Baza organizacji pozarządowych

Jeśli szukasz jakiejkolwiek organizacji pozarządowej, w tym również mającej siedzibę we Włocławku, najlepiej skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów (także stowarzyszeń) Krajowego Rejestru Sądowego.

Można również poszukać organizacji pozarządowej w bazie portalu ngo.pl, a jeśli dana organizacja ma status tzw. organizacji pożytku publicznego – w odrębnej bazie organizacji pożytku publicznego.

Aktualny wykaz polskich organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w specjalnej wyszukiwarce umożliwiającej też dostęp do sprawozdań rocznych OPP.

Aktualny wykaz organizacji sportowych działających na terenie Włocławka jest dostępny tutaj.

Wykaz organizacji pozarządowych, przygotowany przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu jest dostępny w wyszukiwarce poniżej.

Nazwa organizacjiAdresTelefonAdres e-mail/strona WWWObszar działania
„Bezpieczne Miasto Włocławek”Żelazne Wody 23 b, 87-800 Włocławek785 984 454
„Czyste Serca”Planty 35 a/3, 87-800 Włocławek725 421 229czysteserca@wp.pl
„Nadwiślańskie Stowarzyszenie Strzeleckie Hecate”Targowa 5, 87-800 Włocławek603 632 622konradosiecki@yahoo.com
„Stowarzyszenie Ventura”14 Pułku Piechoty 6/29, 87-800 Włocławek606 810 852
„Towarzystwo Perkoz”Aleksandra Fredry 16A/31, 87-800 Włocławek54 411 09 10 / 693 400 146Inicjowanie, podejmowanie i rozwijanie działalności społecznej na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa, zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez organizację wypoczynku rodzinnego oraz integrację między różnymi społecznościami.
„Tutela”Żytnia 71A/12, 87-800 WłocławekEdukacja ekologiczna
„Wolny Wybór”Traugutta 22 lok. 19, 87-800 Włocławek665 157 621wolnywybor2016@gmail.comSzeroko rozumiana profilaktyka uzależnień, spotkania grupy wsparcia dla młodzieży mającej problem z nadużywaniem środków psychoaktywnych. 
Caritas Diecezji WłocławskiejGdańska 2/4, Włocławek54 231-26-53caritas@diecezja.wloclawek.plPomoc społeczna
Dobrzyńsko – Kujawskie Towarzystwo KulturalnePiwna 4, 87-800 Włocławek54 236 47 50biuro.dktk@wp.plTworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi twórczości artystycznej na terenie województwa włocławskiego. Popieranie i upowszechnianie dorobku różnych dziedzin twórczości artystycznej. Inspirowanie i koordynacja działalności społecznego ruchu kulturalnego województwa włocławskiego.
Europejska Fundacja Naukowa Instytut InnowacjiToruńska 148, Włocławek728-932-072a.wozniak@rcie.plWspieranie oraz propagowanie budowania gospodarki opartej na transferze wiedzy, innowacji i technologii.
Europejska Fundacja Naukowa Instytut InnowacjiToruńska 148, 87-800 WłocławekDziałalność na rzecz integracji europejskiej. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Federacja KonsumentówKilińskiego 9, Włocławek54 411 52 55wloclawek@federacja-konsumentow.org.plOchrona konsumentów
Ford Probe Klub Polskafordprobe.plOrganizowanie i popularyzacja sportu i turystyki samochodowej i motocyklowej.
Fundacja "Samotna Mama"Okrężna 21, Włocławek54 231-91-53k.balcer@palacbursztynowy.plPomoc rodzinom niepełnym
Fundacja „Anwil Dla Włocławka”Toruńska 222, 87-800 Włocławek54 414 21 05malgorzata.kosinska@anwildlawloclawka.pl / http://www.anwildlawloclawka.plWspieranie finansowo projektów m.in. na rzecz: podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki, podnoszenia jakości pomocy społecznej, upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu, prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
Fundacja „Centrum Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji”Smolna 6, 87-800 Włocławek662 093 591fundacjacsrr@gmail.comSport, Turystyka, Rekreacja , Ochrona Zdrowia
Fundacja „SAMOTNA MAMA”Okrężna 21, 87-800 Włocławek54 231 43 19Kontakt@fundacjasamotnamama.orgPomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz im dzieciom.
Fundacja „Sport i Pamięć”Hoża 14/28, 87-800 Włocławek54 236 09 91Uczczenie i upamiętnienie zmarłych sportowców ziemi włocławskiej, udzielanie pomocy byłym sportowcom włocławskim znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc sportowcom, dla których sport stał się drogą do niepełnosprawności
Fundacja ANWIL dla WłocławkaToruńska 222, Włocławek54-414-21-05malgorzata.kosinska@anwildla wloclawka.plFundacja wspiera projekty służące aktywizacji mieszkańców Włocławka
Fundacja BenignusWczasowa 3, 87-800 Włocławek660 787 233 / 54 413 27 56www.benignus.pl
Fundacja CaietanusKaliska 89, 87-800 Włocławek501 531 062fundacja@caietanus.plPomoc na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z innymi dysfunkcjami i zaburzeniami;Promocja i organizacja wolontariatu;Działalność charytatywna w obszarach: ochrony i promocji zdrowia: nauka, edukacji, oświaty i wychowania, sport, turystyka, kultura.
Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR - Koło we WłocławkuSłoneczna 4, Włocławek606-982-921fundacja-emir-wloclawek@o2.plLeczenie, opieka, adopcje zwierząt
Fundacja Ekologiczna3 Maj 35, 87-800 Włocławek695 477 466Ekologia
Fundacja Ekonomii Społecznej - TonŁazienna 1/Przedmiejska 5 , 87-800 Włocławek660 121 633fundacjation@gmail.comKultura, sztuka, tradycja, ochrona zdrowia, ratownictwo, bezpieczeństwo, prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja, prawo, wsparcie dla organizacji pozarządowych, rynek pracy, aktywizacja zawodowa, działalność międzynarodowa
Fundacja Fides Twoje ZdrowieTraugutta 10A, 87-800 Włocławek502 212 852fidesfundacja@gmail.com- Ochrona i promocja zdrowia, ratowanie życia,
Fundacja HoryzontyWeselna 22, 87-800 Włocławek54 412 46 18Niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Propagowanie oraz organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ochrona środowiska naturalnego i zwierząt oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa.
Fundacja HumanitarnaBojakowskiego 5, 87-800 Włocławek54 231 10 48fhumanitarna@tlen.pl / http://fundacja.wloclawek.plPomoc społeczna, Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ochrona i promocja zdrowia, Działalność wspomagająca rozwój techniki, Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dobór kultury i dziedzictwa narodowego, Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja Humanitarna WłocławekBojakowskiego 5, Włocławek54 231 10 48fhumanitarna@tlen.pl
Fundacja Magia DzieciomAleja Jana Pawła II 133, 87-800 Włocławek606 211 350biuro@magiadzieciom.plOrganizowanie i udzielanie pomocy na rzecz: szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo wychowawczych, bibliotek oraz uczelni wyższych, placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka), placówek służby zdrowia.
Fundacja Muzeum CelulozyŻabia 12a, Włocławek511-99-12-34jakubstaszak@celuloza.com.plFundacj dąży do powstania Muzeum Celulozy
Fundacja Muzeum CelulozyŻabia 12 A, 87-800 Włocławekceluloza.com.pl
Fundacja Na Rzecz Osób Uzależnionych od Alkoholu i Środków Psychotropowych „Świadomość”Orla 1, 87-800 WłocławekPraca na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna, diagnostyczna i profilaktyczna wobec osób dorosłych i dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistycznej i EkonomicznejPlac Wolności 1, 87-800 Włocławek660 457 526fundacja@ksw.wloclawek.pl
Fundacja Osób Niepełnosprawnych ze Schorzeniami Układu Ruchu im. Jana Pawła IIPlac Kolanowszczyzna 16/8, 87-800 Włocławek726 129 000Niesienie pomocy osobom chorym na schorzenia układu ruchu. Pomoc osobom po wypadkach. Działania na rzecz czynnego i aktywnego udziału osób ze schorzeniami układu ruchu w życiu społecznym kraju.
Fundacja PersonaKrólewiecka 22, 87-800 Włocławek606 710 897Wspomaganie i promowanie inicjatyw, zmierzających do wszechstronnego rozwoju Polski oraz społeczności lokalnych stanowiących jej części składowe w szczególności w zakresie nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu.
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ubogim „Dar Serca”Przedmiejska 10/3, 87-800 Włocławek507 751 399fundacja-sochacki@wp.plNiesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i opuszczonym oraz wpieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw w tym zakresie.
Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia „Almach”Kulińska 2, 87-800 Włocławek54 237 16 34biuro@fundacja-almach.org.plNiesienia pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej, Działania  w zakresie ochrony zdrowia obywateli, Działania w zakresie ochrony konsumentów  i pacjentów, Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą, Wspieranie w  rozwoju przedsiębiorczości  i  tworzeniu nowych miejsc pracy.
Fundacja Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego „Być”Jasna 18 C/22, 87-800 Włocławek48 663 950 044fundacjabyc@wp.plWszelka rehabilitacja mająca na celu przywrócenie w maksymalnym stopniu sprawności fizycznej i psychicznej osób tego potrzebujących;Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi;Wspieranie placówek wychowawczych i oświatowych w celu zwiększenia szans w osiągnięciu samodzielności
Fundacja Rozwoju Demokracji Ludowej, Kujawsko – Pomorskie Biuro FRDLUnii Lubelskiej 4c, 85- 059 Bydgoszcz795 505 511p.bys@bydgoszcz-fdrl.plWspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji.
Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. Generała Broni Władysława AndersaOkrzei 94A, Włocławek794-261-146js4051@wp.pl
Klub "PROMIEń"Gałczyńskiego 9, Włocławek54-234-11-43biuropromien@wp.pl/www.promien.q4.plDziałania narzcz uzależnionych.
Klub hodowców psa rasowegoPłocka 16/18, 87-800 Włocławek888 100 029
Klub Inteligencji Katolickiej we Włocławkupl. Kopernika 3, 87-800 Włocławek54 236 50 33Praca intelektualna i moralna w oparciu o naukę Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych. Przeciwdziałanie patologii społecznej
KOD WłocławekŻabia 12, 87-800 Włocławek798 714 589Obrona demokracji
Koło Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we WłocławkuUrocza 3, 87-800 Włocławek54 232 04 18Edukacja, wychowanie
Koło Absolwentów Liceum Marii Konopnickiej we WłocławkuBechiego 1, 87-800 Włocławek54 232 29 65 / 600 437 716Edukacja, wychowanie
Koło Wychowanków Liceum Ziemi Kujawskiej we WłocławkuMickiewicza 6, 87-800 Włocławek54 232 29 55Opracowywanie zgromadzonych archiwaliów, na które składają się zdjęcia, wspomnienia wychowanków, opracowania i wycinki prasowe, które mogą być w przyszłości wykorzystywane przy opracowaniu monografii szkoły.
Kujawskie Stowarzyszenie Krótkofalowcówhttp://kpsk.pev.pl/ Upowszechnianie wiedzy o działalności i historii krótkofalarstwa, poszerzanie grona sympatyków i miłośników krótkofalarstwa, rozwój, popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych krótkofalarstwem
Kujawskie Stowarzyszenie LiteratówŻytnia 49/30, Włocławek502-894-777Kultura i sztuka. Organizacja wieczorków poetyckich.
Kujawskie Stowarzyszenie Literatów we WłocławkuŻytnia 49/30, 87-800 Włocławek54 412 13 54Propagowanie i popularyzowanie osiągnięć literackich twórców regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej zrzeszonych w stowarzyszeniu;Upowszechnianie kultury literackiej w mieście i regionie wśród dorosłych, młodzieży i dzieci;Promowanie walorów historycznych, kulturowych, gospodarczych i krajobrazowych M. Włocławka i regionu
Kujawskie Stowarzyszenie RadiestetówKrasińskiego 3/15a 87-800 Włocławek54 232 56 27 / 54 236 39 02 / 54 233 88 36 / 54 236 95 03
Kujawsko – Pomorski Klub Biegłych i RzeczoznawcówPawła Bojakowskiego 5, 87-800 Włocławek54 231 10 48http://rzeczoznawca.wloclawek.pl
Kujawsko – Pomorski Związek LiteratówOgniowa 7/39, 87-800 Włocławek506 231 189Krzewienie i upowszechnianie pisarstwa oraz gromadzenie materiałów literackich, dotyczących w szczególności Kujaw i Pomorza oraz krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych i ich gromadzenie.
Kujawsko-Pomorski Klub Biegłych i RzeczoznawcówBojakowskiego 5, Włocławek606-798-522klubbieglych@wp.pldoskonalenie zawodowe biegłych i rzeczoznawców
Liga Obrony KrajuWronia 23/25, Włocławek54 232-47-65leszek.cieslak@tlen.plSport, turystyka, rekreacja
Liga Ochrony Przyrody Okręg we WłocławkuKomunalna 4, Włocławek54 232 76 82wcee@neostrada.plEkologia, ochrona środowiska
Lokalni Patrioci – Grupa Włocławek513 189 662lokalnipatrioci.wloclawek@gmail.comJako organizacja społeczna, skupia przy sobie osoby, którym zależy na dobru Włocławka, miasta w którym żyjemy. Nie interesują nas poglądy religijne ani partyjne, jedynie chęć działania na rzecz rozwoju naszego miasta.
Małe Przedsiębiorstwa Transportowe TAXI-MPT „Kujawiak”Ostrowska 16/141, 87-800 Włocławek54 233 33 59http://taxi-kujawiak.plSprawy zawodowe, branżowe, pracownicze
Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Romskich w Polsce „ Roma”Kraszewskiego 25, 87-800 Włocławek603 435 175 54 235 36 18http://roma.q4.pl/ / romastudio@o2.plKultura, sztuka, tradycja;Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
Mundurowy Klub Motorowy Rzeczpospolitej Polskiej Region WłocławekPolna 100, 87-800 Włocławekseliga@interia.plDziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także popularyzacja sportu motorowego (zarówno cztero- jak i dwukołowego) w środowisku służb mundurowych (wojsko, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Graniczna itp.)
