Szkoleniowy piątek w Centrum – „Fundraising i kampania 1% – mity i fakty już za nami !!!

W dniu 24 lutego 2017 roku we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się szkolenie ph „Fundraising i kampania 1% – mity i fakty już za nami !!!
Uczestniczyli w nim przedstawiciele naszych lokalnych organizacji pozarządowych:

– Fundacja na rzecz rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladyslawia”
– Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
– Stowarzyszenie „Amazonki”
– Stowarzyszenie „Starówka”
– Stowarzyszenie „Żyj dla innych”
– Świetlica Oratorium
– Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Pionek”
– Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „Sukces”
– Lokalna Grupa Działania
– Polski Związek Niewidomych
– Stowarzyszenie Wsparcia Społecznegop Aditus
– Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora
– Klub Rodziców JIM we Włocławku

Podczas szkolenia uczestnicy zastanawiali się wspólnie nad tym jak zacząć fundraising pozagrantowy w organizacji i od czego zależy sukces w pozyskiwaniu środków. Podane zostały przykłady dobrych kampanii fundraisingowych. Zastanowiono się także nad wyborem technik fundraisingowych, które warto wdrażać w pierwszej kolejności oraz jak unikać fundraisingowych błędów. Rozprawiano się także z najbardziej powszechnymi mitami na temat pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych.

Szkolenie poprowadził Pan Andrzej Pietrucha – doświadczony fundraiser i trener organizacji pozarządowych!