Przypominamy o VIII Edycji Lokalnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych oraz uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie!

 Zgłoszenia można składać do dnia 19 stycznia 2018r.

Podczas tej edycji konkursu zgłoszenia przyjmowane będą w trzech opcjach:

 1. Osobiście, czyli w budynku Urzędu Miasta Włocławek, w Wydziale Edukacji (budynek B, trzecie piętro, pokój 31)
 2. Wysłane pocztą standardową na adres:

„Urząd Miasta Włocławek, Wydział Edukacji
ul. Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek”

 1. Przesłane pocztą elektroniczną na adres:

edukacja@um.wloclawek.pl w tytule wpisując: „Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2018”

 

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.

 1. Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach:

I etap – na szczeblu lokalnym

II etap– na szczeblu ogólnopolskim (eliminacje w Warszawie)

 1. W tym roku w związku z reformą edukacji nastąpiła zmiana w kategoriach wiekowych.
 • I Kategoria to „Ósemka Juniorzy” są to uczniowie klas gimnazjalnych, tj. II i III klasa oraz uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej.
 • II Kategoria to „Ósemki” są to uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych.
 • I jak co roku kategoria „Ósemeczki” są to uczniowie IV, V i VI klasy Szkoły Podstawowe Osoby te biorą udział w konkursie tylko na poziomie lokalnym.
 1. Jury spośród wszystkich kandydatów wybiera 4 osoby z kategorii „Ósemka Juniorzy” oraz 4 osoby z kategorii „Ósemka”, którzy zostają Laureatami „Ośmiu Wspaniałych”.
 2. Do eliminacji ogólnopolskich zgłaszana jest 1 osoba spośród laureatów lokalnych z kategorii indywidualnej „Ósemka Juniorzy” lub „Ósemka”.
 3. Do konkursu swój udział mogą zgłaszać również grupy.
 4. Przypominamy, że w konkursie tylko jeden raz można być laureatem lokalnym i ogólnopolskim w danej kategorii.
 5. Kryteria i formy oceny kandydata:

I. Kryterium pracy:

 • konsekwencja w realizacji podjętych prac,
 • zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu,
 • pozytywny efekt społeczny,
 • wzorotwórczy charakter działań,
 • wytrwałość w pokonywaniu trudności,
 • motywy działania,
 • minimum 1 rok pracy wolontarystycznej.

II. Kryterium postawy:

Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym (m.in. wysoka kultura osobista, brak nałogów). Postawą zasługującą na wyróżnienie jest odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi, empatia, dyskrecja, życzliwość, skuteczność działania.

Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny kandydata.

III. Formy działania zasługujące na nagrodzenie:

 • podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego,
 • zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
 • podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,
 • aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgloszenia indywidualnego 8 W 2016_17