Doradztwo

Organizacje pozarządowe mogą starać się o dotacje z różnych źródeł. Najpoważniejszym źródłem są dotacje (granty), które są przyznawane przez samorządy i administrację publiczną w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

O aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych, a także wskazówki dotyczące finansowania Waszych pomysłów.
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/

W każdy czwartek od 16:00-18:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu do Państwa dyspozycji jest Konsultant ds. tworzenia projektów i pozyskiwania funduszy ze źródeł poza samorządowych, w tym PL, UE, EOG, z którym m.in. będzie można  omówić swoje pomysły na projekty

Anna Jóźwiak od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych” w tym między innymi: EFS, POKL, IW Equal, EFRR, EOG, Kultura, Edukacja i inne. Specjalizuje się w projektach z zakresu rynku pracy, kultu ry, ekologii, badań socjologicznych.

Doradzać będzie w zakresie:

  • Doradztwo w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)
  • Porady w zakresie aplikowania i rozliczania środków z dotacji
  • Konsultacje założeń projektowych ( cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet)
  • Pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych
  • Pomoc w przygotowaniu projektów – wymogi formalne i merytoryczne
  • Sprawozdawczość projektowa
  • Tworzenie i prowadzenie projektów partnerskich