Parafialna Ochotnicza Straż Pożarna Pod Wezwaniem Najświętszego Serca JezusaOstrowska 8, 87-800 Włocławek54 233 81 24
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy WłocławekZduńska 14, Włocławek54 231 46 56pck@poczta.onet.plPomoc społeczna
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarzad RejonowyZw. Zawodowych 18, Włocławek54 232-10-96pkpsjb@wp.plNiesienie różnych form pomocy osobom potrzebującym
Polski Związek NiewidomychŁazienna 654 232-35-13anon3@tlen.plPomoc i integracja osób niewidomych i niedowidzących
Polskie Towarzystwo Astronautyczne Oddział WłocławskiFredry 16, Włocławek608-675-888stanley41@poczta.onet.plPopularyzacja astronautyki/astronomii
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we WłocławkuSkorupki 4, Włocławek608-607-583tomasz.dziki@interia.euEdukacja i wychowanie
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we WłocławkuWolność 44, Włocławek54 412 22 71ptopwl@q4.plPomoc osobom przewlekle chorym i z zaawansowaną chorobą nowotworową
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział we WłocławkuMechaników 1, Włocławek54 236-24-10biuro@ptsm.wloclawek.plEdukacja i wychowanie. Organizator cyklicznych rajdów dla młodzieży
Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO” Oddział Regionalny we WłocławkuKaliska 83 A/13, 87-800 Włocławek601 897 009wloclawek@poliko.plOchrona i promocja zdrowia w zakresie przypadków nowotworów układu pokarmowego, a w szczególności sposobów ich leczenia poprzez wyłonienie stomii (przetoki jelitowej).
Polskie Towarzystwo Turystyczno KrajoznawczeSłowackiego 1a, Włocławek54 232-33-54poczta@wloclawek.pttk.plPropagowanie krajoznawstwa
PURE ART. GROUP Nieformalna Grupa Artystów503-142-339pure-art.-group@o2.plKultura i sztuka
Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej – Oddział we WłocławkuOstrowska 16/15, 87-800 Włocławek503 160 379alicja.sujkowska@rwr.pl / http://rwr.plProwadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na obszarze wodnym
Regionalne Centrum Integracji EuropejskiejToruńska 148, Włocławek728-932-078rcie@rcie.pl /www.rcie.plPozyskiwanie funduszy i dotacji ze srodków UE. Doradztwo personalne
Regionalne Centrum Integracji EuropejskiejToruńska 148, 87-800, Włocławek, kujawsko-pomorskie54 414 10 03/05rcie@rcie.plWspieranie procesu integracji europejskiej
Regionalne Stowarzyszenie Artystów „Wło-Art.” We Włocławku694 595 572jadwiga.jaroszewska@wp.pl artkujawy2013@gmail.comDziałalność kulturalno-oświatowa skupiająca twórców z regionu Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenie "Trampolina dla Włocławka"Ostrowska 8, Włocławek54 233-81-24trampolina.wloclawek@gmail.comDziałania na rzecz społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży. Integracja, wsparcie.
Stowarzyszenie "Włocławek Ponad Podziałami"Mielęcińska 37, Włocławek661-919-846wloclawek-ponad-podzialami@wp.plDziałania na rzecz miasta Włocławek.
Stowarzyszenie "Żyj dla innych"Leśna 3, Włocławek54 233 12 65pomoc dzieciom z niepełnosprawnością
Stowarzyszenie „Bioregion Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej”3 Maja 9, 87-800 WłocławekEkologia w Regionie
Stowarzyszenie „DAJ SZANSĘ”Sielska 3, 87-800 Włocławek510 287 215www.dajszanse.com dorota.bw@op.plOrganizowanie wsparcia dla dzieci chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci z włocławskich domów dziecka
Stowarzyszenie „Kolorowe Sale Dla Chorych Dzieci”Plac Wolności 15, 87-800 Włocławek604 465 970 54 412 93 15http://kolorowesale.q4.plInicjowanie, podejmowanie, rozwijanie i prowadzenie działalności społecznej na rzecz poprawy warunków pobytu dzieci w szpitalach i innych placówkach zajmujących się leczeniem chorych dzieci.
Stowarzyszenie „Ładowarka”792 777 398cieslikiewicz@gmail.comInicjowanie przedsięwzięć kulturalno-społecznych oraz inspirowanie mieszkańców do działania
Stowarzyszenie „NASZE DZIECI”Sielska 3, 87-800 Włocławek54 236 12 62Świadczenie wszechstronnej pomocy dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, szczególną troską stowarzyszenie otacza dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wspieranie rodziny w trosce o prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.
