Szkolenie „Wolontariat w szkole” czyli jak stworzyć atrakcyjną ofertę szkolnego koła”.

W dniu dzisiejszym we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 25 Opiekunów Szkolnych Kół Wolontariatu  z Włocławka i okolic uczestniczy w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Wolontariat w szkole” czyli jak stworzyć atrakcyjną ofertę szkolnego koła”. Spotkanie prowadzi Pani Marzena Kasprowicz z Fundacji Dobra Sieć.

Szkolenie ma na celu integrację środowiska wolontariatu, rozwój wiedzy i pozyskanie informacji z zakresu wolontariatu. Podczas warsztatu uczestnicy poznają rodzaje i formy wolontariatu, obszary, w które mogą zaangażować wolontariuszy oraz praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.