Program Europa dla Obywateli: Trwa nabór wniosków w obu komponentach.

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” przypomina o trwającym naborze wniosków w programie „Europa dla obywateli”. Szansę na otrzymanie dofinansowania na działania obywatelskie, społeczne i dotyczące pamięci europejskiej mają organizacje, samorządy i instytucje posiadające osobowość prawną i nienastawione na zysk, zainteresowane realizacją projektów międzynarodowych lub o wymiarze europejskim.

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje wszystkie komponenty i działania programu:

Komponent 1. Pamięć europejska (jedyny nabór w roku)
Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie:
Działanie 2.1. Partnerstwo miast
Działanie 2.2. Sieci miast
Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego (jedyny nabór w roku).
Więcej na portalu ngo.pl

Ostateczny termin składania aplikacji to 1 marca 2017 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego.