Ruszyły konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”, zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania propozycji i uwag.

Punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być „Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi na rok 2017″.

Wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres:  mkarbowska@um.wloclawek.pl lub zdrowie@um.wloclawek.pl , bądź pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego przy ul. Kościuszki 12. Termin składania propozycji upływa 18 sierpnia br.


Pliki do pobrania:

  • Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017