Ogólnopolski konkurs mikrograntów „Centrum dla Rodziny”

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Nabór ofert już trwa! Głównym założeniem Konkursu jest zachęcenie lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej www.dzialamyrazem.pl.