Webiunarium „Zanim podpiszesz sprawozdanie finansowe…”

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza na webiunarium „Zanim podpiszesz sprawozdanie finansowe…”

W czasie webinarium ekspert podpowie, co warto sprawdzić w tabelach rachunku zysków i strat i w bilansie, np. czy nasze sprawozdanie jest przygotowane według obowiązującego wzoru ? Jak przeczytać i interpretować podstawowe dane ze sprawozdania finansowego – co może oznaczać wynik finansowy ujemny? Co warto zweryfikować w pozostałych pozycjach?

Zarejestruj się już teraz – http://tinyurl.com/mtv2c3c
Przeczytaj więcej – http://tinyurl.com/n6s79jj