Stowarzyszenie „Starówka”Łanowa 7/19, 87-800 Włocławek600 231 981Stowarzyszenie.starówka@wp.plDziałalność edukacyjna, kulturalna;promocja patriotyzmu lokalnego, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie „Wójtówka”Zduńska 3/8/12/17, 87-800 Włocławek
Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina”Dziewińska 9/61, 87-800 Włocławek54 420 21 68zdrowarodzina.pl@gmail.comRozwiązywanie problemów rodzin z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością, rodzin dotkniętych uzależnieniami i przeciwdziałanie wszelkim patologiom społecznym.
Stowarzyszenie „Życie Nad Wisłą”Grodzka 115, 87-800 Włocławek600 069 126Działanie na rzecz popierania budowy stopnia wodnego na Wiśle w Nieszawie;Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat rzeczywistych zagrożeń związanych z ewentualną awarią stopnia wodnego we Włocławku.
Stowarzyszenie „Żyj Dla Innych”Leśna 3, 87-800 Włocławek54 233 12 65Niesienie pomocy dzieciom, przede wszystkim z niepełnosprawnością umysłową oraz ich rodzicom lub opiekunom;Wyrównywanie szans tych osób;Tworzenie dla nich lepszych warunków życia;Aktywizacja tych osób w życiu społecznym;Wspieranie rodzin.
Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Humanistyczno- EkonomicznejOkrzei 94A/55, Włocławek54 231 36 00 505 042 607Popularyzacja w społeczeństwie tradycji i współczesnych osiągnięć WSHE;Utrwalanie więzi środowiskowych absolwentów WSHE, Krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich;Wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków stowarzyszenia ;Inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów WSHE
Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych we WłocławkuBukowa 38/40, 87-800 Włocławek54 232 58 52Edukacja, wychowanie
Stowarzyszenie Budowania Postaw i świadomości Finansowe SFINSłowackiego 1/60, Włocławek601-84-10-62biuro@sfin.biz.plEkonomia, finanse osobiste. Organizacja szkoleń, prelekcji o tematyce finansowej
Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne "Vladislavia"Ogniowa 29, Włocławek501-140-309marianchor@tlen.plStowarzyszenie prowadzi zespoły Chóralne i instrumentalne.
Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne VladislaviaOgniowa 29 87-800 Włocławek501 140 309marianchor@tlen.plUpowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych kręgach społeczeństwa- kultywowanie tradycji muzycznych miasta i region w kraju i zagranicą.
Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr „Nasz”Weselna 22, 87-800 Włocławek508 349 493sylcze@wp.plKultura, teatr, wolontariat
Stowarzyszenie Handlowców „Hermes”Kaliska 79A, 87-800 Włocławek604 226 694Sprzedaż detaliczna
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych „Sukces”Młynarska 11/3 87-800 Włocławek54 236 26 66www.sise.cva.pl sise.sukces@onet.plPrzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ekonomicznemu mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego poprzez działania w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacji i poradnictwa, a także promocji ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. .
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SUKCESMłynarska 3, Włocławek54 426-26-67Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Stowarzyszenie Inwestorów i Użytkowników Lokali UsługowychKrólewiecka 1, 87-800 Włocławek54 236 05 37Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Mechaników PolskichPlac Wolności 1, Włocławek697-313-224tkurant@gmail.comRozwój przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu, współpraca międzynarodowa.
Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomi „Amazonki”al. Chopina 10 a, 87-800 Włocławek519170908amazonki@wp.plPomoc kobietom po raku piersi na terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego.
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Miar i WagJagiellońska 2A, 87-800 Włocławek54 411 17 22sandmarek@wp.plDziałanie zmierzające do kolekcjonerstwa opartego na wiedzy fachowej, popularyzowanie wiedzy z dziedziny metrologii wśród społeczeństwa, promocja i popieranie działań w zakresie udostępniania zbiorów kolekcjonerskich społeczeństwu
Stowarzyszenie Kolorowe Sale dla chorych dzieciPlac Wolności 15, Włocławek54 412 93 15irena_nowakowska@wp.plOchrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Krwiodawców Poczty PolskiejChopina 54, 87-800 Włocławek801 333 444Niesienie pomocy potrzebującym, tworzenie i uczestniczenie w narodowym programie rekrutacji honorowych krwiodawców.
Stowarzyszenie ŁADOWARKASzczygla 11, Włocławek792-777-398d.cieslikiewicz@gmail.comInicjowanie przedsięwzięć kulturalno-społecznych oraz inspirowanie do działania
Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych i Off-Road "Patrol Włocławek"Korczaka 12, Włocławek604-756-851patrol@q4x4 / www.q4x4.plPromowanie walorów historycznych i turystycznych Kujaw. Krzewienie kultury, sportu i promocji zdrowia, wychowania obywatelskiego. Działalność edukacyjna
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi KujawskiejGabriela Narutowicza 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski54 282 40 97Ochrona środowiska, działalność kulturalna, wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji, działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi, poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu, upowszechnianie wiedzy o historii Chocenia, gminy Choceń i regionu kujawskiego, poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja.
