Warsztaty edukacyjne dla organizacji pozarządowych

Po koniec kwietnia w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Towarzystwo Amicus realizujące projekt „Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce przeprowadzi warsztaty edukacyjne dla członków, pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych.

Warsztaty skierowane są do organizacji, które mają zamiar aplikować o środki z funduszy europejskich oraz do tych, które do tej pory nie aplikowały lub poniosły porażkę w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z ofertą szkolenia i zachęcamy do uczestnictwa w nim

Aby zarejstrować się na to wydarzenie należy wypełnić formularz rekrutacyjny znajdującyc się pod linkiem:

http://ckngo.pl/blog/show-post/p/100

Znajduje się tam również dokładny program warsztatów oraz informację o osobie prowadzącej szkolenie.