KONFERENCJA „Specjaliści dla autyzmu”

Jak skutecznie pomagać dzieciom z autyzmem i ich rodzinom

GDZIE?
Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II
Pl. Staszica 1, 87-800 Włocławek
Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II we Włocławku

KIEDY?
4 marca 2017

!!! WAŻNE INFO !!!
W trakcie trwania konferencji oraz w przerwie, dostępny będzie Punkt Konsultacyjny dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci lub z podejrzeniem autyzmu.

REJESTRACJA
Wstęp jest bezpłatny – obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń – ilość uczestników jest ograniczona

PROGRAM KONFERENCJI:
09:00 – rejestracja uczestników
09:15 – przywitanie i przedstawienie prelegentów
09:30 – 10:10 – Czy to może być autyzm? Program wczesnego wykrywania autyzmu „BadaBada” | Agata Bujnik – Fundacja Synapsis
10:10 – 10:50 – Połączenie mikrobiota – mózg brakującym ogniwem w terapii autyzmu? | mgr Zuzanna Baraniak – Instytut Mikroekologii
10:50 – 11:30 – Wolontariat koleżeński jako nowa forma wsparcia młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce | mgr Kinga Wojaczek – Autilius | Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
11:30 – 12:20 – Przerwa na lunch
12:20 – 13:00 – Dieta eliminacyjna jako wsparcie w terapiach osób z ASD | mgr Zuzanna Baraniak – Instytut Mikroekologii
13:00 – 13:20 – Formy pomocy dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin | mgr Monika Kramkowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku
13:20 – 15:00 – projekcja filmu „Życie animowane”
15:00 – zakończenie