Stowarzyszenie Trenerskie Organizacji Pozarządowych

//PL// Dzisiaj drugi dzień spotkania w Warszawie partnerstwa projektu #SMALEI #ErasmusPlus gdzie pracujemy nad Matrycą Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Matrix) skierowaną do europejskich organizacji działających w ramach edukacji osób dorosłych, która obejmuje pięć obszarów: Zarządzanie środowiskowe[…]

Kontynuuj czytanie …

Wolontariat z młodzieżą

Właśnie zakończyło się kolejne z serii naszych spotkań z młodzieżą na temat Wolontariatu. Dziękujemy Im za zainteresowanie, podzielenie się swoimi doświadczeniami oraz chęci do działań społecznych. Spotkanie było mega energetyczne i pozytywne. Dziękujemy uczniom z[…]

Kontynuuj czytanie …

Fundacja Anwil

Fundacja Anwil ma 17 pomysłów na zapewnienie dzieciom oraz młodzieży aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w lecie. Na realizację tylu wakacyjnych projektów przyznała granty      w 9. edycji programu „Wakacje z Fundacją. Wśród inicjatyw, nagrodzonych[…]

Kontynuuj czytanie …

Fundacja ARI ARI

Dziękujemy Fundacja Ari Ari za rozmowę i dostarczenie folderów, broszur i ulotek dotyczących działań fundacji. Jesteśmy pełni uznania i życzymy dalszego rozwoju a Pani Justynie życzymy powodzenia w uzyskaniu doktoratu.

Kontynuuj czytanie …

Program „Dostępna przestrzeń publiczna”

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego informuje, że mają Państwo możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”  z zakresu likwidacji barier architektonicznych lub informacyjno – komunikacyjnych, w tym m.in.: budowę lub[…]

Kontynuuj czytanie …

Caritas Diecezji Włocławskiej

Caritas Diecezji Włocławskiej po raz kolejny przystąpiła do programu żywnościowego FEAD Pomoc w ramach POPŻ 2021 Plus kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie[…]

Kontynuuj czytanie …