Nabór wniosków do Programu MRiPS pn. „Opieka wytchnieniowa”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ogłasza nabór wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy.
Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od dnia 22 maja 2024 roku do wyczerpania limitu miejsc w godzinach od 08:00 do 15:00, sala obsługi klienta stanowisko nr 11
W ramach powyższego naboru będzie można złożyć wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Dokumenty dotyczące wnioskowania o przyznanie wyżej wymienionej pomocy będzie można pobierać od dnia 6 maja 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10 stanowisko nr 11 lub ze strony internetowej