Nie bądź jak ryba! Zabierz głos w sprawie rewitalizacji Śródmieścia!

Jakie są najważniejsze problemy Śródmieścia i jak Waszym zdaniem można je rozwiązać? Czy uważacie, że że obszar rewitalizacji powinien zostać rozszerzony o inne części Miasta?
Przypominamy, że do 13 stycznia 2017 roku trwają konsultacje społeczne. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w tym procesie.
Więcej informacji na oficjalnym portalu miejskim oraz w Kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9.