Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkursy w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkursy w ramach Narodowego Programu Zdrowia:

1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa
2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa
4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki
5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się
6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego
7. Zadania koordynacyjne

Oferty można składać do 17 lutego 2017 r.
Szczegół na stronie.