Projekt ” Starszy dla młodszego, młodszy dla starszego”.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu jest obecnie partnerem w projekcie ” Starszy dla młodszego, młodszy dla starszego” realizowanym przez Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora.

W każdy piątek w godzinach od 15:30 do 18:30 w sali Centrum odbywają się warsztaty witrażu. Grupa seniorów i osób młodszych pod okiem instruktora poznaję sztukę robienia witraży.

Panie szybko nauczyły się jakże trudnej sztuki cięcia szkła, uczą się szlifowania, nakładania foli miedzianej, lutowania, po tych zabiegach zostają tylko estetyczne czynności.

Projekt jest finansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.