Stowarzyszenie Młodej LewicyKościuszki 24/26, 87-800 Włocławekfmskraj@gmail.comCelem stowarzyszenia jest: poszanowanie wolności słowa;sumienia i wyznania;zabieganie o racjonalny rozwój miasta i regionu;dbanie o ich dobry wizerunek względem innych miast;wspieranie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego
Stowarzyszenie Mniejszości i Narodowej Romów „Roma-Union”Pułku Piechoty 4/44, 87-800 Włocławek889 444 441Kształtowanie postaw patriotycznych i ideowych wśród członków oraz innych osób;Włączanie ludności cygańskiej w nurt życia społecznego i kulturalno – oświatowego R.P. ;Likwidacja analfabetyzmu;Propagowanie kultury cygańskiej ;walka z przejawami rasizmu;niesienie pomocy najuboższym rodzinom cygańskim
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „ Sokół”Osiedlowa 1, 87-800 Włocławek608 365 646http://peregrinus.pl/pl/Ochrona zwierząt gatunków chronionych;Edukacja ekologiczna;Wspieranie uprawiania sokolnictwa (hodowli i układania ptaków łowczych oraz polowania z nimi);Hodowla zwierząt gatunków chronionych
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Człowieka „Jestem”Przedmiejska 17/2, 87-800 Włocławek54 232 79 94Popularyzacja wiedzy poprzez różnego rodzaju działania informacyjne, popularno-naukowe i szkoleniowe;Świadczenie usług edukacyjnych, opiekuńczo- diagnostycznych- terapeutycznych;Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania wszelkiego rodzaju patologiom
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Demokracji LokalnejBluszczowa 42, 87-800 WłocławekPrawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży o Zaburzonym RozwojuNowomiejska 21, 87-800 Włocławek54 412 10 41 w.20Edukacja, wychowanie
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EURO-INTEGRACJA”al. Chopina 10 lok. 12, 87-800 Włocławek781 786 701 / 698 493 061
Stowarzyszenie Nowa Grupa KujawskaSłowackiego 1A. 87-800 Włocławek600 295 845nowa.grupa.kujawska@wp.plPodtrzymywanie tradycji regionalnej i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturalnej. Upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie w zakresie sztuk plastycznych. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych. Diagnozowanie potrzeb i prezentowanie opinii środowisk społecznych i twórczych odnośnie życia artystycznego w regionie wobec różnych instytucji i władz administracyjnych. Integracja twórców sztuk pięknych z regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
Stowarzyszenie Obywateli Projekt WłocławekKrólewiecka 17/28, 87-800 Włocławek515 712 642www.projektwloclawek.plNaszym celem są działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Promujemy odpowiedzialny biznes i przedsiębiorczość, dialog międzykulturowy oraz zajmujemy się integracją niepełnosprawnych. Aktywizujemy młodych ludzi, pozyskujemy wolontariuszy, prowadzimy edukację historyczną.
Stowarzyszenie Osób NieobojętnychKościelna 8, 87-800 WłocławekWspieranie działań zmierzających do budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o katolicką naukę społeczną.
Stowarzyszenie Ośrodek Ekologiczno-rekreacyjny „Wójtowskie”Kujawska 9/31, 87-800 Włocławek603 389 617http://wojtowskie.cba.pl/nowa/ / eko.wojtowskie@gmail.comSport, Turystyka, Rekreacja
Stowarzyszenie Polskich Energetyków Odział we WłocławkuPłocka 30/32 lok 28, 87-800 Włocławek506 515 281wloclawek@spe.org.plRozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością IntelektualnaKomunalna 4, 87-800 Włocławek668 445 061Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualnym OLIGOKomunalna 4, Włocławek668-445-061oligo.wloclawek@gmail.comPomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach DrogowychWronia 1/28, 87-800 Włocławek54 232 71 46 / 54 232 71 46Wszechstronna pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych;Promocja działań sprzyjających zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „Kujawy” w ŚmiłowicachWysoka 15b, 87-800 Włocławek54 230 91 15spoiw@tlen.plSprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Ziemi DobrzyńskiejWysoka 15B, 87-800 Włocławek54 230 91 15spoiow@tlen.plSprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Ziemi KujawskiejWysoka 15B, 87-800 Włocławek54 230 91 15 / 54 236 01 13spoiw@tlen.plSprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry WłocławskiejPlac Kopernika 7, 87-800 Włocławek602 397 664Działania zmierzające do zachowania i ochrony Katedry włocławskiej i należących do niej dzieł sztuki i kultury będących świadectwem wiary, polskości i tradycji narodowej
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 "WESPÓŁ"Gałczyńskiego 9A, Włocławek54 234 96 94wespol20@gmail.comDziałalność charytatywna na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Młodzieży z wadą słuchu „Surdo”Starodębska 26, 87-800 Włocławek502 168 745502 623 114surolo@onet.plPomoc dzieciom oraz młodzieży z wadą słuchu i ich rodzicom
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji WłocławskiejPl. Mikołaja Kopernika 3, 87-800 Włocławek54 231 27 16 / 691 371 807Celem stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne oraz wspieranie członków i sympatyków stowarzyszenia oraz wszystkich potrzebujących w ich życiu małżeńskim i rodzinnym
Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło Nr 19Żabia 12a, 87-800 Włocławek605 523 500http://www.ssp.wloclawek.pl/ / saperzy.wloclawek@onet.plPopularyzowanie i propagowanie spraw obronności kraju zwłaszcza wśród młodzieży i społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie SfinŻabia 12 a 87-800 Włocławek54 416 62 60biuro@sfin.biz.plKreowanie nowoczesnych postaw i obiektywnej świadomości finansowej Polaków. Rozwój świadomego finansowo społeczeństwa i wykształcenie pozytywnych nawyków potrzebnych do rozsądnego zarządzania środkami finansowymi.
