W wakacje też doradzamy

Przypominamy, że w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

do Państwa dyspozycji są konsultanci:

* Konsultant ds. tworzenia projektów i pozyskiwania funduszy ze źródeł poza samorządowych, w tym PL, UE, EOG, z którym m.in. będzie można omówić swoje pomysły na projekty


Konsultacje odbywają się w zakresie:
Doradztwo w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)
Porady w zakresie aplikowania i rozliczania środków z dotacji
Konsultacje założeń projektowych ( cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet)
Pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych
Pomoc w przygotowaniu projektów – wymogi formalne i merytoryczne
Sprawozdawczość projektowa
Tworzenie i prowadzenie projektów partnerskich


* Konsultant ds. prawa dla włocławskich organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej


Doradztwo obejmuje:

wsparcie na starcie – zakładanie organizacji pozarządowej:

 • pomoc w wyborze formy prawnej organizacji,
 • wyjaśnienie zasad rejestracji,
 • analiza statutu zakładanego podmiotu i dokumentów potrzebnych przy rejestracji wsparcie dla działających organizacji pozarządowych:
 • prawo stowarzyszeń i fundacji,

wsparcie dla działających organizacji pozarządowych:

 • pomoc w przeprowadzeniu zmiany statutu organizacji,
 • pomoc w przeprowadzeniu zmiany w składzie organów organizacji,
 • pomoc w konstruowaniu dokumentacji formalno-prawnej organizacji (protokoły, uchwały, regulaminy, pełnomocnictwa, sprawozdania merytoryczne itp.),
 • ochrona danych osobowych w organizacji,
 • procedury administracyjne,
 • postępowanie rejestrowe (KRS) – pomoc w przygotowaniu dokumentów,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • odpowiedzialność karna i cywilnoprawna organizacji
  i członków organów statutowych,
 • działalność pożytku publicznego i uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego,
 • pomoc w rozpoczęciu prowadzenia przez organizację pozarządową działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji organizacji pozarządowej,
 • współpraca z administracją publiczną (prawo lokalne),
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych z zamówieniami dokonywanymi w projektach unijnych (zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz efektywnego i racjonalnego ponoszenia wydatków – rozeznanie rynku).

JAK SKORZYSTAĆ Z PORAD?
W okresie wakacyjnym:
Organizacje lub grupy inicjatywne chcące skorzystać z doradztwa powinny skontaktować się z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu i zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 54 416 62 60 oraz drogą elektroniczną na adres: cop.wloclawek@gmail.com