Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

W dniu wczorajszym (05.07.2017 r. ) ogłoszono otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach działań z udziałem środków zewnętrznych w roku 2017.
Zapraszamy do składania wniosków!
Termin składania wniosków mija 26 lipca/ czyli 21 dni od daty ogłoszenia konkursu na stronie BIP Urzędu Miasta Włocławek/

Szczegóły w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Włocławek:

http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-1732017-prezyden…/

link do otwartego konkursu ofert:

http://www.bip.um.wlocl.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-dofina…/