Stowarzyszenie Taksówkarzy AvantiWronia 1 87-800 Włocławek54 231 33 60http://www.taxi-avanti.pl/Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Taksówkarzy Radio Taxi „Delfin”Plac Kolanowszczyzna 16, 87-800 Włocławek54 232 60 00radiotaxidelfin@vp.plSprawy zawodowe, pracownicze,, branżowe
Stowarzyszenie Taksówkarzy Włocławskich „Wspólnota Przewozów Taksówka”Wieniecka 39, 87-800 Włocławek,54 236 73 53 / 54 236 53 53Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej we WłocławkuRomualda Traugutta 26 87-800 Włocławek54 412 28 33 / 54 235 55 73zg_suwnn@o2.plIntegrowanie Polaków urodzonych w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945 na ziemiach III Rzeszy w jej granicach sprzed 1939 roku. Udzielanie wszechstronnej pomocy tym osobom.
Stowarzyszenie właścicieli Garaży StowgarToruńska 85, 87-800 Włocławek54 236 69 49Ochrona i zabezpieczenie pojazdów samochodowych na terenie będącym we władaniu stowarzyszenia;wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska.
Stowarzyszenie Właścicieli Włocławskich NieruchomościDziewińska 4/14, 87-800 Włocławek606 928 868
Stowarzyszenie Włocławska Inicjatywa GospodarczaSpółdzielcza 7, Włocławek501-611-770poczta@wigwloclawek.plDziałania w zakresie zbiórki wewnetrznej na rzecz dzieci niepełosprawnych, poprzez działalność informacyjną w mediach
Stowarzyszenie Włocławska Młodzieżowa Orkiestra MilenijnaWiejska 29, 87-800 Włocławek54 231 19 88Sztuka, muzyka, poznawanie kultury międzynarodowej
Stowarzyszenie Włocławska Orkiestra KameralnaWiejska 29, 87-800 Włocławek54 231 19 88Rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa
Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza MaratończykReymonta 22A/3530 730 610wkb.maratonczyk@gmail.comOrganizacja imprez biegowych
Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet SenioraPlac Wolności 1, 87-800 Włocławek534 777 869uniwersytetzarzad@wp.plOchrona i promocja zdrowia działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, oświata, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działania na rzecz integracji europejskiej, aktywizacja społeczna seniorów, wolontariat
Stowarzyszenie Włocławskie Mamy795 993 644wloclawskiemamy@op.pl
Stowarzyszenie wsparcia Społecznego „Aditus”Akacjowa 10, 87-800 Włocławek608 061 556aditus@interia.plPomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans tych osób, przeciwdziałanie patologiom społecznym;Upowszechnianie Turystyki, Kultury Fizycznej, sportu, rekreacji oraz zdrowego stylu życia
Stowarzyszenie Wspomagania Rodzin Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju "POPATRZ NA MNIE"Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek54 234 70 26Wszechstronna pomoc osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom
Stowarzyszenie zwykłe „ Wolny Wybór”Traugutta 22/19, 87-800 Włocławek665 157 621wolnywybor2016@gmail.comUdzielanie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym;Przeciwdziałanie patologiom społecznym;poprzez działania profilaktyczne
Towarzystwo Elektrowni WodnychPłocka 171, 87-800 Włocławek58 679 79 51biuro@tew.pl
Towarzystwo Miłośników WłocławkaPlac Wolności 20, 87-800 Włocławek54 232 28 08Działalność społeczna zmierzająca do rozwoju i popularyzacji miasta Włocławka
Towarzystwo Muzyczne „Big-Band Włocławek”Wojska Polskiego 13, 87-800 Włocławek601-686-559Rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we WłocławkuŁanowa 19/7, Włocławek697-102-595toz@toz.wloclawek.pl /www.toz.wloclawek.plDziałanie w obronie zwierząt, niesienie im pomocy.
