Wybrano nowych członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 23 maja 2017 roku we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyły się wybory uzupełniające do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z pośród zgłoszonych kandydatów wybrano trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych:

  1. Sylwię Czerwińską-Modrzejewską – Prezesa Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego Teatr „Nasz”
  2. Elżbietę Dynarską – Prezesa Fundacji Samotna Mama
  3. Monikę Jabłońską – Prezesa Fundacji na rzecz rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladyslawia”-

Wybranym kandydatom serdecznie gratulujemy.

Zarządzenie nr 122.2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 3142015 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku