Punkt pomocy wypełniania PIT-ów dla Seniorów

1% od seniora – krok po kroku

Czy senior (emeryt, rencista) może przekazać 1% swojego podatku np. Fundacji – organizacji pożytku publicznego, w skrócie OPP?
Tak. Senior może przekazać 1% podatku na rzecz organizacji OPP.

Co mogę zyskać, co mogę stracić?
Przekazując 1% ze swojego PIT-u, nie tracisz ani złotówki. Obdarowujesz pieniędzmi, które i tak musisz przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Możesz tylko zyskać pomagając potrzebującym.

Co oznacza określenie: organizacja pożytku publicznego, w skrócie OPP?
Są to organizacje, które mają prawny status pożytku publicznego nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy. Organizacje te mogą pozyskiwać środki finansowe z tzw. 1%, w zamian podlegają kontroli, muszą dbać o przejrzystości swoich działań.

W jaki sposób jako senior (emeryt, rencista) mogę przekazać 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego?
Musisz samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym, czyli wypełnić PIT. W przypadku seniorów najczęściej jest to druk PIT-37. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpiszesz numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, a urząd zajmie się przekazaniem tych środków w twoim imieniu. Zeznanie możesz doręczyć do urzędu skarbowego osobiście, wysłać listem poleconym lub złożyć drogą elektroniczną.

Jak to wygląda w praktyce?
Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą, otrzymałeś odpowiednio od właściwego urzędu PIT-11A lub PIT-40A. W sytuacji, gdy nie masz żadnych innych dochodów, to ten dokument wystarczy, aby wypełnić zeznanie samodzielnie. W praktyce sprowadza się to do przepisania informacji z otrzymanego od urzędu dokumentu (PIT11A lub PIT 40A) i wpisaniu w odpowiednich rubrykach numeru KRS organizacji, której chcesz przekazać 1% oraz kwoty jaką przekazujesz. Jeżeli wypełniasz PIT-37, to w rubryce 137 wpisujesz numer KRS organizacji OPP, a w kolejnej rubryce 138 wpisujesz kwotę. Możesz podać także informacje dotyczące celu szczegółowego.

Jak obliczyć kwotę 1% podatku?
Mnożysz podatek (podatek z rubryki podatek należny) razy 1%. Liczbę, którą otrzymasz zaokrąglasz w dół do dziesiątych groszy.

Jakie dane organizacji należy podać?
Wpisujesz tylko numer KRS, czyli numer który organizacja otrzymała w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie podajesz nazwy organizacji. Dlatego zawsze upewnij się, że numer jest prawidłowy.

Czy to wszystko?
Tak, to wszystko. Nie musisz wpłacać kwoty 1% podatku na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. Nie musisz zachowywać dowodu wpłaty, itd. Tak było kiedyś. Dziś proces przekazania 1% podatku jest uproszczony.

Do kiedy masz czas na przekazanie 1%?
W tym roku termin rozliczeń mija 2 maja 2017, ponieważ 30 kwietnia to niedziela (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm – zgodnie z tym przepisem, jeśli termin administracyjny przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni).

Jeśli mimo tego napotkam trudności, nasuną się pytania?
Bez wychodzenia z domu w razie pytań pomogą doradcy Ogólnopolskiej Infolinii Podatkowej. Możesz z nimi porozmawiać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, dzwoniąc pod numer telefonu: z telefonów stacjonarnych 801 055 055, z telefonów komórkowych 22 330 0330, z zagranicy +48 22 330 0330.

Zawsze możesz udać się do twojego Urzędu Skarbowego, gdzie również uzyskasz wsparcie.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych  i Wolontariatu  w  porozumieniu ze Stowarzyszeniem Starówka prowadzi punkt doraźnej pomocy dla Seniorów w wypełnianiu PIT-ów. Punkt czynny w każdy wtorek w godzinach 10:00 do 12:00 przy ul. Żabiej 12a, w Sali  nr 1.