O czym musi pamiętać NGO w przypadku otrzymania darowizny ?

Darowiznę można przekazać na wybrane działanie statutowe organizacji pozarządowej, np. na dokarmianie dzieci, ochronę cietrzewi, pomoc w Syrii, ratowanie demokracji, budowę pomnika. Celów jest bez liku – po prostu na wszystko to, co dobrego (małego i dużego) robią NGO z całej Polski. Obdarowana organizacja musi zadbać m.in. o właściwe zaksięgowanie darowizn i ich wykazanie w CIT-8.

Darowizny finansowe może otrzymać każda fundacja i każde stowarzy­szenie, w tym również stowarzyszenie zwykłe. Portal ngo.pl przy pomocy ikonografiki przypomina, co musi zrobić Twoja organizacja, jeśli otrzymujecie darowizny finansowe od darczyńców.

Pamiętaj, że warto:

Za: ngo.pl