Skład MRDPP – IV kadencja

Skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Przedstawiciele Rady Miasta Włocławek

Agnieszka Chmielewska

Jarosław Hupało

Dariusz Jaworski

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Włocławek

Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz

Zbigniew Polatowski

Danuta Zarzeczna

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Katarzyna Balcer
Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek

Sylwia Czerwińska-Modrzejewska
Przedstawiciel Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego Teatr Nasz

Czesław Zarzeczny
Przedstawiciel Kujawskiego Stowarzyszenia Seniorzy Razem

Maciej Gawrysiak
Przedstawiciel Włocławskiego Instytutu Spraw Publicznych

Monika Jabłońska
Przedstawiciel Fundacji na rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladyslawia”

Wojciech Prokopowicz
Przedstawiciel Włocławskiego Klubu Biegacza „Maratończyk”

Longina Rogiewicz
Przedstawiciel Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej

Jan Schwarz
Przedstawiciel Włocławskiego Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”

Jarosław Marciniak
Przedstawiciel Klubu Sportowego „AQUA”