Doradztwo prawne w Centrum dla włocławskich NGO

W dniu 24 maja 2017 r w godzinach od 16:00 do 18:00  we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu do Państwa dyspozycji będzie specjalista, który  poprowadzi doradztwo prawne dla włocławskich organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych zainteresowanych założeniem organizacji.

Doradztwo będzie obejmować:

 • wsparcie na starcie – zakładanie organizacji pozarządowej:
 • pomoc w wyborze formy prawnej organizacji,
 • wyjaśnienie zasad rejestracji,
 • analiza statutu zakładanego podmiotu i dokumentów potrzebnych przy rejestracji,

 Wsparcie dla działających organizacji pozarządowych:

 • prawo stowarzyszeń i fundacji,
 • pomoc w przeprowadzeniu zmiany statutu organizacji,
 • pomoc w przeprowadzeniu zmiany w składzie organów organizacji,
 • pomoc w konstruowaniu dokumentacji formalno-prawnej organizacji (protokoły, uchwały, regulaminy, pełnomocnictwa, sprawozdania merytoryczne itp.),
 • przeciwdziałanie “praniu” pieniędzy,
 • ochrona danych osobowych w organizacji,
 • procedury administracyjne,
 • postępowanie rejestrowe (KRS) – pomoc w przygotowaniu dokumentów,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • odpowiedzialność karna i cywilnoprawna organizacji
  i członków organów statutowych,
 • działalność pożytku publicznego i uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego,
 • pomoc w rozpoczęciu prowadzenia przez organizację pozarządową działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji organizacji pozarządowej,
 • współpraca z administracją publiczną (prawo lokalne),
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych
  z zamówieniami dokonywanymi w projektach unijnych (zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz efektywnego i racjonalnego ponoszenia wydatków – rozeznanie rynku).

Organizacje lub grupy inicjatywne chcące skorzystać z doradztwa powinny skontaktować się z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel.  54 416 62 60 oraz drogą elektroniczną na adres: cop.wloclawek@gmail.com