Towarzystwo Pomocy Całkowicie Niewidomym "KRET"Wyspiańskiego 4/10, Włocławek605-591-800tpcnkret@o2.plDziałanie na rzecz środowiska osób całkowicie niewidomych, ich aktywizacja życiowa i zawodowa
UKS "Piątka"Wieniecka 46, Włocławek604-616-398edytagladysiak@onet.plOrganizacja festynów i imprez sportowych na terenie szkoły
Unia Polskich Sieci Detalicznych StowarzyszenieKomunalna 6, 87-800 Włocławek41 362 01 90Ochrona podstawowych interesów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych członków stowarzyszenia.
Włocławek Ponad PodziałamiMielęcińska 37, 87-800 Włocławekwloclawek-ponad-podzialami@wp.pl / www.kw-wpp.pl
Włocławska Wspólnota SamorządowaKilińskiego 1, 87-800 Włocławek54 232 31 59
Włocławski Ruch EkologicznyBulwary 5C/12, 87-800 WłocławekEkologia
Włocławski Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska PolskiegoŻabia 12a, 87-800 Włocławek603 651 344zzwpwloclawek@tlen.pl / zzwpwloclawek@o2.plIntegrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność. Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych   w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej.
Włocławski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu OzdobnegoGniazdowskiego 8/35, 87-800 Włocławek54 237 15 89 / 606 784 425 / 692 376 819kontakt@wzhgrido.pl / http://wzhgrido.plHodowla drobiu ozdobnego
Włocławskie Centrum Edukacji EkologicznejKomunalna 4, Włocławek54 232 76 82wcee@neostrada.plEkologia, ochrona środowiska
Włocławskie Centrum Edukacji EkologicznejKomunalna 4, 87-800 Włocławek54 232 76 82 / 54 411 09 95http://wcee.org.pl
Włocławskie Integracyjne Stowarzyszenie Artystów "Pasja"Warszawska 11/13, Włocławek792-599-919martakoltun@o2.plKultura i sztuka.
Włocławskie Integracyjne Stowarzyszenie Artystów „Pasja”Warszawska 11/13, 87-800 Włocławek502 894 777Popularyzacja, konsolidacja i rozwój artystyczny;Edukacja kulturalna;Rewitalizacja poprzez sztukę i aktywizacja w obszarze kultury.
Włocławskie Kurkowe Bractwo StrzeleckiePlac Wolności 17, 87-800 Włocławek691 722 961aleksander19491@wp.plDziałalność oświatowa i kulturalna na rzecz młodzieży w zakresie krzewienia historii, spuścizny narodowej i kultury fizycznej. Pielęgnowanie tradycji narodowych, patriotycznych, historycznych Rzeczypospolitej Polski, zgodnie z hasłem "bóg-honor-ojczyzna".
Włocławskie Stowarzyszenie CapoeiraŻytnia 49/62, Włocławek661-799-023r.piekarski@capoeira.wloclawek.plPromocja oraz upowszechnianie sztuki walki
Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy StomatologówKrólewiecka 1a/2, 87-800 Włocławek54 231 51 57szkolenia@stomatologia.edu.pl / http://stomatologia.edu.plProwadzenie działalności naukowo - szkoleniowej. Integrowanie środowiska lekarzy stomatologów. Ochrona praw zawodowych.
Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "EUROINTEGRACJA"Chopina 10/12, Włocławek698-493-061j.schwarz@onet.eu / www.eu-wsn.plDziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo
Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe „COGITO”Al. Chopina 2/4, 87-800 Włocławek54 232 43 89 / 693 360 999cogito@w3wl.pl / http://www.zscogitowloclawek.szkolnastrona.pl/Edukacja , wychowanie
Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „ Promień”Gałczyńskiego 9, 87-800 Włocławek54 234 11 43biuropromien@wp.plPrzeciwdziałanie alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu.
Włocławskie Towarzystwo NaukowePlac Wolności 20, Włocławek54 232 28 08wtn@wtn.plEdukacja i wychowanie.
Włocławskie Towarzystwo NaukowePlac Wolności 20, 87-800 Włocławek54 232 28 08http://www.wtn.pl/ / wtn@wtn.plKrzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych, dotyczących Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących "PIONEK"Arentowicza 3 lok.65, Włocławek504-809-511wkspionek@o2.plKlub prowadzi działalność sportową w zakresie upowszechniania i wyczynu w kilku dyscyplinach sportowych (kręgle, strzelectwo, warcaby), rozwoju turystyki, aktywizacji ruchowej, promocji zdrowego stylu życia
Yacht Club AnwilUskok 5 włocławek54 255 02 55biuro@yca.plPropagowanie turystyki i rekreacji
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Włocławek MiastoŻabia 12a, Włocławek793-147-147wloclawek@zhp.pl