Zagłosuj na Stowarzyszenie „Oligo”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO zgłosiło się do konkursu grantowego Fundacji AVIVA „To dla mnie ważne”.

Inicjatywa polega na zakupie nowych koni oraz niezbędnego sprzętu na zajęcia hipoterapii. Hipoterapia pomaga dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie nawiązać kontakt z otaczającym ich światem. Jest niezwykle ważną i efektywną metodą. Niestety, dostęp do tej form zajęć we Włocławku jest utrudniony, dlatego niezwykle ważny jest zakup nowych koni.

Prosimy o oddawanie głosów. I wsparcie inicjatywy. Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową
http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1321,hipo-hipo-hurra.ht

W celu weryfikacji głosującego trzeba podać adres mailowy dlatego można oddać tyle głosów ile skrzynek mailowych się posiada .

https://pomagamy.im/13290 – tutaj natomiast można dokonać wpłaty na inicjatywę zaproponowaną przez stowarzyszenie. Liczy się każda złotówka, bo każda wpłata co najmniej 5 zł to dodatkowy głos, ale także cała uzyskana kwota zostanie przekazana stowarzyszeniu.

Dodatkowo Fundacja Aviva podwoi wpłaty inicjatywie z największymi ilościami wpłat.
Zróbmy to razem!
Liczy się każdy oddany głos!