowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci” to już dziesiąty Społecznik w centrum naszej uwagi. Zapraszamy do oglądania! 

Odcinek 11. Jarosław Marciniak, Klub Sportowy Aqua
Spróbujmy wspólnie zarazić pozytywną energią i entuzjazmem wszystkich niedowiarków! Pozytywną energią podzielił się z nami Jarosław Marciniak – Prezes Klubu Sportowego Aqua.

Odcinek 12. Konrad Wenganowski, Rowerowy Patrol Medyczny
Konrad Wenganowski to społecznik będący na początku swej drogi. Organizator Rowerowego Patrolu Medycznego we Włocławku. To bohater nie tylko jednego odcinka naszego cyklu, lecz współczesna wersja Superbohatera. Cechuje go odpowiedzialność, empatia i chęć niesienia pomocy.

Powodzenia!

Odcinek 13. Monika Kacprzak, Prezes Stowarzyszenia Włocławek Pomaga
Społecznik w Centrum 13 odcinka to Pani Monika Kacprzak – Prezes Stowarzyszenia Włocławek Pomaga. Pomaganie towarzyszy jej od czasów “podstawówki”, a robi to z empatia i ogromnym zaangażowaniem. Zobaczcie sami.

Odcinek 14. Daniel Tobjasz, Akademia Mieszanych Sztuk Walki
Dzisiaj spotykamy się z Panem Danielem Tobjaszem – to Wiceprezes Akademii Mieszanych Sztuk Walki, ale przede wszystkim społecznik.