PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NGO

29 SIERPIEŃ 2019 R.

PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NGO – cz. I:

Podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych w sferze ekonomii społecznej

 

„Każdy w swoim życiu staje przed określonymi trudnościami, potrzebami, oczekiwaniami. Tylko jedni radzą sobie z tym lepiej, inni gorzej. Ci pierwsi zazwyczaj posiadają umiejętności, które pozwalają im pokonywać bariery i problemy dnia codziennego. Warto więc zdobywać nowe umiejętności, bowiem tylko w ten sposób uczymy się „na przyszłość’ radzić sobie z problemami, których jeszcze nie znamy”. 

 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem – Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego
na kolejne bezpłatne szkolenia i konsultacje w ramach projektu „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”.

29 sierpnia 2019 roku rozpoczynamy kolejny panel szkoleniowy pn.: PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NGO – cz. I: Podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych w sferze ekonomii społecznej”. Tym razem spotykamy się we Włocławku, w Urzędzie Miasta, przy ulicy Zielony Rynek 11/13, w sali nr 5 (na parterze). Szkolenie trwać będzie od godziny 10.00 – 15.00 i obejmować będzie część wykładową, po której każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać z konsultacji i doradztwa prowadzonego przez radcę prawnego – Monikę Czarnowską.

Celem panelu szkoleniowego „PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NGO”  jest przedstawienie zmian, jakie w ostatnim czasie zaszły w przepisach regulujących zasady działalności NGO  w sferze ekonomii społecznej.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu m.in.:  jak założyć organizację pozarządową, jak przeprowadzić proces rejestracji lub przekształcenia organizacji, jak zatrudniać członków organizacji, co należy do kompetencji zarządu i organu nadzoru, jakie są nowe obowiązki organizacji pozarządowych, jakie zaszły zmiany w pozyskiwaniu środków na działalność, jakie przepisy prawa obowiązują organizacje pozarządowe – i wiele, wiele innych ważnych regulacji prawnych.

Uczestnicy szkoleń zaopatrzeni zostaną w materiały szkoleniowe, w których znajdą z pewnością – wiele przydatnych dla nich informacji i wzorów.

Szkolenie i konsultacje prowadzić będzie radca prawny – Monika Czarnowska.

Miejsce szkolenia: sala nr 5 Urzędu Miasta Włocławek, przy ulicy Zielony Rynek 11/13 – godz. 10.00 – 15.00 – czwartek, 29 sierpnia.

 

Adresaci szkolenia: członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalni aktywiści, przedstawiciele JST – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizacje, które wezmą udział w minimum trzech szkoleniach w ramach różnych paneli cyklu szkoleniowego „WIEMY BO CHEMY”, otrzymają zestaw poradników z cyklu „ABC trzeciego sektora”.

Panel szkoleniowy „PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NGO” realizowany jest w ramach zadania publicznego „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie obejmuje cykl szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla środowiska NGO z obszaru naszego województwa.

 

Osoby chcące skorzystać ze szkolenia i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: chwytajdzien@protonmail.com, do dnia 28 sierpnia 2019 roku.

 

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Kontakt: tel.: 693 518 219, e-mail: chwytajdzien@protonmail.com

 

Poniżej: formularz zgłoszeniowy i program szkolenia

 

 

                      „WIEMY BO CHCEMY –

          cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji   

                    pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

PROGRAM SZKOLENIA

w dniu 29 sierpnia  2019 r.

PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NGO – cz. I:

Podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych w sferze ekonomii społecznej

 

 1. Podstawowe przepisy prawa regulujące zasady funkcjonowania NGO
 2. Zakładanie stowarzyszeń zgodnie nowymi przepisami prawa:
  1. stowarzyszenia rejestrowe
  2. stowarzyszenia zwykłe
 3. Funkcjonowanie organizacji w świetle zmienionych przepisów prawa:
  1. zatrudnianie członków organizacji
  2. zasady nadzoru
 4. Zmiany w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych
 5. Przekształcanie stowarzyszeń
 6. Nowe obowiązki dla stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych

Organizator: Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ – na zlecenie Samorządu

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Formularz zgłoszeniowy:

WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego

 

PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NGO – cz. I: Podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych w sferze ekonomii społecznej”. Szkolenie i konsultacje dla NGO z województwa kujawsko-pomorskiego – 29 sierpień 2019 r. – godz. 10.00 – 15.00.

WŁOCŁAWEK – Urząd Miasta we Włocławku, ul. Zielony Rynek 11/13 – sala nr 5 (na parterze)

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko

oraz funkcja w organizacji

 
Nazwa organizacji

nr KRS

 

 

Adres siedziby organizacji  

 

Tel. kontaktowy  

 

E-mail  

 

Rejestrując  się na wydarzenie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ z siedzibą w: Trojaczek 3, 88-230 Piotrków Kujawski, dla potrzeb niezbędnych do organizacji wydarzenia i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEN w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa w szkoleniu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanych celów, w których dane te są przetwarzane.  Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowią przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE art. 6 ust. 1a, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U.2018.1000) oraz związane z nią akty wykonawcze, dla celów związanych z realizacją statutowych obowiązków Stowarzyszenia CHWYTAJ DZIEŃ.

Data i podpis : …………………………………………………….

Organizator:  Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ –  na zlecenie Samorządu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem tel. 693 518 219 lub na adres e-mail: chwytajdzien@protonmail.com

 

Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego